reklama
 
 
Komerční sdělení - toto je komerční sdělení, Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

MBA v mezinárodním podnikání s jedinečnou celosvětovou akreditací na VŠE v Praze a MCI Innsbruck

Studium MBA - IB využívá ověřené kombinace studia on line s intenzivní osobní účastí,tzv. blended learning. Podporuje kariérní růst odborníků z oblasti techniky, přírodních, sociálních, zdravotních a humanitních věd. Absolventi získávají manažerské schopnosti, posilují mezikulturní komunikační dovednosti a umí využít ekonomických vazeb pro řízení podniků a lidských zdrojů.

Specifika programu
Specifikem je kombinace češtiny a angličtiny. Absolventi tak získávají kompetence pro manažerské pozice, ve kterých se neobejdou bez kvalitního zvládnutí odborných termínů obou jazyků v profesním styku s lokálními i mezi národními kolegy.

Organizace studia
Studium MBA využívá konceptu "blended learning", založeného na know how MCI v oblasti imple mentace moderních formátů smí šeného studia, a rozsáhlých zku šeností VŠE s výukou mezinárod ního podnikání při zohlednění specifik evropských trhů. Rezidentní moduly se konají na VŠE v Praze, on line moduly ve večerní synchronní formě dopl něné asynchronními sekcemi za jišťuje MCI Innsbruck. Při studiu jsou využívána multimédia a praktický interaktivní design. Koncept umožňuje dokončit studi um za 18 měsíců bez přerušení pracovního zařazení a bez čerpání rozsáhlého studijního volna.

MCI Innsbruck
Vysoká škola MCI - Management Center Innsbruck - si svou špičkovou kvalitou výuky vybu dovala vynikající pověst na domá cí i mezinárodní univerzitní scé ně. Získala prémiovou pečeť FIBAA a ocenění Austrian TOP University 2016. Patří mezi pět procent světo vých "business" škol s akreditací AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Více na: www.mci.edu

VŠE v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou ekonomickou školou v České re publice a je vysoce hodnocena v tuzemsku i v zahraničí. V Eduniversal Ranking je dlou hodobě oceňována jako nejlepší "business" škola ve střední a vý chodní Evropě, je zařazena do hodnocení Financial Times a dva magisterské studijní progra my zaměřené na mezinárodní podnikání získaly prestižní mezi národní akreditaci EPAS od EFMD (European Foundation for Management Development). Více na: www.vse.cz

Master in Business Administration - International Business

 • Rakouský diplom MBA
 • Akreditováno AACSB a FIBAA
 • Kombinace českého a anglického jazyka
 • Špičkoví lektoři a manažeři
 • Praktické příklady a případové studie
 • Individuální konzultace
 • Kombinace rezidenčních (Praha) a on line modulů (Innsbruck)
 • Velká časová flexibilita
 • Získání mezinárodních kontaktů (networking)
 • Možnost studijní stáže v Innsbrucku
 • Pro profesionály všech oborů
 • Délka studia 18 měsíců
 • Školné 10 000 eur

Moduly programu

 • Managing International Business
 • Organizational Behaviour
 • International Marketing
 • Research Methods
 • Human Resource Management
 • Managerial Accounting
 • Operations and Supply Chains Management
 • Financial Management
 • Entrepreneurship and New Venture Creations
 • Doing Business in Europ

Požadavky a přijímací řízení

 • Ukončené bakalářské studium a minimálně tři roky profesionálních zkušeností
 • Motivační esej v angličtině
 • Test z anglického jazyka nebo certifikát TOEFL (nebo ekvivalent)
 • Pohovor (Skype)
 • Konkretizaci požadavků přijímacího řízení naleznete na mba ib.vse.cz

28. 2. 2017

reklama
reklama
reklama
Komerční sdělení
reklama

Sponzorované odkazy

reklama