Švarcsystém, nelegální zaměstnávání a práce načerno