reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Cestovní kancelář ASIANA a její lidé

Před 25 lety jsme s holýma rukama a dvěma malými dětmi založili firmu ASIANA. Naše zkušenosti z cest jí daly jméno. Před sebou jsme měli nepředvídatelné množství překážek a těžkostí, ale také radosti z jejich překonávání. Bohatší jsme o poznání, že nejcennějším kapitálem jsou lidé a jejich společenství, které se kolem nás postupem času utvořilo a stále utváří. Každý z nás má tady své místo. Zmíním ty, kteří jsou oporami a tmelem.

Po ukončení základní vojenské služby, která tehdy ještě byla povinná, se Josef Trejbal rozhlížel po svém civilním uplatnění. Náhoda jej zavedla před malou kancelář o jedné místnosti, kde seděli a lámali si hlavu nad budoucností firmy oba zakladatelé.

Prodejci letenek (letenkáři) se v té době rekrutovali převážně ze zaměstnanců leteckých společností  nebo z  cestovních kanceláří jako byl ČEDOK a CKM. Bez internetu a dalších technologických vymožeností prodej letenek vyžadoval vytrvalost a často rychlé nohy. Těmito začátky si prošel spolu s námi také Josef. Naučil se pracovat s rezervačními systémy, postupně poznal soukolí letecké dopravy a lidi v ní. Je rozvážný, pracovitý a má autoritu u kolegů uvnitř firmy i navenek. Je oporou a jedním z pilířů firmy ASIANA. Dokáže ladit pracovní program s rodinným zázemím.

Dnes Josef řídí kolektiv letenkových operátorů, nastavuje obchodní procesy a je našim pojítkem s leteckými společnostmi. Za autoritu v oboru jej považují sdělovací prostředky i profesní organizace.

K začátkům naší cesty před 25 lety patří také další jména dnes zkušených a vážených odborníků přes letenky. Krátce po Josefovi do firmy nastoupila Anna Szórád, po ní Jiří Palička, Rudolf Mančík a Zdeňka Hlavatá.

Anička, jinak ji neřekneme, dohlíží a učí naše nováčky orientovat se ve všem, co prodej letenek obnášejí. Jirka oddaně pečuje o naše smluvní klienty. Rudolf se stal přirozenou autoritou pro kolegyně a kolegy v oddělení, které se stará výhradně o korporátní klienty. Všichni tři jsou špičkoví profesionálové ve svém oboru.

Osobitou pozici si postupem času vypracovala Zdeňka. Její analytické schopnosti, technické myšlení, neústupnost a pracovitost z ní udělaly nepostradatelnou oporu pro implementaci a správu našich interních systémů s přesahem do obchodní sféry. Svůj čas a invenci věnuje nejen svým koníčkům ale především dceři, v pořadí druhému novorozenému přírůstku do našeho firemního společenství.

25 let firmy je příležitost k ohlédnutí. S vděčností a obdivem připomínám kolegyně a kolegy, kteří se k nám dali a jsou s námi dosud navzdory všemu.  Šárka Litvinová

autor: komerční článek | 23. 3. 2018 9:39

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama