reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Gebrüder Weiss - záruka jistoty v přepravě nebezpečného zboží

Foto: Gebrüder Weiss
Přestože je nebezpečné zboží letecky přepravováno po celém světě, odesilatelé si často neuvědomují mnohá specifická rizika těchto přeprav. Nebezpečnému nákladu v letadle je totiž třeba věnovat zvláštní pozornost, a především zajistit odpovídající přípravu vybavení takové zásilky.

Přeprava nebezpečného zboží probíhá formou dokládky jednak na pasažérských letech, a jednak na letech nákladových - to bývá realizováno zejména u přeprav látek, které je nutné separovat nebo u většího množství takových substancí. Nebezpečné zboží zahrnuje suchý led, jedy, viry, radioaktivní materiál, výbušniny, ale také hořlavé materiály, baterie nebo např. auta a mnohé další.

Letecká přeprava nebezpečného zboží podléhá velice přísným standardům a normám, které jsou stanoveny a pravidelně aktualizovány asociací IATA (International Air Transport Association - mezinárodní asociace pro leteckou přepravu). Ta se rovněž zabývá proškolováním odborníků z řad spedičních firem a handlingových agentů. Přísným nárokům na udělení certifikací nevyhoví zdaleka každý, nicméně právě Gebrüder Weiss je jednou z mála spedičních firem, která tuto licenci obdržela. Specializovaní odborníci z Gebrüder Weiss dodávají zákazníkům nejen poradenství pro vypravení zásilky s nebezpečným zbožím, ale zajišťují i kompletní realizaci veškeré dokumentace včetně cla a dalších specifických legislativních požadavků.

 "Pro zajištění těchto služeb zákazníkům je např. nutné mít i separované skladovací prostory, disponovat speciální technikou a vybavením. Samotní odesilatelé navíc často ani netuší, že jejich zboží je nebezpečné a co je k realizaci přepravy potřeba. Příkladem může být vyplnění dokumentace k zásilce, za jejíž správnost pak následně nesou odpovědnost," uvedl Petr Čáp, ředitel leteckých přeprav Gebrüder Weiss pro Českou republiku.

Rizik spojených s leteckou přepravou v závislosti na nebezpečnosti zboží však existuje celá řada: požáry, únik dráždivých látek, vznik chemických reakcí při změnách teploty v průběhu letu, hrozba infekcí atd. Z toho důvodu je odbornost zásadní a nezbytná je především dokonalá příprava takového transportu. Důležitou roli hraje, jak má být zásilka zabalena, označena, jaké má obsahovat dokumenty vzhledem k povaze a třídě nebezpečného zboží apod. Jakákoliv chyba může být osudová.  Následkem nebývá zdaleka jen vznik škody materiální a finanční povahy - např. náklady na zpoždění/návrat letu, nevyžádané vícenáklady či odmítnutí přepravy kapitánem letadla - katastrofální bývají zejména škody na zdraví. 

Veškerým těmto negativním dopadům se lze jednoduše vyhnout - stačí se obrátit na nejbližší pobočku Gebrüder Weiss a svěřit náročnou přípravu transportu nebezpečného zboží odborníkům. Spolehnout se můžete na kvalitu, jistotu a bezpečné doručení vaší zásilky.

Nebezpečné zboží přepravuje Gebrüder Weiss také v rámci pozemní a námořní přepravy. Více na www.gw-world.cz

autor: komerční článek | 18. 10. 2018 12:13

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Sponzorované odkazy

reklama