reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Mezinárodní konference k Evropskému roku kulturního dědictví

Kancelář Kreativní Evropa pořádá u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví mezinárodní konferenci s názvem Focal Point: Upcycling Cultural Heritage. Zahraniční i tuzemští odborníci budou hledat otázky na odpovědi "Proč a pro koho pečujeme o kulturní dědictví?", "Co mohou paměťové instituce nabídnout společnosti?" nebo "Jaký je vztah kulturního dědictví a současného umění?". Konference FOCAL POINT: UPCYCLING CULTURAL HERITAGE se koná 8. 11. 2018 v Divadle Archa od 9:30 do 17:00. Na konferenci navazuje od 18:30 akce Střed zájmu: PUBLIKUM, v rámci níž se představí dvanáct zajímavých příkladů práce s publikem, také na téma kulturního dědictví

Konference nabídne nový pohled na kulturní dědictví, zejména pak na organizace disponující bohatými sbírkami a fondy. Ty by v 21. století neměly fungovat jako depozitáře, ale měly by hledat nové způsoby využití a interpretace archivních materiálů. "Kulturní dědictví spoluvytváří naši identitu a promítá se tak do našeho každodenního života. Pokud chceme prožít plnohodnotnou a smysluplnou budoucnost, je důležité mít stále na paměti, že historie byla kdysi současností a že naše současnost se každým okamžikem stává minulostí. Dnešní přelomová doba přináší naléhavé otázky, jak s kulturním odkazem nakládat. Nelze jej pouze uchovávat a nekriticky k němu vzhlížet, odkaz musí žít," vysvětluje Eva Žáková, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa - Kultura.

K tématu současných trendů v oblasti práce s kulturním dědictvím a jeho publikem se vyjádří celá řada zahraničních i českých hostů.  Konferenci zahájí prezentace uznávaného futuristy  - trendsettera Tristana Horx z Future Institute, který upozorní na trendy hýbající současnou společností. Pozvání na konferenci přijala také kurátorka Centre for Contemporary Art Glasgow Viviana Checchia s příspěvkem o roli kurátorky pro práci s publikem a vytváření programu podle potřeb veřejnosti a komunity. Ředitel Diecézního archivu Sankt Pölten Thomas Aigner je iniciátorem projektů spolupráce archivů a digitalizace fondů. Digitální hru Father and Son vytvořenou pro  archeologické muzeum, která zvýšila jeho návštěvnost, představí Ludovico Solima z neapolské Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Z tuzemských odborníků na konferenci vystoupí například zástupci Uměleckoprůmyslového muzea Iva Knobloch a Radim Vondráček, kteří popíší spolupráci UPM a dalších institucí. Lucie Česálková z Národního filmového archivu ve svém příspěvku představí spolupráci historiků, archivářů, informatiků a umělců na projektu zpřístupnění multimediálního divadla Laterna magika. Kateřina Slavíková a Ivo Janoušek z Městského divadla Český Krumlov vysvětlí, jak spojit současné umění a kulturní dědictví. Scénograf a  kurátor Tomáš Žižka vystoupí s vizionářským náhledem na práci muzeí.

V panelu zaměřeném na reflexi kulturního dědictví v umělecké tvorbě zasednou například šperkařka a laureátka ocenění Designér roku roku 2017 Nastassia Aleinikava, která dle vlastních slov kulturní dědictví vnímá jako dokonalou školu života. Další mluvčí tohoto panelu bude umělkyně a držitelka ocenění Architekt roku 2017 Kateřina Šedá s příspěvkem: UNESCO? UNES-TO, který se zaměřuje na turismus a vysídlování center měst zapsaných na seznamu UNESCO.  Jiří Honzírek bude prezentovat projekt Divadlo Feste - Schauspiel, prožitek z minulosti.  Posledním mluvčím je  spisovatelka a scenáristka Tereza Brdečková, která bude "pátrat" po Jiřím Trnkovi.

www.kreativnievropa.cz

2. 11. 2018 15:55

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama