Antonín Holý

18. 7. 2012 22:36
Antonín Holý (1. září 1936 - 16. července 2012) byl jedním z nejvýznamnějších českých vědců. Objevil řadu antivirotik, která se využívají při léčbě AIDS, hepatitidy typu B či oparů.
Antonín Holý.
Antonín Holý. | Foto: Aktuálně.cz

Antonín Holý (1. září 1936 - 16. července 2012) byl jedním z nejvýznamnějších českých vědců. Objevil řadu antivirotik, která se využívají při léčbě AIDS, hepatitidy typu B či oparů. Lék Viread, který vznikl na základě Holého výzkumů, je v současné době nejúčinnějším dostupným lékem proti AIDS.

Antonín Holý vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 1959. V roce 1963 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Československé akademie věd (dnes Akademie věd ČR). V letech 1994-2002 byl jeho ředitelem. Habilitoval se v roce 2004 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci prací Acyklické nukleosidfosfonáty: představy a skutečnost. Na UP získal i profesuru. Od roku 1976 spolupracoval na vývoji antivirových preparátů s Erikem De Clercqem z Katolické univerzity v belgické Lovani.

V roce 2006 uzavřela americká farmaceutická firma Gilead Sciences smlouvu s ÚOCHB, na jejímž základě bylo zřízeno společné výzkumné centrum, které se zabývá vývojem nových preparátů. Firma se také rozhodla věnovat ústavu 1 100 000 dolarů ročně na výzkum nových léků. Z této částky bylo 200 000 dolarů určeno výhradně Antonínu Holému. Za licence k patentům, které jsou výsledkem práce Antonína Holého a jeho týmu, získává ÚOCHB od společnosti Gilead více než 1 mld. korun ročně.

Antonín Holý vydal přes 600 publikací a patří mezi často citované autory. Je nositelem řady ocenění, jako poslední získal v roce 2009 čestný doktorát Jihočeské univerzity.

 

Právě se děje

Další zprávy