Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

České současné umění útočí na americký trh

1. 11. 2016 10:49
V sobotu 15. října byla vernisáží Velvet & Glass zahájena činnost první české nezávislé galerie v americkém Los Angeles. Místní obdivovatelé současného umění, tak mají od tohoto data možnost sledovat českou současnou výtvarnou scénu, skrze vybrané portfolio našich žijících autorů. Zajímaly nás okolnosti tohoto odvážného počinu, a proto jsme se zeptali strůjce myšlenky na bližší informace.
Czech-in LA, Santa Monica 2015
Czech-in LA, Santa Monica 2015 | Foto: Ales Knupp

Můžete nám blíže představit projekt galerie v Los Angeles a sdělit, proč právě toto místo?

Ona idea zahraniční prezentace českého současného umění se v knupp gallery formovala v podstatě od jejího otevření, tedy od jara 2013. Zpočátku bylo však nutností zorientovat se nejdříve na tuzemském trhu a vyprofilovat styl umění / portfolio, kterým se galerie bude dál zabývat. Koncem roku 2014 přišel s prvním konkrétním návrhem jeden náš obchodní partner. Měl vlastní nápad vyvézt do USA komoditu trochu jiného, ale příbuzného charakteru. Navrhl zároveň, aby naše galerie na tomto záměru participovala rovným dílem. Představil nám myšlenku, která směřovala právě do Los Angeles. Tento moment bych označil jako za přelomový, protože náš záměr ukázat světu české současné výtvarno, se počal formovat do konkrétního projektu.

Jaká doba uplynula od původního nápadu ke konkrétní realizaci, vývozu umění do USA?

Foto: Aleš Knupp

Ačkoliv původní záměr spolupráce s třetí stranou nebyl nakonec realizován, vyvezli jsme na jaře 2015 v jeho "zkušebním období" do LA první vzorky umění. Já osobně jsem do města andělů poprvé přiletěl v červnu. Tehdy bylo nutné udělat zásadní rozhodnutí, zda-li pokračovat v propagaci našich umělců ve vlastní režii nebo jen vidět místo činu a vzdát se snu o účasti na tamním vyspělém trhu. Při pohledu na tak obrovské město jsem viděl všude okolo spoustu potenciálu. Los Angeles nabízí velké množství možností, realizovat nejrůznější obchodní modely / plány. Nutno ale dodat, že nic není zadarmo, a to v LA platí dvojnásob. Ve spolupráci s tamní českou spojkou se nám však podařilo získat kontakt na galerii, která s námi v září 2015 uspořádala první skupinovou výstavu českého současného umění v Los Angeles - "Czech-in LA". Tato byla prvotní lekcí pro nás jako galerii, ale i naše umění samotné.

Podléhá vývoz umění do USA nějakým speciálním režimům nebo zvláštní administraci?

Vývoz umění z ČR do USA je sám o sobě administrativně a byrokraticky nelehký úkol. Bylo třeba vyřešit několik různých logistických problémů, zvolit optimální varianty vývozu děl atd. Zajímavostí  je např. fakt, že Česká republika není vůči USA legislativně nastavena na obousměrný režim ATA Karnet. Tato zajímavost nám však přidělala spoustu vrásek na čele. V praxi to znamená, že veškeré umění, které jsme chtěli do LA dovézt, muselo být de facto na vrub komerční faktury vůči vystavující galerii v USA a tudíž "prodáno". Bylo třeba vše zajistit tak, aby byly všechny převozy zcela legální a zároveň nebyly v době transportu daňově aktivní. Představte si situaci, kdy posíláte na 9,5 tis. km vzdálené místo téměř sto uměleckých předmětů. Nemáte jistotu, že prodáte jediný z nich, ale administrativně jste povinen vytvořit hypotetickou situaci, že jsou prodány všechny již před převozem. Pohybujete se tedy na poli permanentního exportu, což Vás staví do nepříjemné situace i při navrácení neprodaných děl zpět. Česká celní správa se na tento akt dívá jako na klasický import, který je zatížený výpočtem DPH. To jsou jen jedny z "drobností", které jsme se museli naučit optimalizovat do nejméně bolestivých variant.

Amerika pořádá spousty uměleckých veletrhů. Jaký postoj jste zaujali na toto téma?

La art show 2016
La art show 2016 | Foto: Aleš Knupp

V září 2015 jsme nastavili tělo galerie vyzbrojené našimi výtvarnými současníky širšímu americkému publiku poprvé. Výstava měla kladné ohlasy a bylo nám doporučeno zúčastnit se zásadního uměleckého veletrhu LA Art Show 2016. To jsme potvrdili. V lednu tohoto roku jsme konfrontovali celkem 12 našich děl z řad malby, sochy a skla na veletrhu, kterého se zúčastnilo cca 130 galerií z celého světa. Dbalo se na čistotu instalace. Během pěti dnů prošlo Los Angeleským Convention Center na 60 tis. obdivovatelů umění. Musím zcela objektivně uznat, že zástupci naší umělecké tvorby obstáli na výbornou. Mnoho návštěvníků se vracelo zpět s kladnými komentáři ohledně námi vystavených obrazů, soch a skla. Vidíte-li všechny ty udivené a nadšené příchozí, kteří Vám řeknou, že právě Vaše galerie je jejich favoritem na celé art show, vůbec se nechcete bránit pocitu hrdosti na "naše lidi".

Jste v pozici galerie oficiálně prezentující Čechy na významném americkém veletrhu. Bojujete o přízeň audience mezi tisícovkami děl. A mnoho ze všech těch lidí se Vás ptá, proč Česká republika ještě nikdy na tomto veletrhu nebyla. A mnoho z nich Vám ale klade zásadní dotaz - kde máte v LA galerii? "Chceme se přijít podívat do Vaší galerie, velmi nás zajímá české umění. V Praze jsme byli a cítili kulturu na každém kroku. Doufáme, že vystavujete i zde." V takový moment jsme si uvědomili, že i přes všechny počáteční útrapy, administrativní a byrokratické překážky, musíme pokračovat stůj co stůj, dál. V potaz připadaly v podstatě dvě možnosti: buď uspořádat za rok několik výstav v hostujících prostorách a příští leden znovu na veletrh nebo otevřít vlastní galerii, a na veletrh samozřejmě také.

Jak se koncipovala Vaše další účast na trhu v LA?

Z titulku článku je vidno, která varianta zvítězila. V sobotu 15. října 2016 se americkému Los Angeles otevřela brána do světa českého umění. Otevřeli jsme umělecký svatostánek, který zcela nekonfliktní formou uvádí české umění na vyspělý a konkurenčně nekompromisní trh. Dali jsme dohromady portfolio malířů, sochařů a sklářů. Na poli malby jsem akcentoval absolventy ateliéru Prof. Zdeňka Berana, tzv. beranovce (J.Uldrych, M.Slavík, J.Houska); a další Mistry: T.Spevák, Z.Gotz, J.Šuhájek, M.Šárovec. Sochu ovládla trojice autorů: I.Kitzberger, R.Andrle a V.Rubeška. Skleněnou plastiku obsadil B.Eliáš Ml. a St. a F.Nízký.

Foto: Aleš Knupp

Zahájili jsme činnost galerie, která bude vždy dělat maximum pro to, aby se všichni příchozí mohli na každé výstavě dozvědět více a více z naší kultury. Plánujeme další výstavy a projekty. Velmi si ceníme také spolupráce s českým Generálním konzulátem v Los Angeles. Cítíme v této instituci velkou podporu, která je pro rozběh tak specifického subjektu jako je umělecká galerie, potřeba. My na oplátku hájíme "naše barvy" a snažíme se nastartovat pokud možno stále rostoucí vlnu zájmu o české umění.

Má celý projekt stanovené dílčí časové milníky?

Ani Řím nebyl vybudován za jeden den. Jsme nyní na začátku. Za sebou máme úvodní vernisáž skupinové výstavy Velvet & Glass a před sebou cestu, s nejvyšší snahou snad ne tak trnitou a hlavně dlouhou.

Foto: Martin Cohen

Dívajíc se na scénář pozitivního charakteru, osobně vidím etablování na trhu Západního pobřeží v horizontu cca pěti let. Je ale velmi obtížné nyní stanovovat jakákoliv čísla, jsa teprve na startovní pozici. Pro začátek je klíčové, abychom udrželi tempo, pořádali nové a zajímavé výstavy a přesvědčili Spojené státy o tom, že rozhodnutí otevřít v LA českou galerii bylo správné. Neseme se stále na pozitivní vlně. Překážky v každém businessu vždy byly a budou. Vypořádání se s nimi je naše svatá povinnost vůči českému umění a jeho úvodu na Praze vzdálených trzích.

Můžete nám krátce popsat i Vaši činnost v České republice?

Foto: Aleš Knupp

V ČR jsme zahájili činnost v r. 2013 v alternativním panelákovém prostoru na Žižkově. Měl své kouzlo, ale záhy počal být nedostačující pro naše výstavní záměry. Od února 2014 sídlíme na pražských Švábkách. Malá ulička na konci Rohanského nábřeží. Považuji tuto polohu za strategickou. Nejsme klasická galerie s výlohou do ulice jako v nové pobočce v Myslíkově ulici, ale máme tu čest obývat nádherný industriální prostor cca 120 let staré budovy, navíc s výhledem z druhého patra. Její kouzlo na Vás dýchne hned po vstupu do interiéru. V čase jsme toto místo vyzdobili do stávajícího vzhledu. Galerie nabízí cca polovinu rozlohy pro autorské výstavy, ve zbytku prostor je stálá expozice.

Výstavní činnost Vaší galerie v Praze prezentuje stejná jména jako v Los Angeles?

Zde v Praze vystavujeme portfolio o poznání širší, než v USA. Na tuzemském trhu exponujeme i nežijící autory, ovšem se stejným pojítkem k české národní příslušnosti. Prostory galerie jsou uspořádány tak, aby v nich bylo možno uspořádat i menší společenskou událost. Chceme, aby naše galerie neustále žila a díla zde vystavena byla viděna širokým spektrem lidí. Proto také nabízím během večírků komentované prohlídky. V letošním roce jsem se začal aktivně zabývat adjustací menších děl. Převážně se jedná o grafiku. Rámujeme litografie, kresby, menší plátna do nejrůznějších rámů, s využitím UV museálního skla. Výsledkem jsou nádherná finální adjustovaná díla, nikoliv otáčení listy papírů ve složkách a polemika nad vnějším rámem před zavěšením na stěnu. Návštěvníci galerie takto mohou vidět díla klasiků starší datace, jako např. M.Švabinský, K.Lhoták a jiní, stejně jako ryze současné autory různých jmen. Pro tyto menší formáty, které jsou většinou o grafice nyní slavnostně 7.11.16 otevíráme ještě jednu pobočku v Praze - konkrétně v ulici Myslíkova 13. K dispozici budeme mít cca 50 m2 s výlohou. Výhodou této lokace je vysoká koncentrace pěších průchozích a samozřejmě poloha na Praze 1. Prostor budeme sdílet s naší portfolio malířkou Renatou Retrovou Brierley, která mimo obrazů tvoří i vlastní dámskou luxusní módu, kterou zde ona osobně prezentuje.

Foto: Aleš Knupp

Je zde ještě něco dalšího, co dotváří definici knupp gallery?

V neposlední řadě bych rád zmínil možnost konzultace investic do uměleckých děl. Tento pojem se v poslední době více a více rozšiřuje. Mám osobně pocit, že mnoho lidí disponujících investičními prostředky diversifikuje své jmění i do těchto reálných aktiv. Dobře cílené portfolio z uměleckých předmětů má několik nepochybně kladných aspektů. Jedním z nich je už jen fakt, že zakoupená díla zdobí interiér / exteriér investora, esteticky ho obohacují a pojednávají o něm před příchozími do domu. Daní je zde pochopitelně nižší míra likvidity. Dle mého soudu je éra čistě virtuálních podkladových aktiv pojem ztrácející zvuk. Vysoká míra bazického rizika investičních netransparentních "balíčků" nutí investory hledat jiné alternativy. Osobně nahlížím na umění z pozice galeristy a ne obchodníka. Snažím se být dobrým galeristou, který své umělce skutečně někam směřuje, věnuje se jim individuálně a uvádí je na trh v nejlepším světle. Součástí této práce je i ona zmíněná prezentace selektovaného portfolia na zahraničních trzích. Výsledkem je graduální zvyšování reálné hodnoty děl těchto autorů zakoupených našimi zákazníky. Tento postup vždy stvrzuji certifikátem originality a v případě přírůstku inv. portfolia investičním reportem / důvodovou zprávou.

Můžete se nám na závěr představit Vy jako člověk stojící za jménem galerie?

Jmenuji se Aleš Knupp. V roce 2011 jsem dokončil obor Finance na pražské Vysoké Škole Ekonomické. Dlouhou dobu jsem se zabýval pouze analytikou trhů podkladových aktiv (akcie, komodity, měny) s využitím Fibonacciho posloupnosti. Na dané téma poskytuji konzultace a edukativní semináře / webináře. Na Jaře 2013 jsem otevřel první kamennou galerii, která vzešla z myšlenky prezentace našich uměleckých současníků. Musím ale popravdě uznat, že jsem ani já sám nečekal, že již tři roky poté si budu lámat hlavu nad dopravou obrazů a soch do Kalifornie.

knuppgalleryla.com [email protected]
knuppgallery.com [email protected]

Foto: Aleš Knupp


 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 34 minutami

Nad USA se už několik dní pohybuje čínský špionážní balón

Nad Spojenými státy americkými se několik dní pohybuje čínský špionážní balón, uvedl ve čtvrtek podle zahraničních agentur nejmenovaný vysoce postavený americký činitel z resortu obrany. USA pohyby balónu sledují, ministerstvo obrany také na žádost prezidenta Joea Bidena zkoumalo možnost, že by ho sestřelilo. Nakonec se ale rozhodlo k tomuto kroku nepřikročit kvůli obavám, že by úlomky zařízení mohly ohrozit lidi na zemi, napsala agentura AFP. Přímou hrozbu však nyní balón nepředstavuje.

"Nepochybujeme o tom, že balón pochází z Číny," sdělil novinářům podle AFP činitel pod podmínkou zachování anonymity. Podle agentury AP také uvedl, že balón se pohybuje ve vysoké nadmořské výšce nad významnými místy s cílem shromáždit informace. Zařízení americká armáda zaznamenala konkrétně nad státem Montana, v němž leží jaderná základna Malmstrom.

Balón je podle citovaného činitele poměrně rozměrný. "Zhodnotili jsme, že je dost velký na to, aby jeho úlomky způsobily škody," sdělil.

Mluvčí Pentagonu Patrick Ryder uvedl, že balón se pohybuje ve výrazně vyšší výšce, než v jaké funguje komerční doprava, a nepředstavuje hrozbu ani pro lidi na zemi. Uvedl také, že USA podnikly kroky, které stroji zabrání shromažďovat citlivé informace.

Washington v posledních letech už několikrát podobnou aktivitu zaznamenal, doplnil mluvčí. Tentokrát se ale balón nad územím USA pohybuje zřejmě déle než v předchozích případech, podotkla agentura Reuters.

Specialista na Čínu z Nadace pro obranu demokratických zemí (FDD) Craig Singleton Reuters sdělil, že podobné balóny často používaly v dobách studené války Sovětský svaz i USA jako nepříliš nákladnou metodu, jak nashromáždit zpravodajské informace.

"Načasování tohoto incidentu jen několik dní před plánovou návštěvou ministra (zahraničí Antonyho) Blinkena Pekingu je zvláštní," podotkl Singleton.

Washington se kvůli narušení svého prostoru obrátil na čínské úřady. "Uvědomili jsme je o závažnosti tohoto incidentu," citovala AFP výše zmíněného nejmenovaného činitele.

Zdroj: ČTK
před 7 hodinami

Real Madrid porazil v dohrávce Valencii a snížil ztrátu na Barcelonu

Fotbalisté Realu Madridu zvítězili v dohrávce 17. kola španělské ligy nad Valencií 2:0 a v tabulce snížili na druhém místě ztrátu na vedoucí Barcelonu na pět bodů. O výhře úřadujících šampionů Ligy mistrů rozhodli po přestávce dvěma góly v rozmezí dvou minut Marco Asensio a Vinícius.

Real se mohl dostat do vedení už v nastaveném času prvního poločasu, trefu Rüdigera ale sudí po zásahu videorozhodčího kvůli faulu neuznal. V 52. minutě už se po Asensiově střele zdálky skóre změnilo a dvě minuty nato zvýšil po individuální akci Vinícius, jenž se v této sezoně trefil už posedmé.

Valencie dohrávala zápas v deseti poté, co byl v 72. minutě vyloučen Gabriel Paulista. Vítězství se nedočkala v pátém utkání v řadě a v tabulce je na 14. místě.

Další zprávy