David Storch

David Storch

Autor, biolog, působí v Centru pro teoretická studia - společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd - a je profesorem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK.

Moje články