rektor

Novým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci je Martin Procházka

Univerzitu Palackého v Olomouci by měl následující čtyři roky vést dosavadní děkan Fakulty zdravotnických věd Martin Procházka. Do této funkce ho zvolil Akademický senát UP ve druhém kole, kde porazil Tomáše Opatrného z přírodovědecké fakulty. O funkci se ucházeli čtyři kandidáti, Procházka získal ve druhém kole 14 hlasů. Přítomno bylo 24 členů akademického senátu, dva hlasy byly neplatné. Nového rektora musí jmenovat prezident, olomouckou univerzitu by měl vést od 1. května, funkční období mu potrvá do 30. dubna 2025.

O funkci se kromě Martina Procházky a Tomáše Opatrného ucházel také dosavadní prorektor pro zahraničí vztahy Martin Kudláček z fakulty tělesné kultury a Jiří Lach z katedry politologie filozofické fakulty. Kudláček nezískal v prvním kole žádný hlas, Lachovi dalo hlas pět senátorů. Všichni kandidáti jsou profesoři a za sebou mají zkušenost i ve vedoucích akademických funkcích na olomoucké univerzitě.

Zdroj: ČTK

Zeman jmenoval Radok Žádnou rektorkou AMU

Prezident Miloš Zeman v úterý na Pražském hradě jmenoval Ingeborg Radok Žádnou rektorkou Akademie múzických umění (AMU). Radok Žádnou navrhl akademický senát školy, její jmenování v lednu odsouhlasila i vláda. Ve funkci vystřídá současného rektora Jana Hančila, který školu vedl po dvě volební období.

Ingeborg Radok Žádná na AMU dosud působí jako prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost a mimo to učí na Katedře hudební produkce Hudební a taneční fakulty AMU.

Ingeborg Radok Žádná se od hry na violoncello a violu da gamba v roce 1996 přesunula do manažerských funkcí v nejrůznějších kulturních institucích, jako jsou třeba Pražský filharmonický sbor nebo Státní opera Praha. Během svého dvacetiletého působení na AMU byla nominována do řady grantových a pracovních komisí a je zástupkyní AMU v Předsednictvu Rady vysokých škol. V roce 2003 obdržela Řád rytíře umění a literatury, udílený francouzskou vládou.

Zdroj: ČTK
Pokračovat