Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Kaitlin Crouchová – správný člověk ve správný čas na správném místě

24. 6. 2021 0:01
Kaitlin Crouchová je vedoucí pro oblast klimatické změny v ING a je hlavní editorkou zprávy Terra, kterou ING vydala v září 2019. V říjnu 2020 pak následovala druhá zpráva. Náplní její práce je zjistit, co přesně Pařížská dohoda znamená pro různé firmy a jak je mohou finanční instituce podpořit a pomoci jim být slyšet.
Foto: ING

Jak se z vás jako zaměstnance ING stal nositel změny?

Udržitelnosti se věnuji celý svůj profesní život. O udržitelný rozvoj a "zelenou teorii" jsem se zajímala už během studií na univerzitě a tématem mé diplomové práce byly dopady finanční krize na agendu udržitelnosti u finančních institucí. Z toho důvodu mě začalo zajímat, co ING dělá, a nastoupila jsem do oddělení udržitelných zakázek.

Kaitlin Crouchová
Kaitlin Crouchová | Foto: ING

V roce 2015 jsem se stala členkou týmu globální udržitelnosti ING, kde jsem iniciovala a vyvinula environmentální program pro několik dalších let. Zhruba v té době se podepisovala Pařížská dohoda a mně bylo jasné, že finanční sektor se bude muset aktivně zapojit. Zajištění financování pro dosažení klimatických cílů je natolik zásadní, že se pro ING stalo strategickým cílem zjistit, jak bychom mohli sehrát pozitivní roli a pomoci našim klientům v přechodu k udržitelnosti.

Byla jsem ve správný čas na správném místě. Nyní pomáhám bankám, aby správně pochopily svou roli a zjistily, jaké nástroje a znalosti potřebují, aby se mohly dále rozvíjet. A to mě velmi baví.

Ze zprávy Terra zásadně vychází strategie financování udržitelnosti ING. Jak zpráva vznikala?

Zpráva je z velké části výsledkem spolupráce s iniciativou 2° Investing Initiative (2DII), která měla za cíl adaptovat pro korporátní půjčky metodiku PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment), vytvořenou původně pro akciová a dluhopisová portfolia.

S mým týmem jsme strávili šest měsíců zjišťováním, jaký má naše portfolio dopad z hlediska klimatických cílů a také máme k dispozici údaje týkající se naší činnosti. Bance nestačí říct: "Chceme investovat více do zelených iniciativ." Potřebujeme vědět, jak moc jsou iniciativy zelené a co se považuje za zelené iniciativy. A do kdy je podle vědců potřeba je aplikovat. Můj tým byl v rámci iniciativy Terra založen proto, abychom lépe pochopili, jaké informace potřebujeme k zodpovězení těchto otázek, a jaké analýzy je potřeba provést, abychom pochopili, jak naše finanční služby pomáhají plnit klimatické cíle.

Foto: ING

Terru chápeme velmi inkluzivně: můžeme jako banka mít velký vliv tím, že budeme podporovat klienty, kteří jsou ochotní a schopní provést nutné změny. Můžeme jim nabídnout produkty a služby, financování a znalosti, které jim mohou v tomto přechodu významně pomoci.

Můžeme o ING mluvit jako o průkopníkovi v této oblasti?

To rozhodně můžeme, protože ING je první bankou na světě, která vydává takto detailní informace podle odvětví - mluvím samozřejmě o zprávě Terra. Je to zčásti moje práce, ale nejsem v této oblasti zdaleka jediným nositelem změny.

Udržitelnost je velký a složitý problém. Aby se něco skutečně změnilo, je třeba jej rozdělit do nejjednodušších pojmů. A to samozřejmě nemůže dokázat jen jeden člověk.

Foto: ING

Vůbec jsem nečekala, že se klienti v takové míře zapojí. Chodí za námi naši klienti z řad dalších finančních institucí: "Všimli jsme si, co jste dokázali, a chtěli bychom se od vás inspirovat." Snažíme se naše klienty v maximální možné míře informovat - například před přijetím závěrečné zprávy konference v Katovicích jsme velmi úzce spolupracovali se čtyřmi dalšími bankami.

Co byste poradila další generaci lidí, kteří chtějí něco změnit?

Budování expertizy znamená hodně se učit a naslouchat, a to zejména v počátcích kariérní dráhy. Pokud chcete, aby ostatní poslouchali, co říkáte, musíte hlavně sami dobře znát to, o čem mluvíte. Žijeme v době, která je přesycená informacemi, takže je naprosto zásadní, abyste skutečně rozuměli svému oboru a mluvili jazykem srozumitelným vašemu publiku.

Kdo pro vás byl inspirací a co jste se od něj nebo od ní naučila?

Mojí velkou inspirací je Rachel Carson. Její kniha Mlčící jaro vyšla v šedesátých letech minulého století a ona sama patřila v té době k nejodvážnějším a nejhlasitějším spisovatelkám a vědkyním. Carson svou prací zpochybňovala status quo, který upřednostňoval zisk před životním prostředím a kvalitou života, přestože byla terčem ostré kritiky ze strany průmyslu a lobbistů. Byla zastánkyní vědy a faktů a snažila se je dát k dispozici běžnému spotřebiteli - byla vlastně svým způsobem matkou environmentálního vzdělávání a osvěty.

Foto: ING

Samozřejmě se s ní nemohu vůbec srovnávat, ale ráda bych věřila, že informace, které zprostředkováváme veřejnosti ve zprávě Terra, a to, jak vzdělávám své kolegy a ty, kteří mají rozhodovací pravomoci, je také svého druhu osvěta. A ta je nutná k tomu, aby se firmy pohnuly správným směrem.

Přečtěte si další inspirativní příběhy changemakerů, které přináší ING:

Gerard Backx - jak pěstovat udržitelný bramborový byznys

Heimo Scheuch - udržitelnost jako dlouhodobá strategie

Rafał Brzoska - mít odvahu to nezabalit

 

Právě se děje

Další zprávy