reklama
 
 

Vítkovická nemocnice

19. 12. 2014 17:55
Všeobecná nemocnice má velkou lůžkovou a ambulantní kapacitu, která poskytuje komplexní péči pacientům z Ostravy-Vítkovic a Zábřehu.

Významná oddělení ve Vítkovické nemocnici mají nadregionální působnost. V tomto případě mezi nejvýznamnější oddělení s nadregionální působností patří Centrum péče o zažívací trakt, služby radiologického oddělení, porodnice a Vaskulární centrum zaměřující se na onemocnění cév. Spojená akreditační komise udělila v roce 2008 zdravotnickému zařízení certifikát kvality.

Historie nemocnice

Nemocnice byla vybudována baronem Rothschildem v roce 1853 jako závodní nemocnice Vítkovických železáren. Byla postavena jako první závodní nemocnice v Rakousko-Uhersku. Od roku 1878 po 41 let působil v nemocnici Dr. Maxmilián Munk a za toto období byla provedena výstavba větší budovy, která byla otevřena v roce 1890 a ošetřila za rok přes 3000 pacientů.

Základní informace

Adresa: Vítkovická nemocnice a. s., Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice
Telefon: +420 595 633 111, +420 595 633 666
E-mail: [email protected]
Ředitel: MUDr. Marie Marsová, MBA

První republika s sebou přinesla rozšíření počtu lůžek na 486 a nemocnice byla známá zejména díky vysoké odborné úrovni zdravotní péče, za kterou získala ve Štrasburku v roce 1923 zlatou medaili.

Po druhé světové válce byla nemocnice ve Vítkovicích rekonstruována a pavilony se rozrostly o nové zubní oddělení, interní, urologické a porodnicko-gynekologické oddělení. Přestaven byl pavilon plicního, chirurgického, radiodiagnostického a neurologického oddělení. Nemocnice byla nově přístrojově vybavena a disponovala zařízením magnetické rezonance a computerové tomografie.

Současnost

V nemocnici jsou zavedeny moderní léčebně-diagnostické metody, které provádí zkušené týmy lékařů. Počet lékařů dosahuje 111, počet sester 315 a počet laborantů je 34. Působí zde i další profese a nemocnice zaměstnává okolo 700 osob. Celkem má dvanáct lůžkových oddělení a 25 ambulancí. Klade si za cíl být nejlepším poskytovatelem zdravotní péče v oblasti dýchacího ústrojí, cévního systému, porodnictví a zažívacího traktu.

Oddělení nemocnice

Centrum péče o zažívací trakt
Dětské oddělení
Vaskulární centrum, interní oddělení
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Chirurgické oddělení
Neurologické oddělení
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Oddělení ušní, nosní a krční (ORL)
Plicní oddělení
Radiologické oddělení
Oddělení léčebné rehabilitace
Urologické oddělení
Centrální sterilizace
Oddělení následné péče
Oddělení nutriční péče

V současnosti je členem skupiny Agel (od roku 2005), která v sobě sdružuje zdravotnická zařízení.

Úspěchy

Pracoviště Centrum péče o zažívací trakt organizuje Národní program screeningu kolorektálního karcinomu. Na světových kongresech jsou prezentovány výsledky tohoto úspěšného programu a lékaři, kteří se tímto výzkumem zabývají, publikují články v odborných časopisech a poskytují přednášky praktickým lékařům. Kvalita služeb, zákroků a péče o pacienty je v tomto centru velice vysoká.

Nemocnice provádí rehabilitace poúrazových stavů, které způsobují ochrnutí těla. Díky důsledné péči se části pacientů podaří zlepšit svůj stav natolik, že mohou s končetinami opět hýbat. Nemocnice spolupracuje s nadací Agel, která na vybrané pacienty přispívá.

V prosinci 2014 se začala specializovat na ochranu novorozenců proti černému kašli.

Kauzy nemocnice

V roce 2004 se v nemocnici uskutečnil problémový porod malé holčičky. Dítě bylo u porodu přiškrceno pupeční šňůrou a do konce života zůstane postižené, přibližně na úrovni tříměsíčního nemluvněte. Matka dítěte podala žalobu a krajský soud jí přiznal odškodné ve výši jeden milion korun. Tuto sumu na odvolání zástupce nemocnice zamítl Vrchní soud v Olomouci v roce 2011. Celý případ se projednával přes šest let. Verdikt byl vznesen na základě vypracovaných znaleckých posudků, které ukazovaly na to, že nedošlo k pochybení ze strany nemocnice.

19. 12. 2014 17:55

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama