reklama
 
 

Nemocnice Jilemnice

24. 4. 2015 19:34
Nemocnice patří mezi největší a nejkomplexnější zdravotnická zařízení v okrese Semily a řadí se mezi nemocnice I. až II. typu.

Pacientům nabízí moderní a kvalitní lékařské ošetření. Nemocnice patří mezi ekonomicky nejefektivnější zdravotnická zařízení v Libereckém kraji. Mezi nejkvalitnější a nejvytíženější oddělení se řadí gynekologicko-porodnické oddělení, kde se ročně narodí přibližně 900 novorozeňat. Zdravotnické zařízení zaměstnává 320 zaměstnanců, z čehož 17 % tvoří lékaři, 66 % ostatní zdravotnický personál a 17 % osob je zaměstnáno v technicko-hospodářské části.

Spádovou oblastí nemocnice je Jilemnicko, Turnovsko, Vrchlabsko, Semilsko, Jablonecko a Jičínsko. Počet obyvatel ve spádové oblasti je přibližně 60 000. V nemocnici je provozováno celkem 37 odborností.

Základní informace

Adresa: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Telefon: +420 481 551 111
E-mail: [email protected]
Ředitel: MUDr. Jiří Kalenský

Historie

Ve městě byl situován v období 1830-1871 chudobinec, který sloužil také jako místní špitál. Mezi roky 1871-1872 došlo na výstavbu skutečné nemocniční budovy, ve které bylo umístěno osm lůžek, a měla charakter chorobince. V roce 1916 byl zřízen v místní sokolovně špitál, který měl charakter lazaretu.

V roce 1877 byla zbudována nemocnice v ulici Geologa Pošepného (v současné době je zde umístěno ortodontické centrum).

Stávající objekt nemocnice byl postaven v roce 1934 z důvodu nedostatku původních nemocničních prostor. Proto byla nemocnice zcela zrušena a postavena na jiném místě. V roce 1934 byla nová budova zkolaudována a byl zahájen provoz nemocnice. Vznik Masarykovy nemocnice je tedy datován přesně k 17. dubnu 1934.

Oddělení nemocnice

ARO
Dětské a novorozenecké oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Hemodialyzační oddělení
Chirurgické oddělení
Laboratoře
Interní oddělení
Hematologická ambulance
Neurologické oddělení
Oddělení nukleární medicíny
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení
Alergologicko-imunologická ambulance
Interní a diabetologická ambulance
Lékárna
Rychlá záchranná pomoc
Hospodářsko-technická část
Pracoviště rozvoje, kvality a kontroly
Endokrinologická ambulance (ambulance štítné žlázy)
Ambulance klinické logopedie

Nemocnice byla v době okupace mezi lety 1939-1945 v podřízenosti Okresního výboru v Jilemnici a následně okresnímu hejtmanovi v Semilech. Počet lůžek za okupace byl 140.

Organizační uspořádání specializovaných odborností nemocnice bylo zcela odlišné tomu současnému a bylo potřeba nastolit v nemocnici příslušný řád. K lepšímu uspořádání oddělení došlo až po skončení druhé světové války, kdy byla nemocnice modernizována. V padesátých letech byly prostory nemocnice rozšiřovány. Byla zbudována transfuzní stanice a centrální biochemická laboratoř.

V 80. letech bylo v nemocnici celkem čtrnáct oddělení a zaměstnávala přibližně 350 pracovníků. V této době bylo rozšířeno spektrum výkonů a ve stejné době byla nemocnice dále rozšiřována. Dostavba nemocnice skončila v 90. letech. V roce 1992 došlo k rozpuštění Okresního ústavu národního zdraví Semily a nemocnice získala samostatnost.

Současnost

Od roku 2007 čerpala nemocnice finanční prostředky z evropských fondů, které podpořily obnovu vybavení nemocnice a její modernizaci. V roce 2014 obdržela nemocnice titul Nejlepší nemocnice Libereckého kraje za rok 2014 na základě průzkumu společnosti HealthCare Institute z pohledu spokojenosti ambulantních pacientů. Zároveň získala druhé místo v kategorii hospitalizovaných pacientů a prvenství v kategorii hodnocení zaměstnanců.

Největší úspěch z hlediska spokojenosti pacientů obdržela nemocnice v roce 2011 v rámci projektu Kvalita očima pacientů (KOP) a její hodnocení dosáhlo A+ (86 % spokojených pacientů). Laboratoře jsou držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 15189 a nemocnice získala národní akreditaci pro nemocnice.

Kauzy

Nemocnice se potýkala velice dlouhou dobu s nízkým platovým ohodnocením svých zaměstnanců. Řada lékařů a odborného zdravotnického personálu nebyla spokojena se svým platem a zvažovala odchod z nemocnice. Na začátku roku 2015 nemocnice uvedla, že zvyšuje svým zaměstnancům platy až o 11 procent, aby se vyrovnala okolním zdravotnickým zařízením. Finanční prostředky, které nemocnice obdrží od zdravotních pojišťoven, kryjí zvýšení platů přibližně z jedné třetiny.

24. 4. 2015 19:34

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama