Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

SEO mýty v roce 2019

komerční článek
23. 1. 2019 12:37
Okolo budování návštěvnosti a optimalizace pro vyhledávače, známé pod zkratkou SEO, stále panuje mnoho omylů a mýtů. Některé z nich sice v minulosti skutečně fungovaly, a dokázaly stránku posunout na přední pozice ve vyhledávačích, ale v roce 2019, kdy vyhledávače používají stále pokročilejší algoritmy, už nemají místo.
Foto: komerční článek

SEO mýty, které v roce 2019 nemají místo

Některé SEO praktiky už dnes nemají význam a nefungují. Některé ani nikdy nefungovaly, a jiné vám dokonce mohou při budování organické návštěvnosti z vyhledávačů i uškodit. Podívejme se nyní na nejčastější SEO omyly a mýty, kterých byste se měli během tvorby webových stránek vyvarovat.

Soubor sitemap.xml vás posune výše ve vyhledávání

Foto: komerční článek

Mnoho webmasterů instaluje do svých projektů plugin, který vytváří soubor sitemap.xml. Tento soubor obsahuje "mapu" celého webu a mnozí věří, že je přítomnost tohoto souboru posune výš ve výsledcích vyhledávání. Většinou však čekají marně. Přesto je však soubor sitemap.xml velice důležitý. Umožňuje robotům vyhledávačů rychleji a efektivněji indexovat váš obsah. Pokaždé, když vložíte na svůj web další článek, plugin jeho adresu zapíše do souboru a dá vědět robotům, že se na vaší stránce něco změnilo. Vyšší pozice v SERP vám to sice nezajistí, ale indexace vašeho nového článku se tím urychlí.

SEO stačí udělat jen jednou

Často se setkáváme se situací, kdy webmaster vytvoří stránku, a poté si pozve odborníka, aby mu na jeho webu "zapnul SEO". Tento postup však nefunguje. SEO není něco, co by se dalo jednorázově udělat nebo "zapnout". Jde o kontinuální, postupný proces, kterému je potřeba se věnovat dlouhodobě. Má to více důvodů.

  • Degradace zpětných odkazů. Některé zpětné odkazy časem zanikají, nebo ztrácejí svoji sílu. Správce stránek je odstraní, na stránce se změní obsah, nebo doména expiruje. Je potřeba shánět nové, kvalitní, a aktuální odkazy.
  • Publikování nového obsahu. Na svých stránkách publikujete nový obsah, který si zaslouží nové, relevantní zpětné linky.
  • Neustálé změny v algoritmech vyhledávačů. Optimalizace pro vyhledávače je nikdy nekončící závod. Vyhledávače neustále mění a vylepšují své algoritmy. S těmito změnami se mění také SEO.
  • Váš obsah ztrácí časem aktuálnost. Mnohé články na vašem webu nejsou již po čase aktuální. Je potřeba je doplnit, aktualizovat, nebo napsat zcela nové. Při tom bychom neměli opomíjet správnou optimalizaci.
  • Vaše konkurence nespí. Ve vašem virtuálním okolí jsou desítky či stovky konkurentů, kteří neúnavně optimalizují své weby. Pokud nebudete dělat to samé, brzy ztratíte náskok, a nakonec skončíte někde vzadu na desáté straně, kde vás již žádný zákazník nenajde.

Nejdůležitější součást SEO jsou meta tagy

Foto: komerční článek

Meta tagy "title", "description", a "keywords" byly kdysi vyhledávači používány ke zjištění, o čem stránka je. Proto mnoho majitelů stránek začalo do těchto značek umisťovat sáhodlouhé seznamy klíčových slov, aby s nimi rankovali pro co nejvíce dotazů. Reakce vyhledávačů byla jasná. Google už v roce 2009 oznámil, že bude tyto formy zneužívání meta tagů považovat za nepřirozené a jejich vliv na lepší pozice ve vyhledávání nebude žádný nebo dokonce negativní.

Meta tagy nejsou ani trochu důležité

Neznamená to však, že na obsahu meta tagů vůbec nezáleží. Kromě toho, že smysluplný a originální titulek a popis (description) navyšují CTR, mají také vliv na lepší pozice ve vyhledávání, pokud obsahují v přijatelné shodě relevantní klíčová slova, na která se chcete s příslušnou stránkou zacílit.

Hlavním cílem SEO je být první na nejdůležitější klíčová slova

Foto: komerční článek

Ve skutečnosti, na pozici na jedno klíčové slovo vůbec nezáleží. Mnohem důležitějším cílem než pozice je návštěvnost lidí, které zajímá váš obsah, a jsou ochotni za něj zaplatit. Být první na hlavní klíčové slovo je sice fajn, ale lidé většinou hledají váš obsah pomocí tisíců jiných, takzvaných "long tail" klíčových frází. Podle Google dokonce každý pátý vyhledávací dotaz je zcela unikátní, to znamená, že nebyl nikdy předtím použit. Ve skutečnosti tyto příbuzné dotazy dokážou generovat mnohem vyšší návštěvnost, než jedno konkrétní klíčové slovo.

Uživatel totiž nehledá klíčové slovo. Hledá obsah, který zodpoví jeho dotaz, nebo vyřeší jeho problém.

Ve skutečnosti, pokud vytvoříte kvalitní a informačně bohatý obsah na konkrétní téma, získáte mnohem větší a kvalitnější návštěvnost na tisíce "long tail" výrazů, na které by vás ani nenapadlo stránky optimalizovat.

Nadpis H1 je nejdůležitější součást stránky

Foto: komerční článek

Nadpis H1 je většinou velmi výrazný, je umístěn nahoře na stránce a okamžitě přitáhne pozornost uživatelů. Není však pravdou, že jde o nejdůležitější součást on-page SEO. Vyhledávače posuzují stránku jako celek. Nadpisy a členění stránky pomáhají uživatelům v orientaci, a umožňují jim nalézt rychle to, co hledají.

Čím více zpětných odkazů, tím lépe pro SEO

Foto: komerční článek

Jednou ze SEO praktik, která již dnes postrádá smysl, je honba za co největším počtem zpětných odkazů. Čím víc odkazů, tím víc SEO. Hlavně, aby to bylo co nejlevnější. Pro získávání odkazů se používaly automatické nástroje, které spamovaly komentáře, a získávaly desetitisíce odkazů z naprosto nesouvisejících stránek.

Dnes na počtu zpětných odkazů příliš nezáleží. Mnohem důležitější je kvalita, relevance, a umístění odkazu na zdrojové stránce. Vaším cílem by mělo být získávání odkazů z hojně navštěvovaných, tematicky podobných stránek, které umisťují váš odkaz tak, aby byl přínosem pro návštěvníky. Odkaz z článku, který vhodně doplňuje užitečné informace, je pro hodnocení mnohem cennější, než odkaz ze stejné stránky, umístěný někde v patičce, kde si jej nikdo nevšimne. Takový odkaz nemá pro uživatele prakticky žádný význam, tudíž ani vyhledávače nemají důvod jej brát v potaz.

Linkbuilding je mrtvý

Foto: komerční článek

Ve skutečností se nic nezměnilo na tom, že vyhledávače používají autoritativní odkazy a jejich anchor texty jako jeden z nejdůležitějších signálů v jejich algoritmech.

Záleží však na tom, o jaké odkazy jde. Pokud na vaši stránku povedou odkazy z bezvýznamných PR webů, které jsou přeplněny nesouvisejícím obsahem a nemají žádnou reálnou návštěvnost, nebo pokud je jasné, že odkaz byl vytvořen pouze kvůli manipulaci s výsledky vyhledávání, nebude to mít na vaši pozici žádný pozitivní vliv.

Pokud však získáte zpětné odkazy z kvalitních webů s tematicky příbuzným obsahem, pomocí kterých na váš web proudí i nějaká návštěvnost, vyhledávače to rozhodně ocení.

V případě, že budete budovat zpětné odkazy správným způsobem, jedná se o spolehlivou a časem prověřenou SEO taktiku.

Linky na jiné stránky vám zbytečně odvádějí návštěvníky

Foto: komerční článek

Je možné, že návštěvník vašich stránek klikne na odkaz a odejde pryč. Když ale zkontrolujete výsledky vyhledávání pro jakékoli klíčové slovo, na prvních místech jsou stránky, které odkazy na relevantní zdroje rozhodně nešetří. Pokud totiž váš obsah je skutečně hodnotný, nemá uživatel žádný důvod na odkaz klikat a odcházet někam jinam. A pokud odejde, rád se vrátí.

Pokud podpoříte svůj kvalitní obsah linky na autoritativní zdroje, je to pro Google signál, že vašemu obsahu může také důvěřovat.

Zde je několik doporučení, jak linkovat na cizí stránky, aby to pro vás bylo přínosem.

  • Linkujte ze stránek s kvalitním, informačně bohatým obsahem.
  • Umisťujte link pouze tehdy, kdy je přínosem pro vašeho návštěvníka (doplňuje, rozšiřuje, nebo potvrzuje pravdivost vašeho obsahu).
  • Nelinkujte na kořenovou stránku webu. Najděte raději stránku s konkrétním, relevantním obsahem.
  • Pokud můžete, informujte webmastera cílové stránky o svém odkazu (například pomocí komentářů na webu). Kdo ví, možná budete mít štěstí, a on odkáže zpět na vás. Vy tak získáte cenný zpětný odkaz.

Čím více stránek, tím lepší SEO

Foto: komerční článek

S počtem stránek je to podobné, jako s počtem zpětných odkazů. V minulosti vytvářeli majitelé webů desetitisíce stránek, mnohdy automaticky generovaných, každou silně optimalizovanou na jediné klíčové slovo. V naději, že alespoň některé z nich se ve vyhledávání ujmou, a přinesou kýženou návštěvnost.

Dnes už jsou však vyhledávače příliš chytré na to, aby se nechaly podobným způsobem obalamutit. Na čem skutečně záleží, je kvalita obsahu, nikoli kvantita. Cílem vyhledávačů, kterého se neustálým zlepšováním algoritmu snaží dosáhnout, je přinést uživatelům co nejpřesnější odpověď na jeho dotaz.

Uživatele totiž vůbec nezajímají vaše klíčová slova. Zajímají ho odpovědi na jeho otázky. Pokud na jeho dotaz dokážete odpovědět obšírněji a lépe než ostatní stránky, bude uživatel spokojený, a Google bude vaše stránky preferovat. Na to ale není potřeba deset tisíc stránek. Stačí jedna, ale kvalitní

Klíčová slova v URL jsou důležitá

Foto: komerční článek

Dalším mýtem, který stále přežívá je nutnost umístění klíčového slova v URL stránky. Někdo se dokonce pokouší URL změnit tak, aby obsahovala kýžená slova, ve snaze dosáhnout "lepšího SEO". To ale v žádném případě nedělejte. Ve skutečnosti totiž není klíčové slovo v URL příliš důležité, a změnou struktury URL byste pravděpodobně způsobili více škody, než užitku.

Jediný způsob, jak klíčové slovo v URL může mít význam, je uživatelská přívětivost. Přehledná struktura kategorií, které jsou správně pojmenovány, umožňuje uživateli lépe se na stránce orientovat. Z těchto důvodů jsou v URL mnohem důležitější přehlednost a jasná struktura, než klíčová slova.

Závěr:

Nevěřte všemu, co vám někdo napovídal! Stejně jako je tomu se vším ostatním, i v SEO narazíte na spoustu "kachen" a dezinformací, které mohou být šířeny dokonce i záměrně.

Hodláte-li testovat některé tipy a doporučení, bedlivě sledujte, jak se projevují na růstu či poklesu pozic ve vyhledávání a pohybu a chování lidí na vašem webu.

Naletěli jste snad někdy někomu na některý z výše uvedených nesmyslů? Nebo si naopak stojíte za tím, že některý z nich doopravdy funguje? Dokažte to! Neváhejte nám do komentářů napsat, co si myslíte!

Potřebujete-li se poradit o SEO vašeho webu, v naší online marketingové agentuře Topranker.cz jsme vám plně k dispozici! Naši SEO konzultanti s vámi proberou stav vašeho webu a pomohou vám s budováním pozic ve vyhledávání, zvyšováním návštěvnosti i růstem konverze.

 

Právě se děje

Další zprávy