reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Životní pojištění už sjednáte i on-line! Nevěříte?

Konečně jsme se dočkali. Už si můžeme životní pojištění sjednat i on-line. Nemějte strach z budoucnosti. Uzavřete si životní pojistku a zabezpečte sebe i svou rodinu.

Co znamená "životní pojištění"?

Životní pojistka ochrání jednotlivce i jeho rodinu před finančními následky nepříjemných životních situací, jako třeba:

 • Dlouhodobá hospitalizace
 • Trvalé následky
 • Omezení pracovních schopností
 • Smrt (i smrt v důsledku úrazu)
 • Ztráta zaměstnání

Kryje rizika spojená s vaším životem. Pokud máte někoho, kdo je na vás finančně závislý, neváhejte a sjednejte si "životko".

Jak životní pojištění vybrat?

Nelehký úkol. Nabídka je široká, můžete si pořídit i různá připojištění. Obecně ale můžeme říct, že existují 2 druhy:

 • Rizikové životní pojištění
 • Rezervotvorné životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Jinak také pojištění pro případ smrti. Účelem je finanční zabezpečí rodiny zemřelého. Pojistnou událostí je v tomto případě tedy smrt.

Toto pojištění si sjednejte hlavně tehdy, kdy je na vás někdo finančně závislý. Manželka, děti, rodiče, … Podstatou je, aby pozůstalým zůstala zachována životní úroveň i v případě smrti toho, kdo rodinu živí. Může uhradit i různé závazky jako úvěr nebo hypotéka.

Co zahrnuje?

 • Pojištění invalidity
 • Pojištění pro případ smrti
 • Pojištění úrazu
 • Pojištění hospitalizace, závažných onemocnění nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Dobře si promyslete, na jakou částku se pojistíte. Bude to totiž právě ta částka, kterou pojišťovna v případě nešťastné události pozůstalým vyplatí. Zohledněte i částku, kterou můžete do životního pojištění investovat.

Výpočet pojistného se řídí věkem a zdravotním stavem. Počítejte s tím, že s věkem úměrně roste i pojistné.

Rezervotvorné životní pojištění

Kapitálové, investiční nebo spořící. Část peněz, které zaplatíte, bude investována do různých finančních produktů.

Opravdu si ho lze sjednat i on-line?

Ano. Ale jen rizikové životní pojištění. A když vyplníte pár údajů, můžete si nechat spočítat, kolik vás bude životní pojištění stát. Bez zadání osobních údajů. Sami si můžete sestavit pojištění ušité na míru vašim potřebám.

autor: komerční článek | 1. 3. 2019 10:43

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama