reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

V systému EET se mění SSL certifikát! Je vaše pokladní zařízení připraveno?

V září se změní certifikát, který zabezpečuje spojení mezi pokladními zařízeními, které evidují tržby, a příjmovou stranou EET.

Výrobcům a dodavatelům pokladních zařízení a software proto Finanční správa doporučuje, aby zkontrolovali své systémy a ujistili se, že přechod na nový certifikát bude pro jejich zákazníky bezproblémový.

Konkrétní datum změny SSL certifikátu je 10. 9. 2018. Důvodem výměny certifikátu je ukončení činnosti veřejné certifikační autority GeoTrust a převod jejích aktivit pod autoritu DigiCert. Změna nesouvisí s  certifikáty pro evidenci tržeb sloužících k autentizaci datových zpráv.

Přestože je nová certifikační autorita standardně podporována většinou operačních systémů a internetových prohlížečů, může nastat situace, kdy u některých pokladních zařízení není certifikát autority DigiCert nastaven jako důvěryhodný. V tomto případě se nemusí pokladnímu zařízení po 10. 9. 2018 podařit navázat zabezpečené HTTPS spojení s příjmovou stranou EET.

Uživatelé pokladen, kteří si chtějí ověřit, zdali je jejich pokladní zařízení připraveno na změnu a bez jakýchkoliv problémů evidovat tržby, by se měli ujistit u svého dodavatele pokladního zařízení či software, zda je jejich zařízení připraveno na změnu a uznává novou certifikační autoritu. Technické podrobnosti a informace jsou případně uvedeny na webu www.etrzby.cz.

autor: Generální finanční ředitelství | 3. 8. 2018 9:09

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama