Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak se počítá plnění životní pojistky?

komerční článek
15. 8. 2019 13:03
Rozhodli jste se uzavřít životní pojištění, které není právě levnou záležitostí a zajímá vás, jak se počítá jeho plnění? Nebo se vám stal úraz a budete dlouhodobě neschopni přispívat do rodinného rozpočtu? Životní pojistka slouží k zajištění finanční situace vašich blízkých v případě nepředvídatelných událostí.
Foto: Komerční sdělení

Ztráta příjmu jednoho z živitelů rodiny je nepříjemná a často rodinu uvrhne do finanční krize. Řešením, jak se takové situaci vyhnout je uzavření životního pojištění pro případ:

  • Omezení pracovních schopností
  • Dlouhodobé nemoci
  • Hospitalizaci
  • Trvalých následků
  • Smrti (včetně smrti jako důsledku úrazu).

Životní pojistku může uzavřít kdokoli od narození do věku 80 let a důležité je mít ji dobře nastavenou. 

Životní pojištění můžete sjednat ve dvou základních typech: 

  • Investiční životní pojištění (rezervotvorné pojištění), kdy je část Vámi zaplaceného pojistného investována do různých produktů na finančních trzích.
  • Rizikové životní pojištění, které zahrnuje pojištění pro případ závažných onemocnění, úrazu, invalidity, hospitalizace nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

Sjednejte si dobře pojistné limity

Tím se rozumí částku, kterou pojišťovna vyplatí v případě, že nastane událost, na kterou jste se pojistili. Jejich výše závisí na vašem přání, věku a částce, kterou si můžete platit.

Než se do pojišťovny vydáte uzavřít smlouvu, zkuste vyhodnotit míru rizika, životního standartu a možností vás i vaší rodiny. Udělejte inventuru vašich příjmů a výdajů, zvažte dostupné finanční rezervy. Zohledněte vaše finanční závazky (hypotéka, leasing, půjčky apod.). Propočítejte, jak dlouho by rodině nahradit výpadek příjmu z jiných zdrojů.

Pro případ smrti je dobré stanovit takovou částku, která se pohybuje v rozmezí dvou až pětinásobku ročního příjmu. 

Příklad: Pokud si nastavíte limit pro případ smrti na hodnotu 1 500 000, pak obmyšlená osoba dostane v případě vaší smrti právě tuto částku.

Náš tip: Uzavřít životní pojistku je finančně nákladné. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven on-line. 

Jak se počítá plnění životní pojistky?

Každá pojišťovna má své oceňovací tabulky. V nich je seznam úrazů a onemocnění, které životní pojištění může pokrýt. U každého úrazu či nemoci je pak stanovena délka léčby. Podle toho lze stanovit orientační výši plnění pojišťovny. Ale pozor - pojišťovna může plnění pokrátit.

Denní odškodnění

Připojistili jste se i pro případ pracovní neschopnosti a sjednali si denní odškodné? Pak si vynásobte počet dní pracovní neschopnosti sjednanou částkou. Opět se jedná o přibližný výpočet.

Trvalé následky

Trápí vás trvalé následky v důsledku úrazu? I tehdy se můžete s největší pravděpodobností těšit na nějaké plnění pojišťovny. Trvalé následky se ale dělí do dvou skupin a podle toho se odvíjí doba, kdy se plnění dočkáte.

  • Trvalé následky prokazatelné ihned. Patří sem ztrátové úrazy, které se plní ihned. Třeba tehdy, kdy v důsledku úrazu přijdete o nohu či ruku.
  • Trvalé následky, které neprokážete hned - Takové následky, které se mohou nějaký čas zlepšovat, než se ustálí. Například omezená hybnost kloubu. Po úrazu s kloubem ani nehnete, v důsledku rehabilitace se ale hybnost zlepší, i když se nevrátí do stavu před úrazem.

Výše plnění opět závisí na limitu, na který jste si trvalé následky pojistili a plnění dle oceňovacích tabulek. Tam si najdete diagnózu a procentuální plnění. To pak vynásobíte částkou, na kterou jste trvalé následky pojistili. Pak vstupuje do hry progrese. Její výška záleží na pojišťovně. Opět nahlédněte do tabulky a částku znásobte progresí.

Příklad: Trvalé následky jste si pojistili na 1 500 000 Kč. V oceňovací tabulce jste zjistili, že procentuální plnění je 50 %. 50 % z 1 500 000 je 750 000. Progrese pro úrazy s procentuálním plnění 50 % je stanovena na trojnásobek. Výslednou částku přibližného plnění tedy získáte výpočtem 750 000×3.

 

Právě se děje

před 35 minutami

Putin odvolal jednoho ze svých nejvlivnějších poradců, měl na starosti vztahy s Ukrajinou

Ruský prezident Vladimir Putin uvolnil z funkce dlouholetého poradce Vladislava Surkova, který se zabýval i vztahy s Ukrajinou. 

Surkov podle agentury AFP odchází poté, co dvacet let pracoval na vybudování takzvané řízené demokracie. Tento pětapadesátiletý funkcionář patřil k nejvlivnějším poradcům Putina, kterého jednou nazval i "poslem božím".

Agentura Reuters poznamenala, že post Putinova poradce pro záležitosti Ukrajiny by po Surkovovi měl nyní převzít zástupce šéfa prezidentské administrativy Dmitrij Kozak, který se na Ukrajině narodil.

Zdroj: ČTK
Další zprávy