reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Špičkové studium na podnikatelské univerzitě MCI Innsbruck

Podnikatelská univerzita MCI – Management Center Innsbruck se 3600 mezinárodními studenty, 800 renomovanými lektory, 250 zahraničními partnerskými univerzitami (společné programy mimo jiné i s VŠE) a četným počtem absolventů a zaměstnavatelů z celého světa se dnes řadí k mezinárodně uznávanému příkladu a žádanému partnerovi v oblasti aplikovaného výzkumu, studia a celoživotního vzdělávání.

Se svým jedinečným konceptem podnikatelské univerzity zaujímá MCI špičkové místo na mezinárodní vysokoškolské scéně. MCI patří mezi pět procent světových "business" škol s akreditací AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Na rozhraní mezi univerzitou, vysokou školou a angloamerickou business školou spojuje MCI to nejlepší z těchto organizací. Garantuje tak vědecky fundované kompetence v oblasti  aplikovaného  výzkumu  a  inovací,  ve  spojení s podnikovým sektorem. Více na www.mci.edu

MCI v kostce

  • veřejná vysoká škola
  • založena 1995 jako spin‑off Univerzity Innsbruck
  • 3625 studentů z 51 zemí
  • 26 studijních oborů
  • 11 studijních oborů v angličtině
  • 17 studijních oborů v oblastech ekonomických a společenských věd
  • studijních oborů v oblastech aplikovaných technických věd
  • 800 lektorů ze 35 zemí
  • 250 partnerských univerzit

Požadavky k přijetí

Do bakalářských studijních programů:

a)   úspěšně ukončené středoškolské vzdělání - maturitní vysvědčení,

b)   řádně vyplněná a elektronicky podaná přihláška ke studiu,

c)   splnění podmínek přijímacího řízení (písemná zkouška, pohovor).

Do magisterských studijních programů:

a)   úspěšně ukončené relevantní bakalářské studium,

b)   řádně vyplněná a elektronicky podaná přihláška ke studiu,

c)   splnění podmínek přijímacího řízení (písemná zkouška, pohovor).

Přijímací řízení

Životopis a motivační dopis            20%

Písemná přijímací zkouška            30%

Přijímací pohovor                           50%

Hlavním tématem je Vaše prezentace, motivace ke studiu zvoleného oboru a diskuze na základě Vámi uvedených informací v motivačním dopise

Termíny  naleznete  na  webových  stránkách studijních programů. Napište nám na poradíme@mci.edu.

Studijní poplatky (aktuální stav)

Bakalářské a magisterské programy pro občany Evropské unie činí 363 EUR za semestr (plus 18,50 EUR poplatek Rakouské studijní unii), Executive Master programy a kurzy viz webové stránky.

Nový  program  MBA International Business ve spolupráci s VŠE na bázi blended learning

Specifikem programu je kombinace češtiny a angličtiny. Absolventi tak získávají kompetence pro manažerské pozice, ve kterých se neobejdou bez kvalitního zvládnutí odborných termínů obou jazyků v profesním styku s lokálními i mezinárodními kolegy. Studium MBA využívá konceptu "blended learning", založeného na know‑how MCI v oblasti implementace moderních formátů smíšeného studia, a rozsáhlých zkušeností VŠE s výukou mezinárodního podnikání při zohlednění specifik evropských trhů. Rezidentní moduly se konají na VŠE v Praze, on‑line moduly ve večerní synchronní formě doplněné asynchronními sekcemi zajišťuje MCI Innsbruck. Při studiu jsou využívána multimedia a praktický interaktivní design. Koncept umožňuje dokončit studium za 18 měsíců bez přerušení pracovního zařazení a bez čerpání rozsáhlého studijního volna. Více informací na https://mba-ib.vse.cz/

Bakalářské programy

Biotechnology & Food Engineering G&E FT
Business & Management E | G&E FT | PT
Business Administration E | G&E Online
Digital Business & Software Engineering* G&E Online
Environmental, Process & Energy Engineering G&E FT | PT
Industrial Engineering & Management G&E FT | PT
Management & Law G&E FT
Management, Communication & IT G&E FT
Mechatronics G&E FT | PT
Nonprofit, Social & Health Care Management G&E FT | 

Magisterské programy

Biotechnology G&E FT
Corporate Governance & Finance E PT Online
Entrepreneurship & Tourism E | G&E FT
Environmental, Process & Energy Engineering E | G&E FT | PT
European Health Economics & Management E FT
Food Technology & Nutrition G&E FT | PT
Industrial Engineering & Management G&E PT
International Business & Law E FT
International Business & Management E FT | PT
International Health & Social Management E FT
Management, Communication & IT E FT
Mechatronics & Smart Technologies E | G&E FT | PT
Social Work, Social Policy & Management G&E FT


Executive Education

Executive PhD program in Management E PT
General Management Executive MBA G&E PT
International Business & Management MBA E PT Online
International Business MBA ve spolupráci s VŠE Praha CZ &E PT Online
Digital Business MBA G&E PT Online
Management & Leadership MSc G&E PT
Digital Marketing & Analytics MSc G&E PT Online
Digital Economy & Leadership MSc G&E PT Online


E - výuka čistě v anglickém jazyce
G&E - výuka v kombinaci němčiny a angličtiny
CZ&E - výuka v kombinaci češtiny a angličtiny
FT - denní stadium
PT - studium při zaměstnání

autor: komerční článek | 19. 3. 2018 9:27

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama