reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Svěřte své investice zkušeným portfolio manažerům

Foto: Komerční sdělení
Portfolio manažer je při investování bezpochyby tou nejdůležitější osobou. Jak ale poznat, který z nich je dobrý? Co všechno by měl umět? Při výběru hleďte zejména na výborné ekonomické znalosti a odborné zkušenosti.

Čím vším se správci fondů vlastně zabývají? Především sestavováním a správou investičních portfolií. Portfolio manažer vybírá z mnoha investičních instrumentů ty, které slibují atraktivní zhodnocení. Peníze klientů investuje například do akcií, dluhopisů či podílových listů jiných fondů a snaží se, aby portfolio rostlo. Vždy se přitom musí řídit danými investičními pravidly a prospektem fondu. Portfolio musí samozřejmě také průběžně obhospodařovávat - analyzovat, vybírat a nakupovat či prodávat vhodné tituly. Rozhoduje se na základě podrobné analýzy makroekonomických ukazatelů, a proto musí mít přehled o situaci na celém kapitálovém trhu, ve vybraném odvětví i o finanční situaci konkrétních podniků. Způsobů výběru titulů do portfolia fondu existuje celá řada, ale cíl je vždy stejný - dosáhnout vzhledem k možnému riziku co nejzajímavějšího výnosu.

Video: ING Bank

Dobrý portfolio manažer se pozná zejména porovnáním výsledků jím spravovaného fondu s tržním indexem a také podle toho, do jaké míry je jeho fond schopen překonat index neboli benchmark fondu, který spravuje a vůči kterému jeho výkonnost poměřuje. Tržní index tvoří největší společnosti z dané části finančního trhu a je zpravidla sestavován dvěma základními způsoby. U prvního je podíl konkrétního titulu na celkovém indexu dán tržní kapitalizací společnosti. Vychází jednoduše z toho, že větší firmy by měly mít větší podíl na tržním indexu, protože jejich hospodářské výsledky mají na celkovou ekonomiku mnohem větší vliv. Druhé, tzv. cenově vážené indexy, zcela pomíjejí tržní kapitalizaci podniků a řídí se pouze znalostí aktuálních cen jednotlivých akcií. Stručně řečeno, čím vyšší je cena akcií společnosti, tím vyšší váhu tyto akcie v indexu mají.

Při výběru investic se portfolio manažeři řídí prospektem fondu. Ten obsahuje nejdůležitější obchodní informace o investičním fondu, základní investiční principy a limity. Na jeho striktní dodržování dohlíží nezávislý depozitář, tedy banka, u které má fond vedený účet. Prospekt obsahuje i pravidla pro to, jaký typ cenných papírů a s jakým rizikem mohou manažeři do portfolia zahrnout.

Jedno je tedy jisté - práce portfolio manažera vyžaduje vysokou kvalifikaci, ekonomické vzdělání, smysl pro pořádek a velkou psychickou odolnost.

Další informace týkající se investování naleznete na www.vseoinvestovani.cz.

autor: komerční článek | 15. 6. 2017

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Sponzorované odkazy

reklama