Filip Škeřík

zkratka: fiš

pozice: externista

Moje články