Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Vzdělávací programy zaměřené na rodiče po mateřské dovolené i rodiče samoživitele

komerční článek
16. 6. 2022 9:23
Restart pracovní kariéry po mateřské dovolené nemusí být náročný a stresující, je třeba se na něj ale zaměřit včas a komplexně.
Lucie Dostálová a Andrea Bohačíková
Lucie Dostálová a Andrea Bohačíková | Foto: komerční článek

Rodičům může pomoci například vzdělávací program Career Designer, který pro zájemce organizuje online vzdělávací a networkingová platforma M.arter za podpory společnosti Heineken. Program pomáhá rodičům po mateřské dovolené i rodičům-samoživitelům zvýšit své uplatnění na trhu práce a snadněji se dostat zpět do pracovního procesu.

Jak vidíte aktuální situaci na trhu práce týkající se rodičů-samoživitelů a rodičů na mateřských dovolených?

Andrea Bohačíková / M.arter: V České republice žije téměř 200 tisíc rodičů, kteří živí své děti sami, z toho naprostou většinu této skupiny tvoří ženy. Z veřejně dostupných dat víme, že třetina z nich musí vystačit s částkou 10 tisíc korun měsíčně. Bohužel velmi negativně situaci matek-samoživitelek ovlivňuje rodičovská dovolená. A to nejen finančně, ale také z pohledu psychického - ženy jsou často izolované, frustrované, mohou ztrácet pocit uplatnění na trhu práce. Je proto velmi důležité je motivovat, postupně zapojovat zpět do pracovního procesu, některým i dodat odvahu a sebevědomí, že mohou chtít lepší život.

Lucie Dostálová / Heineken: Na druhou stranu šance pro uplatnění během nebo po mateřské dovolené jsou na trhu práce vysoké. Firmy čím dál častěji navazují spolupráci s rodiči-samoživiteli a s lidmi, kteří jsou na mateřské či otcovské dovolené. Často jsou to totiž velmi zkušení pracovníci ve svém oboru, u kterých odpadá potřeba zácviku. Myslím si, že dnešní doba je zaměstnávání rodičů s malými dětmi i rodičů na rodičovské dovolené nakloněna. Čerpám ostatně i z vlastní zkušenosti.

Kariérní restart po mateřské dovolené je velké téma. Jak podporujete rodiče po návratu z rodičovské dovolené z pohledu jejich další kariérní cesty?

Lucie Dostálová / Heineken: V Heinekenu se kariérnímu posunu zaměstnanců věnujeme dlouhodobě. Snažíme se o individuální přístup, v každé jejich životní etapě. Hledáme cesty, jak rodičům nejen s malými dětmi usnadnit návrat do práce. Důležité je i skloubení pracovního a rodinného života. Tomu by měl pomoci i soubor speciálních podmínek, které v brzké době chystáme. Příkladem je třeba možnost rozšířeného home officu nebo tzv. sick-baby, tedy dny volna na dobu, kdy je dítě nemocné atd. Zároveň je myslím důležité rodiče pracovně postupně zapojovat již během jejich mateřské dovolené. Začínat s menšími projekty, na kterých se mohou realizovat operativně a flexibilně, podle jejich možností.  

Andrea Bohačíková / M.arter: Pro rodiče může být návrat do práce po mateřské dovolené opravdu velmi náročný, někdy i stresující. Zvláště pokud mají dvě děti krátce po sobě. Ještě obtížnější to pak mají samoživitelé. Abychom rodičům v této situaci pomohli, nabízíme jim online vzdělávací rozvojové aktivity jako třeba: videokurzy, webináře, programy, konzultace, e-booky, pracovní listy aj., ve kterých jim pomáháme rozvíjet jejich schopnosti i potenciál a zvyšovat tak jejich uplatnění na pracovním trhu. Jedním z takových programů je i Career Designer, který je však specifický tím, že je přímo vytvořen dle potřeb samoživitele.

Zmiňujete program Career Designer, co stálo za jeho vznikem?

Lucie Dostálová / Heineken: Impulsem k navázání spolupráce s organizací M.arter byl fakt, že se v uplynulých dvou letech společenský problém kolem rodičů - samoživitelů výrazně prohloubil. Právě samoživitelé představují druhou chudobou nejohroženější skupinu u nás. Skrze Career Designer jim chceme pomoci s nastartováním kariéry, zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce a také je mimo jiné podpořit při návratu do pracovního procesu po skončení mateřské dovolené. Věděli jsme, můžeme nabídnout pomocnou ruku jak v podobě finanční, tak personální. Dlouho jsme tedy s domluvou konkrétních kroků spolupráce neváhali.

Jak konkrétně může tento program rodičům na mateřské dovolené pomoci s návratem na pracovní trh?

Andrea Bohačíková / M.arter: Pod vedením zkušené kariérní poradkyně, koučky a lektorky Petry Drahoňovské projdou 2 měsíčním intenzivním online programem, který je přesně nasměruje k dalším profesním krokům. Program Career Designer je zaměřen na nalezení vlastních kompetencí, stanovení si profesních vizí a podporu vnímání sebe samých jako osobní značky. Důležitý je také rozvoj sebeprezentace. Všechny aktivity, které účastníci podstoupí, vedou ke kompletnímu redesignu dosavadní kariérní cesty a k přímému propojení s pracovním trhem.  

Lucie Dostálová / Heineken: Vše zmíněné povede k tomu, že se samoživitelkám zvýší cena na pracovním trhu a získají tak pro další kariérní směřování větší jistotu.

Na co by se rodiče měli při svém návratu na pracovní trh nejvíce zaměřit?

Andrea Bohačíková / M.arter: Řekla bych, že je to takový mix. Od prezentačních a komunikačních dovedností, uvědomění si svých slabých/silných stránek a analýzu své dosavadní profesní cesty přes práci se sebedůvěrou po vytvoření své pracovní vize. Co by ale rozhodně neměli podcenit, je příprava na pracovní pohovory. U nich se zkrátka rozhoduje, zda daného uchazeče náboráři přijmou, nebo ne. V programu Career Designer si pohovor nanečisto mohou účastnice vyzkoušet. Naučí se, jak prodat své schopnosti a dovednosti, jak reagovat na nejrůznější typy otázek, se kterými se u pohovoru mohou setkat.
Lucie Dostálová / Heineken: Do programu zapojujeme naše náborové pracovníky, kteří s účastnicemi vedou pohovor nanečisto. Tento bod je velmi důležitý, a proto mu také přikládáme velkou váhu. Zdůrazňujeme, že u pohovoru je důležitá otevřenost, zejména pokud mají rodiče zájem o částečný úvazek. Ukážou tak jednak svou chuť pracovat, ale také motivaci kariérně se rozvíjet. Obě strany se pak snadněji domluví na podmínkách vyhovujících oběma stranám.

Pro Heineken to ale není jediná aktivita, kterou pro rodiče ve složité životní situaci nabízí…

Lucie Dostálová / Heineken: Rodiče-samoživitele, kteří se ocitli ve finanční tísni, podporujeme dlouhodobě. Nejde nám ale o to zbavit se problému tady a teď, k situaci přistupujeme udržitelně a hlavně komplexně, abychom pozitivní dopady řešení pocítili i za několik let. Kromě finanční podpory pro ně zajišťujeme například také počítače. Jako nehmotnou formu nabízíme naše experty na vzdělávání a osobní rozvoj. I do budoucna se budeme podílet i na dalších edukativních projektech.

O programu Career Designer

  • Online kariérový program vytvořený organizací M.arter pro rodiče-samoživitele, který podporuje mimo jiné i skupina Heineken, a to finančně i personálně, skrze své HR odborníky, kteří se aktivně zapojují do restartu kariérní cesty účastníků.
  • Společným cílem projektu Career Designer je zájemcům nabídnout efektivní a dlouhodobou pomoc s namodelováním jejich budoucí kariéry podle jejich potřeb.
  • V roce 2021 programem úspěšně prošlo 5 účastnic.
  • Letos od 13. dubna běží druhý ročník.
  • Další běh začíná 19.10.2022 - přihlášky do konce září 2022.
Lucie Dostálová
Lucie Dostálová | Foto: komerční článek
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy