reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Průmyslová automatizace může výrazně snížit náklady ve výrobě

Automatizace se v posledních letech začíná objevovat stále častěji i v průmyslu. Využití robotů je nevyhnutelným krokem v cestě za zefektivněním procesu výroby. Robotizace až několikanásobně zvýší produktivitu a představuje velmi výhodnou investici.

Prvotní náklady na automatizaci mohou být poměrně vysoké, avšak z dlouhodobého hlediska je investice výdělečná. Výroba se stane efektivnější, flexibilnější, ekonomičtější a díky přesně naprogramovaným robotům i méně chybová. V některých částech procesu zcela odpadne lidský článek, provoz se tak dokáže rychle přizpůsobit změnám na trhu a do budoucna lze předpokládat i možnost individualizované výroby na základě potřeb konkrétního zákazníka v reálném čase.

Úspora lidských zdrojů i surovin je natolik znatelná, že investice do robotizace se vrátí v některých případech už v řádu měsíců. Průmysloví roboti výrobu stabilizují, zjednoduší monitoring a poté i optimalizaci nákladů. Monitoring linky probíhá online, a to i vzdáleně, není tedy problém na výrobu dohlížet mimo pracoviště či dokonce přenechat vše na externí firmě, která bude roboty nepřetržitě sledovat. V případě komplikací tato firma situaci rychle vyřeší a zajistí profesionální servis strojů.

Díky neustálým inovacím lze roboty využít téměř ve všech průmyslových odvětvích, od detailní práce na lince až po těžký průmysl. Pokud uvažujete o robotizaci, nezbytností je znalost technologických aspektů požadovaného systému. Vyplatí se tak automatizaci řešit s odborníky, kteří vyhotoví projekt na míru. Návrh vhodného řešení pro vaši firmu včetně 3D vizualizace, ekonomické rozvahy a následného zprovoznění díla obstará firma SUNNYMONT, která nabízí i kompletní zaškolení obsluhy, monitoring výroby a nonstop servisní dohled.

Automatizační proces vyřeší také problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve výrobě. Stroje navíc značně eliminují riziko poškození zdraví zaměstnanců, kteří by jejich činnost zastávali. Lidé nebudou muset nadále vykonávat fyzicky náročnou práci, pouze se zaškolí v obsluze a ovládání strojů, s tím však zpravidla pomůže firma zajišťující instalaci robotů.

autor: SUNNYMONT | 3. 10. 2018 13:57

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama