Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Podzemní voda zásadně ubývá. Ušetřete až 50% spotřeby využitím dešťové vody

3. 7. 2019 10:25
Boj se suchem se stal realitou u nás. S ohledem na předpokládaný vývoj v následujících letech je třeba přemýšlet o udržitelném hospodaření s vodou. K tomu vybízí i Ministerstvo životního prostředí. S rostoucími cenami pitné vody zvyšuje potenciál a smysluplnost využívání dešťové.
Foto: Komerční sdělení

Je však nutné zvolit správný systém dle potřeb, možností a priorit uživatele. K těm patří nezávislost, úspora nákladů, obavy ze sucha, povinnost retence u novostaveb atd. 

"Dešťovka není pouze sud u okapu. Správně zvoleným systémem můžeme získat desetitisíce litrů vody ročně a to zdarma. Návratnost systému je pak v řádu let."

Co pro nás voda znamená?
Bez vody není život, dokud však nejsme nuceni řešit její nedostatek, bereme ji jako samozřejmost. Množství její spotřeby řešíme až ve chvíli, kdy přijde vyúčtování za vodné a stočné. Víte, že průměrná spotřeba vody osoby na den byla v roce 2018 cca 98 l? Bez stálého přísunu vody neumíme fungovat. A to je důvod, proč začít hledat alternativy a další zdroje vody. 

Využití vody v domě
Možností, jak snížit spotřebu pitné vody je více. Tou nejjednodušší je využití srážkové vody, která může nahradit vodu pitnou. Úklid v domácnosti, splachování toalet, praní prádla i zalévání zahrady, při tom všem nepotřebujeme kvalitu pitné vody. 

Úspora a efektivita
Při detailnějším pohledu na spotřebu vody v domácnosti zjistíme, že dešťovou vodou lze nahradit až 50% vody pitné. Vzhledem k tomu, že ročně v Česku naprší kolem 54 miliard m3 vody a v ročním dlouhodobém průměru se mění pouze charakter srážek, který přechází do extrémů, se jako nejefektivnější jeví vodu akumulovat pro pozdější použití. A s tím vám můžeme pomoci.

Zde je třeba zdůraznit důležitou věc. Abyste mohli systém využití dešťové vody zrealizovat, nemusíte objekt stavebně upravovat. Doporučujeme celý proces konzultovat s technickým poradcem. Ten objekt prohlédne a s ohledem na vaše priority určí další postup. My neřešíme typ dodání výrobku, realizujeme celý systém na klíč. Vždy nám jde o smysluplnost každého námi realizovaného projektu. 

Tip: Můžete začít jednoduchým využíváním dešťové vody na zálivku a později doplnit systém o splachování, praní, sprchování, úpravy na pitnou vodu atd.

Dotační program "Dešťovka"
O "Dešťovku" může žádat každý vlastník nebo stavebník objektu určeného k trvalému bydlení. Nově se týká i celoročně využívaných objektů rekreačních.  V rámci dotace je proplaceno maximálně 50 % nákladů. 

Tuto dotaci pro naše klienty kompletně zařizujeme již druhým rokem a "Dešťovku" vnímáme jako jednoduchou a časově nenáročnou. Zájem je však i o využívání dešťové vody bez dotací. Standardem moderních budov se stává akumulace dešťové vody a její zpětné využití již v rámci projektové přípravy.

Tip: Než se do dotace pustíte, nechte si zdarma posoudit, na jakou máte nárok. Případně co musíte realizovat, abyste splnili její podmínky. Můžete se na nás obrátit zde

Jak to celé funguje?
Systém lze popsat jako akumulační nádrž, do které jsou svedeny svody ze střech, vybavenou čerpacím příslušenstvím ke koncovému využití. Nádrž je umístěna v zemi nebo sklepních prostorech. Čímž je zaručena celoročně stabilní kvalita vody bez zápachu. Jako akumulační nádrž lze využít i starý septik a čerpat dotaci na jeho opravu. 

Realizace systému na využití dešťové vody
Návrh systému, velikost nádrže, komponenty i realizaci svěřte odborné firmě.  V rámci prohlídky Vám vypočítáme reálnou úsporu a návratnost. Nenechte se zmanipulovat online kalkulačkami od výrobců, jejichž cílem je prodat co největší nádrž.  My výrobci nejsme a jednáme s vámi vždy narovinu. Poskytujeme relevantní a kompletní informace a zohledňujeme finanční i technické možností. I proto se náš technik zaměřuje na možné problémy, které by při realizaci mohly celé dílo znatelně prodražit. 

Tip: U technické prohlídky můžeme dojít i k závěru, že se Vám dotace vzhledem k podmínkám nevyplatí. Přesto může být pořízení systému výhodné, pokud splní Vaše požadavky. Můžete se na nás obrátit zde

Krok za krokem k nezávislosti
Využíváním dešťové vody lze dosáhnout alespoň prvního kroku nezávislosti na systému. Chytrou volbou je systém koncipovat tak, aby se mohl nadále rozšiřovat až do stádia úplné nezávislosti na dodávce pitné vody. Nabízí se pozdější doplnění rozšířené filtrace, či zpětného využití odpadní vody. Rostoucí náklady domácností na pitnou vodu, momentální diskuze o zpoplatnění jímání podzemních vod ze studní, i pokles podzemních vod a s tím spojené prohlubování studní, vše hraje roli. 

Za dva roky jsme zaznamenali prudký nárůst zájmu o systémy využití dešťové vody. Což podstatně snižuje náklady na pořízení, vzhledem k rozšíření nabídky na trhu. To jsou jen některé argumenty, které zvyšují výhodnost využívání dešťových vod a vod přečištěných.

Více informací a podrobný postup na www.posudekdotacedestovka.cz.

Foto: Komerční sdělení

Ing. Martin Bílek
Jednatel TRiGY s.r.o.
www.posudedotacedestovka.cz

 

Právě se děje

Další zprávy