Soutěž udržitelnosti v podnikání SME EnterPRIZE zná výherce

BeNative BeNative - za podpory: Generali_SME_logo
6. 6. 2024 5:00
Generali Česká pojišťovna letos již počtvrté pořádala soutěž SME EnterPRIZE, která podporuje udržitelné podnikání u mikro, malých i středních podniků, živnostníků a start‑upů.

Soutěž SME EnterPRIZE v České republice pořádá společnost Generali Česká pojišťovna s cílem podpořit a zviditelnit udržitelné podnikání. Ty nejlepší firmy následně získají nejen finanční odměnu, ale také kampaň v médiích na podporu byznysu nebo postup do evropského finále v Bruselu. Soutěž se zaměřuje na mikro, malé i střední udržitelné společnosti a start-upy. Letos poprvé byla uvedena nová cena studentů v kategorii start-upů. "Podpora malých a středních podniků v jejich transformaci k udržitelnému fungování je klíčová pro zajištění lepší budoucnosti nás všech. U nás v Generali České pojišťovně podporujeme udržitelné podnikání také prostřednictvím soutěže SME EnterPRIZE. Každý rok jsem velmi mile překvapen, kolik výjimečných firem a start-upů s unikátními projekty u nás v České republice funguje," říká Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

Předchozí ročníky soutěže SME EnterPRIZE jasně ukázaly, že v Česku působí obrovské množství společností, které udržitelným podnikáním dosahují velkých úspěchů a jsou ve svých oborech velmi inspirativní. "Každý rok se do soutěže hlásí pestrá skupina podniků z různých oborů. Do finále se pravidelně dostávají firmy podnikající v zemědělství a biopotravinách, recyklaci, obnovitelné energetice nebo čistých technologiích. Nároky se rok od roku zvyšují. Nyní už nestačí, že máte třeba produkt, který vzniká recyklací odpadu. Letos zabodovaly unikátní a přelomové technologie a také společnosti, kde se udržitelnost promítá do celého podnikání a vidíte ji opravdu v každé oblasti," konstatuje předsedkyně poroty soutěže Helena Továrková z Nadace Veronica, která podobu soutěže a její průběh odborně zastřešuje.

Garanci nad soutěžní kategorií start-upů už druhým rokem převzala agentura CzechInvest, která se věnuje podpoře start-upů již více než 12 let. "Jsme velmi potěšeni, že jsme se jako CzechInvest mohli připojit k této soutěži a stát se garantem startupové kategorie. Tímto krokem podporujeme nejen zelenou transformaci naší ekonomiky, ale i inovativní podnikání. Česká ekonomika je jednou z nejvíce průmyslových a energeticky náročných, přesto u nás stále existuje relativně nízký počet udržitelných start-upů podporovaných rizikovým kapitálem. Vnímáme zde zároveň propojení s naším projektem Technologická inkubace, kde EcoTech Hub může být pro účastníky soutěže dalším zásadním krokem v jejich rozvoji," uvedl Filip Krůta, ředitel EcoTech Hubu společnosti CzechInvest.

Vítězové roku 2024 v kategorii SME

První místo obsadila společnost Green Future, která se zaměřuje na budování a provoz unikátní technologie termochemické recyklace plastů. Ta umožňuje zpracování a znovuvyužití recyklovatelných plastů za ekologicky a současně ekonomicky výhodného provozu. Plastový odpad přeměňuje na takzvanou zelenou ropu, tedy pyrolýzní olej, ze které se opět vyrábí plast. Výsledným produktem výroby jsou i energeticky využitelné plyny. Celá technologie funguje bez emisí, je nehlučná a nemá negativní dopady na okolí svého provozu. Na úrovni okresů je tak možné decentralizovaně budovat recyklační centra a celý ekosystém okolo nich. Technologie podporuje cirkulární ekonomiku plastů - tedy to, že plastový odpad je možné znovu využít bez nutnosti jeho skládkování nebo spalování. Úspora emisí CO2 proti spalování plastů je více než sedminásobná a uhlíková stopa výroby zelené ropy je pětkrát menší než u klasické ropy, ze které se vyrábí plasty. Termochemická recyklace také vrací do oběhu různé druhy plastů, včetně směsných nebo znečištěných, které se v současnosti spalují nebo skládkují. Technologie Green Future tak nabízí nejen ekologičtější řešení problému s plastovým odpadem, ale také úspory nákladů pro města a obce při jeho likvidaci.

Na druhém místě se umístila firma Refork zabývající se patentovanou technologií MTI pro výrobu jednorázových příborů a nápojových brček ze 100% biobased materiálu, bez chemické modifikace, neobsahující stopy fosilních zdrojů a bez mikro plastů. Projekt Refork řeší problém jednorázových plastových příborů a brček tím, že nabízí výrobky, které jsou rozložitelné v přírodě. Materiál se v přirozených podmínkách rozpadne do 40 týdnů, což přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje zátěž plastovým odpadem.

Třetí místo vyhrál podnik Ameba Production pořádající známý festival Rock for People, který patří mezi největší události v Česku a řadí se mezi leadery a trendsettery v oblasti udržitelnosti. Pracuje na snižování uhlíkové stopy, zavádí do praxe principy cirkulární ekonomiky, předchází vzniku odpadu, navyšuje podíl bio, bezmasé a rostlinné stravy, fandí sdílené a hromadné dopravě, šetří vodou, pečuje o biodiverzitu a podporuje diverzitu i integraci. Aktuálně sbírá data pro výpočet uhlíkové stopy a připravuje první ESG report. Rock for People aktivně snižuje svou uhlíkovou stopu a postupně přechází k využívání obnovitelných zdrojů energie. Festival vytvořil vlastní hierarchii nakládání s odpady a zavedl systém třídění odpadů. Dalšími opatřeními je například funkční zálohový systém na PET lahve a plechovky, využívání kompostovatelného nádobí a příborů z dřevního odpadu.

Vítězové roku 2024 v kategorii start-up

Vítězem kategorie start-up je Biouhlírna, zaměřená na výzkum, výrobu a prodej biouhlu z odpadní dřevní hmoty. Biouhel je materiál vyrobený z odpadu, který zlepšuje půdu, zadržuje vodu a živiny, odbourává toxické látky a dá se použít i do betonu, polymerů nebo vláken. Navíc odbourává uhlík, má tedy negativní emise. V Biouhlírně jej vyrábějí různými metodami, mimo jiné unikátní britskou technologií pyrolýzy. K tomu intenzivně šíří informace o biouhlu a jeho možnostech využití v zemědělství, průmyslu, městském inženýrství a stavebnictví.

Letos poprvé došlo také k vyhlášení ceny studentů v kategorii start-up, kde uspěly hned dvě společnosti. Prvním z vítězů je firma IONT tech, která vyvíjí a vyrábí nabíjecí stanice pro elektromobily, elektrokola a elektrokoloběžky. Stejný počet hlasů od studentů a studentek dostala společnost Nextdrop, přinášející chytré řešení pro maximálně efektivní vodohospodářský a vodovodní systém jakékoli velikosti, od malého domu přes zemědělské provozy až po města.

Text vznikl ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou.

 

Právě se děje

Další zprávy