reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Mileniálové musejí na budoucnost myslet dříve. I kvůli zásahům ČNB

Možná si to ani neuvědomují. Lidé narození na přelomu tisíciletí – takzvaní mileniálové – budou mít mnohem trnitější cestu k vlastnímu bydlení. Zpřísnění podmínek pro udělení hypotečního úvěru se jich týká možná víc, než tuší.

Ale nepředbíhejme. Lidé narození okolo nového milénia nyní vstupují do své plnoletosti a tím pádem pomalu začínají mimo jiné také řešit svoji budoucnost. Mladí lidé však velmi často podceňují rizika běžného života. Pokud totiž už pracují, měli by už dnes myslet na budoucnost a hlavně své budoucí příjmy. Co je nejvíc ohrožuje? Ztráta zaměstnání, nehody v životě i na pracovišti, úrazy a nemoci.

Pokud člověk nastupuje do práce, tak - pokud nemá polštář vytvořený od rodičů - nemá naspořeno v podstatě nic. První platy nezřídka "prošustruje" za oblečení nebo elektroniku a nemá pocit, že by měl myslet na zadní vrátka. "Právě tito lidé jsou z mého pohledu nejvíce ohrožení, protože nemají o co se opřít. Právě jim však v případě jakékoliv nenadálé situace hrozí úpadek do dluhové spirály, ze které není skoro cesty zpět," říká Petra Jindrová, oblastní ředitelka OVB Allfinanz.

A jaké nástrahy mohou mladé přiblížit k dluhům? Nejčastěji to na začátek pracovní kariéry bývá s odpuštěním "blbost". Buď něco pokazí v práci, nebo třeba někomu způsobí nějakou neúmyslnou škodu. "Právě mladí lidé bez rezervy by měli mít sjednané pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli i z běžného občanského života. Tyto pojistky nestojí mnoho peněz, ale ochrání mladé od toho, aby si na škodu, kterou způsobili, museli jít půjčit," radí Jindrová.

Pokud už mají toto vyřešeno, měli by si mladí lidé také odkládat a vytvořit si v průběhu prvního roku práce dostatečnou rezervu na účtu ve výši alespoň dvou celých měsíčních platů. Jsou to jednoduché počty - stačí si odkládat jednu šestinu platu na spořicí účet. A při nenadálé události, jako je rozbitá pračka nebo auto, nemusí chodit do banky pro půjčku.

Když už mají mladí tyto dva pilíře pevně postavené, měli by velmi rychle přemýšlet nad tím, jaké okolnosti jim mohou způsobit, že nebudou vydělávat. Na prvním místě je v tomto ohledu samozřejmě ztráta zaměstnání z důvodu výpovědi. "Přestože se dá i na tento případ pojistit u pojišťovny, svým klientům to nedoporučuji, protože se jedná o pojištění s velkou řadou výluk, které je navíc velmi drahé," upřesňuje zkušená poradkyně OVB Allfinanz. Právě pro případ ztráty zaměstnání pak může posloužit polštář, který si dotyčný připravil během prvního roku v práci.

Co ale nemůže pokrýt z vlastních rezerv, je dlouhodobý výpadek příjmu z důvodu nemoci nebo úrazu. Proto by už mladí lidé měli mít sjednáno pojištění těch nejzávažnějších hrozeb. "Mezi největší nebezpečí pro mladé lidi patří invalidita, trvalé následky úrazu, dlouhodobá pracovní neschopnost a závažná onemocnění. Základní krytí těchto rizik přitom nevyjdou v nízkém věku draho, ale mohou posloužit (doslova) k nezaplacení," říká Petra Jindrová.

Když už má mladý člověk rizika ztráty příjmu vyřešena, má naspořenou základní rezervu, často přemýšlí o vlastním bydlení. V posledních měsících se však možnost vlastního bydlení značně zkomplikovala. Mohou za to zejména zásahy České národní banky (ČNB). Nyní už není možné pořídit si 100 procent částky na nemovitost z úvěru. To je zejména pro lidi z velkých měst velmi těžká překážka, protože na byt za dva miliony by měli mít naspořeno alespoň 20 %, tedy 400 tisíc korun, a to není malá částka.

"Vzhledem ke zpřísnění podmínek udělování hypotečních úvěrů radím mladým lidem odkládat si peníze hned, jak jen mohou. Naspořit 200 tisíc přeci jen trvá při měsíční úložce 5 000 korun zhruba tři roky. Mladí si to často neuvědomují a začínají až pozdě, když už třeba čekají rodinu a chtěli by odejít z nájmu. Ideální je odkládat si měsíčně 15 až 20 % svého platu a začít co nejdříve," uzavírá oblastní vedoucí OVB Allfinanz Petra Jindrová.

autor: OVB | 20. 7. 2018 12:26

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama