reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Výběr vysoké školy nepodceňujte

Je statisticky dokázáno, že čím máme vyšší vzdělání, tím snáze najdeme uplatnění. Jak si vybrat správnou školu, která mě připraví pro úspěšnou praxi?

V první řadě musí každý zvážit, jaké jsou jeho silné stránky, protože jedna věc je "nějak" vystudovat a druhá "být lepší než ti ostatní", tedy být úspěšný. Dělat v lepším případě to, co ho baví a stane se jeho koníčkem. Tedy za prvé - vybírám si pro sebe správný studijní obor.

Za druhé vybírám vysokou školu, na kterou půjdu vybraný obor studovat. Většinou existuje několik škol, které nabízejí podobný obor. Rozhodnutí pro tu "pravou" by mělo být spojeno s hlubším seznámením se s ní. Je to poněkud časově náročné, ale vyplatí se to. Nutno zjistit, jací akademičtí pracovníci na vysoké škole obor vyučují. Vybírám tu, kde jsou ti nejlepší, kteří nemají vědomosti vyčtené jen z učebnic, ale mají i bohaté praktické zkušenosti.

Za třetí se dívám, jaké je na škole klima. K tomu dobře poslouží i informace od kamarádů a známých, kteří již na vysoké škole studují nebo ji vystudovali. Nestačí web nebo inzeráty a články PR. Hlavní je, jít se sám přesvědčit, jak to ve škole vypadá. Vhodným momentem jsou dny otevřených dveří nebo ad hoc návštěva. Škola musí být k zájemcům o studium přívětivá a se svými studenty aktivně komunikovat, zajímat se o jejich problémy a pomáhat jim je řešit. A nejen to. Systém spolupráce s absolventy, doplňování dalšího vzdělání v rámci kurzů celoživotního vzdělávání, tak aby byli úspěšní po celý svůj profesní život, svědčí o kvalitě a profesionalitě školy.

Bonusem velmi důležitým je mezinárodní prostředí na vysoké škole, možnost zapojení do zahraničních projektů a stáží. Samozřejmostí bohatě vybavená knihovna, moderní materiálně-technické vybavení učeben a také podpora mimoškolních aktivit studentů.

Pokud chcete být ve svém profesním životě úspěšní, toto všechno byste měli od vysoké školy požadovat. Naše univerzita Vysoká škola finanční a správní vám to nabízí. Přesvědčíme vás o tom při vaší osobní návštěvě na studijních střediscích v Praze, Mostě a Karlových Varech. Více naleznete na www.vsfs.cz.

Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní.

autor: VSFŠ | 11. 5. 2018 10:46

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama