reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Dětem spoříme na bydlení, ale je možné jim spořit i na důchod, díky novince na trhu

Rodiče se často zabývají spořením pro děti na jejich budoucí bydlení, ale už ne na důchod, přitom velká část rodičů využívá doplňkové penzijní spoření a čerpá v něm pro sebe dotace od státu. Pojďme se podívat na to, proč ho můžeme zřídit i pro své děti.

Spořit dětem na důchod? Zdá se vám to jako hloupost? Mají se zabezpečit sami? To jsou otázky, které vás při spojení důchodů a dětí logicky napadnou. Nicméně čísla jsou nekompromisní. Když brzy začnete, můžete dětem zajistit bezproblémové stáří. Protože peníze vydělávají především v čase.

Skutečnost, že důchody budou téměř s jistotou nižší, je způsobena demografickým vývojem. Čím méně lidí bude odvádět sociální pojištění, tím budou náhradové poměry nižší a budoucí penzisté budou mít důchody značně nižší, než je tomu dnes.  Sice budou dostávat více peněz, ale zároveň budou růst mzdy rychleji než důchody a tím pádem bude v penzi větší propad přijmu. Toto je skutečně velký problém. Přitom téměř neslýchám od svých klientů požadavky na zajištění penze u svých vlastních dětí. Panuje zde převážně snaha o zajištění financí na studia nebo na bydlení, případně na základ budoucího úvěru na bydlení. Ale vždyť i naše děti půjdou jednou do starobního důchodu.

Je možné a vhodné, aby se už teď rodiče tímto problémem zabývali? Samozřejmě. Začít připravovat peníze na důchod mohou rodiče v jakémkoli věku dítěte. Čím dřív, tím líp. Samozřejmě vždy s ohledem na celkovou finanční situaci rodiny. Způsobů, jak tuto záležitost řešit, může být víc - ať už jde o pravidelné investování do podílových fondů, stavební spoření či jiné rezervotvorné produkty Zvolím-li produkt, který je účelový, státem podporovaný, nízkonákladový a zároveň má při dlouhodobém horizontu poměrně zajímavé zhodnocení, například v porovnání s vkladovými účty, pak hovořím o produktu doplňkového penzijního spoření, kde účastníkem je samo dítě.

Jsem toho názoru, že pokud má být docíleno naspoření, respektive akumulace dostatečných finančních prostředků na penzi, pak je dobré využívat produktů, které nesvádí k mimořádným výběrům nebo předčasnému ukončení. K tomu vedou právě takové produkty, které jsou buď daňově uznatelné státem nebo zaměstnavatelem podporované nebo podporované kombinovaně. Tyto produkty pak mají být vybrány a nastaveny klientem ke splnění jasného cíle.  

Jaké jsou parametry dětského doplňkového penzijního spoření?

Státní příspěvky a daňové odpočty jsou stejné pro děti i dospělé (viz tabulka). Jestliže doba spoření byla min. 10 let a poslední 2 roky nebyla změněna penzijní společnost, pak si dítě může v 18 letech vybrat 1/3 naspořených prostředků, vyjma státních příspěvků a jejich zhodnocení. Stále platí pravidlo 60 x 60, čili musí trvat do 60 let a mít minimálně 60 měsíců odspořených.

U dětského doplňkového penzijního spoření je aktuální průměrná úložka 519 Kč a průměrný věk dítěte 8 let. Obecné doporučení hovoří o odkládání si min. 10 % ze svého příjmu. Průměrná hrubá mzda za II. kvartál roku 2018 činila 31 581 Kč, což vychází na 23 816 Kč čistého příjmu. Pak je úložka 519 Kč pro odkládání na dětské doplňkové penzijní spoření ve výši 2,18 %.  

Při dnešním stavu relativního blahobytu to sice může působit úsměvně, avšak důvod, proč k této myšlence rodiče neinklinují, je celková doba spoření - 65 let. "Odkládat dítěti 300 Kč po dobu 65 let, víte, jak je to dlouhá doba?" I s takovouto reakcí se občas u klientů setkávám.

U doplňkového penzijního spoření dochází k negarantovanému zhodnocování finančních prostředků pomocí volených investičních strategií, které nabízejí penzijní společnosti v rámci svého doplňkového penzijního spoření. A jelikož hlavní přidanou hodnotou investiční strategie je tzv. složené úročení, pak mohou být výnosy na 65letém horizontu opravdu zajímavé.

Při zvážení všech aspektů doplňkového penzijního spoření pro děti je potřeba brát v potaz, že investice do vlastních dětí a jejich budoucnosti je vždy tou nejlepší investicí, a proto tento produkt má v portfoliu produktů pro přípravu na penzi smysl.

autor: Karel Malák, oblastní vedoucí OVB Allfinanz | 7. 12. 2018 9:28

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama