Mimořádná zpráva
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

DRN – palác z barevného betonu

komerční článek
28. 5. 2018 8:12
Palác národní je nádhernou galerií betonu a jeho neomezených možností, kde beton vypráví příběh o své cestě do své konečné podoby.
Foto: komerční článek

Architektonické ztvárnění betonů nové budovy

Autorem architektonického ztvárnění nové budovy je Ing. arch. Stanislav Fiala. Navrhl objekt, který je moderní stavbou, kterou se protkává historie. To potvrzuje fakt, že jako hlavní materiál interiéru použil beton a spojil ho s prvky, které byly nalezeny v archeologickém průzkumu. Jedná se například o kliky, zábradlí nebo svítidla. Beton je zde nezakrytý a prochází celým interiérem. Téměř v každém patře je možné najít nějakou zajímavost. S výškou budovy roste i exkluzivita a zajímavosti, které můžeme na betonových plochách najít. Od podzemních pater je možné sledovat experimentování s různými typy bednění, vložkami a otisky předmětů až k nejvyšším patrům, kde jsou kombinovány s barevnými betony.

Foto: komerční článek

Beton je mnohotvarý materiál a svým způsobem v něm zanechává svůj otisk každý, kdo s ním přijde do kontaktu. Může to být výrobce cementu, který ovlivní jemnost mletí a složení; tak i technolog odpovídající za konkrétní složení; tesař, který zhotoví bednění; pracovní parta, která beton ukládá nebo stavbyvedoucí, který rozhodne kdy, kolik a jaký beton bude do které konstrukce uložen. A právě tato myšlenka byla reálně ztvárněna v jednom z podzemních pater: do betonu byly otisknuty pracovní nástroje a ruce všech ze stavby, kteří se na výstavbě monolitu podíleli.

Beton s duší

V přízemním podlaží byly zkombinovány barevné betony (barvené v celé hmotě) s otisky větví stromů. Stěny byly vybetonovány z betonů tónovaných do zemitých odstínů tmavě šedé, hnědé, cihlové, bílé a u stropu byly uzavřeny pruhem běžného neprobarveného šedého betonu. Ve vyšších patrech byly stěny zhotoveny již jen kombinací pruhů běžného šedého betonu s pruhy bílého betonu. Vlivem časově náročného vyztužení jedné z horních stropních konstrukcí došlo díky dešti k vypláchnutí rzi do bednění stěn. Ačkoliv by bylo možné rez z betonového povrchu vcelku jednoduše a citlivě odstranit, zůstane tento otisk, dokumentující co se v tomto podlaží betonu stalo, zachován. Stejně tak se prozatím nepředpokládá jakákoliv sanace drobných hnízd a kaveren. Povrchy betonů zůstanou ve své ryzí podobě.

Foto: komerční článek

Asi největší zajímavostí z hlediska technologie betonu jsou poslední 2 stropy, které mají připomínat oblačné nebe a jsou tedy vyrobeny kombinací běžného šedého, bílého a modrého betonu. Celkově bylo na stavbu doposud dodáno přes 400m3 barevného betonu COLORCRETE z betonárny TBG Metrostav, člena skupiny Českomoravský beton. COLORCRETE je lehce zpracovatelný architektonický beton s obsahem barevných pigmentů z nabídky skupiny Českomoravský beton. Jeho složení je navrženo s ohledem na jednoduché zpracování a dobrou zatékavost betonové směsi. Betony COLORCRETE umožňují realizovat i velmi složité tvary a detaily pohledových betonových ploch a naplnit tak odvážné představy architektů, projektantů nebo investorů.

Foto: komerční článek

Na rohu pražských ulic Národní a Mikulandská vyrostla neobyčejná stavba Palác Národní.  Ve čtyřech podzemních a osmi nadzemních patrech najdeme kanceláře, obchody, restaurace a galerii.  Stavba je zajímavá jednak spojením památkově chráněného paláce s moderní železobetonovou budovou, nápaditými pohledovými betony v interiéru a terasami na skleněné fasádě, díky nimž přibude zeleň v pražských ulicích.

Foto: komerční článek

Na video o této stavbě a rozhovor s Ing. arch. Stanislavem Fialou se můžete podívat na webu www.transportbeton.cz.

 

Právě se děje

Další zprávy