Václav Rojík

zkratka: roj

email: [email protected]

Autor byl reportérem Sportu od vzniku redakce na podzim 2005 až do konce roku 2009.

Zajímal se o všechny druhy sportu, přednost však u něj mělo cokoli spojeného s tenisem.

Během studií působil jako tenisový trenér.

Moje články

Pokračovat