Monika Horáková

zkratka: moh

email: [email protected]

Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze, na FSV UK obor žurnalistika a na FF UK obor Informační studia a knihovnictví.

Několik let žila a pracovala v Rakousku.

Zajímá se zejména o dění v německy mluvících zemích. S oblibou píše a diskutuje o sociální tématice, lidských právech, mezikulturním soužití a genderu.

Ve volných chvílích čte knihy Boženy Němcové, zvláštní slabost má pro regionální historii ze všech koutů České republiky.

V současné době je na mateřské dovolené.

Moje články

Pokračovat