reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Dvořák v novém. Umělá inteligence AIVA dokončila jeho rozepsanou skladbu

V archivu Českého muzea hudby se dá nalézt mnoho pokladů. Třeba rozepsaný notový zápis od Antonína Dvořáka. A pak už jen stačí, aby vynalézavý kreativec propojil hudební fragment s umělou inteligencí, a může vzniknout nová skladba nazvaná AIVA / Antonín Dvořák: From the Future World op. 71.

"Když za námi přišli kolegové z agentury Wunderman s nápadem propojit nedokončené dílo Antonína Dvořáka s umělou inteligencí, doslova nás to nadchlo. Prvky umělé inteligence totiž začínáme využívat i v bance, například při posuzování rizik," vzpomíná na zrod projektu Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky.

Inovativní skladatel si zaslouží inovativní projekt

Inspirací celého projektu byl fragment Dvořákova díla, konkrétně dvě strany blíže nespecifikovaného zápisu v sazbě pro klavír v tónině e-moll. Na pomoc si realizátoři vzali systém umělé inteligence pro komponování hudby od firmy AIVA Technologies, který v minulosti složil například skladbu pro symfonický orchestr v Lucembursku. "Volba na AIVA nepadla náhodou. Systému AIVA byl jako jediné umělé inteligenci na světě přiznán statut ‚autor‘, a to francouzským kolektivním správcem Sacem. Druhým důvodem byl fakt, že AIVA je od počátku trénována (tj. učí se) na dílech klasické hudby," popisuje kreativní ředitel Wundermanu Richard Stiebitz.

AIVA dostala za úkol zanalyzovat všech 115 opusů Antonína Dvořáka a pokusit se na základě této analýzy dokomponovat Dvořákův nedokončený fragment. Jeho dílo se AIVA učila měsíc a poté vznikla 3větá kompozice nazvaná AIVA / Antonín Dvořák: From the Future World op. 71.

Když zazní hudba z budoucnosti

K finální realizaci projektu přizvali kreativci třetího partnera, PKF - Prague Philharmonia, která připravuje nejen nahrávku celé skladby, ale i její živé provedení. Podle slov šéfdirigenta Emmanuela Villauma to je skvělá příležitost, jak k vážné hudbě přilákat více mladých lidí. "Chceme ukázat, že i v prostředí klasické hudby může zaznít ledacos neotřelého, nového, experimentálního, vyvolávajícího zajímavé otázky," dodává.

Nejprve se zrodila první část skladby ve verzi pro klavír, kterou ve světové premiéře v Praze uvedl český klavírista Ivo Kahánek a která zazněla v Bruselu na slavnostní prezentaci Národní strategie České republiky v rámci globálního eventu EU zasvěcenému umělé inteligenci. Druhou část již v úpravě pro smyčcový orchestr představí PKF - Prague Philharmonia na svém společném koncertě s Vypsanou fixou na Rock for People a vše vyvrcholí 15. listopadu na slavnostním koncertě ve Dvořákově síni Rudolfina, kde v podání PKF zazní třetí, závěrečná část skladby From the Future World pod taktovkou jejího šéfdirigenta Emmanuela Villauma.

"Zdaleka nám nešlo jen o technologický experiment. Chtěli jsme skutečně vyzkoušet možnosti AI a vytvořit dílo, které se bude posluchačům líbit a vzbudí pozitivní emoce," říká dvojice kreativních ředitelů Filip Humpl a Richard Stiebitz z agentury Wunderman. 

Více najdete na www.fromthefutureworld.cz.

autor: Wunderman/Komerční Banka | 20. 5. 2019 8:49

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama