reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Cestovní kancelář ASIANA a její lidé. Seriál IV.

Nové tisíciletí nás vrhlo do dříve nepoznaných technologických proudů. Námi vytvořená první aplikace pro internetový prodej Letuška.cz naučila Čechy nakupovat letenky on-line. A ve firmě se začaly objevovat nové profese a pozice.

Na počátku 90. let jsme my, nováčci v podnikání, sotva znali slovo marketing. Výsledky své práce jsme dávali ve známost nanejvýš neumělými inzeráty v tištěných médiích, rozdávali letáky a spoléhali se na kamarády a známé, že o nás ztratí dobré slovo. Časem to nestačilo. Jan Marek, marketingový odborník, si nás před osmi lety našel sám. Jak říká, potřeboval změnu a rád cestuje. Na své práci oceňuje, že "se každý den ocitáme na jiném kontinentu, v jiném státě, v neznámých městech. A je to nádhera!"

Sergej Trifonov se již 12 let stará o grafickou podobu toho, čím na sebe poutáme pozornost. "Bez nadsázky můžu říct, že Asiana je základem mého nového života v České republice. Začal jsem zde pracovat téměř hned po stěhování z Ruska. Pomohlo mi to dostat se na nohy a integrovat se do nové země. Od té doby uplynulo 12 let, Česká republika se stala mým druhým domovem, dvakrát se změnilo logo Letušky, počet zaměstnanců narostl taky minimálně dvakrát, měl jsem dva manažery a čtyři pracovní místa na centrále. Samozřejmě, během těchto let udělala Asiana velký krok kupředu z pohledu modernizace a rozvoje online prodeje i samotného vzhledu, ale nezměnila se rodinná atmosféra v týmu, čehož si opravdu vážím. Jsem rád, že mám příležitost dělat svou oblíbenou práci ve výborném mezinárodním týmu," zavzpomínal Sergej na dobu, kterou s námi již strávil.

Také Ondřeje Kaftana, odborníka na on-line marketing, k nám přivedla záliba v cestování. "Pomyslných pilířů spokojenosti je více," jak říká, "kvalitní produkt, který lidem pomáhá cestovat a poznávat svět. Firemní kultura a vedení s vizí do budoucna. Kolegové a nejbližší spolupracovníci, kteří generují příjemné pracovní klima. Možnost ovlivnit vizuální i funkční směřování našich on-line služeb." Za poslední roky se toho v marketingu hodně změnilo. Rozvoj technologií s sebou přinesl nejen více možností ve webovém prostoru, ale i řádově větší komplexitu. Co šlo řešit v několika lidech, to dnes spravují  týmy odborníků. Mnohem více analyzujeme a pracujeme s daty. Ondra se přesto rád vrací k tužce a papíru. Často je to prý pro načrtnutí strategie, wireframů či grafů rychlejší řešení než specializovaný software.

Všichni kolegové, kteří se starají o to, aby se o našich službách dozvědělo včas co nejvíce lidí, patří do našeho společenství, kterému říkáme ASIANA, stejně jako ti z nás, kteří pečují o každého konkrétního klienta, nebo ti, kteří řídí plynulý chod celé firmy. 25 let je pro nás pro všechny významným milníkem pro ohlédnutí se, zamyšlení i pro nadechnutí se do dalších dobrých let.


autor: komerční článek | 11. 5. 2018 15:11

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama