Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Výroba kyslíku v závodech Linde Gas v půlce světa je řízena z Česka

komerční článek
9. 6. 2021 10:51
Největšího dodavatele technických plynů v České republice, společnost Linde Gas, si mnozí vybaví jen prostřednictvím cisteren na cestách, zásobníků u nemocnic, či tlakových lahví s kyslíkem a acetylenem. Výroba technických plynů je ale dnes poměrně důmyslnou záležitostí, do níž se už zapojuje také umělá inteligence.
Foto: Linde Gas/AdobeStock

Společnost Linde zavedla centralizovaný model dálkového řízení výroby, při němž má vysoký podíl automatizace, digitalizace a jak bylo zmíněno, už i umělé inteligence. Za tímto účelem po celém světě vybudovala 12 středisek ROC (Remote Operation Center), z nichž je veškerá výroba a distribuce plynů na dálku řízena a kontrolována. Jedno z nich těchto center funguje také v malé vísce Ropice u Třince v Moravskoslezském kraji. 

Zvenku byste toto centrum považovali spíše za minimalistickou stavbu uprostřed polí, než místo, odkud je ovládána výroba v půlce světa. Záběr centra v Ropici je poměrně široký - sahá od Rakouska a Itálie přes Balkán do Ruska a Kazachstánu a pak přes Blízký východ až po severní Afriku. Díky vysokému podílu automatizace a digitalizace čítá pracovní tým pouze 65 inženýrů a dalších specialistů, kteří zde zpracovávají, kontrolují a vyhodnocují kompletní data přibližně stovky výrobních závodů v uvedených zemích a oblastech. Na jejich základě vytvářejí nástroje na matematické modelování a prediktivní řízení výroby, pomocí strojového učení získávají detailní informace o odchylkách a abnormalitách od žádaného stavu a v konečném výsledku nastavují optimální parametry výrobního procesu podle požadavku zákazníků. Zároveň tato centra mají na starosti správu zabezpečení virtuální sítě, programování řídicích systémů, vývoj SW aplikací pro správu a vizualizaci dat a výsledků.

Foto: Linde Gas

Centrum v Ropici má oproti jiným střediskům ROC v rámci koncernu Linde trochu unikátní postavení. Centrum se postupně transformovalo z původní třinecké kyslíkárny, kterou parta nadšených mladých inženýrů svou kreativitou dovedla (už v rámci Linde) ke skvělým výrobním výsledkům. Na základě toho byl třinecký tým postupně pověřen i revizí efektivity výrobních zařízení Linde ve střední a východní Evropě. A to už byl jen krůček k tomu, aby se důvěra v české odborníky proměnila do vybudování ROC v roce 2007 také v naší zemi. 

Stabilita, přístup zaměstnanců, pracovní prostředí a spolupráce dostalo ROC v Ropici v dalších letech na vedoucí úroveň mezi globálními ROC centry Linde. Počet integrovaných a servisovaných zařízení a výrobních závodů různého typu a výkonu dosahuje stovky, z toho asi třicet je na úrovni velké kyslíkárny v Třinci, která je dnes jedním z těchto integrovaných závodů. Dnes ROC v Ropici zaujímá jednu z vedoucích úloh při dalším směřování globální strategie ROC center společnosti Linde. Aktuálně to znamená jeho další růst (do roku 2023 se počet obsluhujících výrobních závodů zvýší na 150), výstavbu nové budovy a v neposlední řadě i vytvoření, v regionu ne zcela běžné, pracovní příležitosti pro dalších 30 specialistů. 

Hnacím motorem rozvoje by v následujících letech měla být aplikace dalších prvků Průmyslu 4.0, zejména pak dokončení komplexní strategie řízení výroby pomocí automatické detekce abnormalit, kde se předpokládá stále výraznější uplatnění umělé inteligence a strojového učení. V současnosti již probíhají i pilotní projekty k využití neuronových sítí při vytváření online algoritmů vlastního řízení procesu výroby. A úspěšné zvládnutí těchto úkolů je do budoucna jednoznačně podmíněno nejenom podporou a spoluprací zkušených současných zaměstnanců, ale v následujících třech letech jeho výrazného rozvoje také příchodem nových talentovaných posil.

Více informací o společnosti naleznete na www.linde-gas.cz nebo přímo na www.linde-gas.cz/ropice.

 

Právě se děje

Další zprávy