Program vlády - Podnikání

Aktualizováno 9. 8. 2010 19:50
Vláda přijme kroky, které uleví dodavatelům – plátcům DPH, jejichž dodávka zboží nebo služeb není dlouhodobě zaplacena.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Vláda přijme kroky, které uleví dodavatelům – plátcům DPH, jejichž dodávka zboží nebo služeb není dlouhodobě zaplacena. V takovém případě bude odvedené DPH dodavateli vráceno. Tyto kroky budou v souladu s aktuálními předpisy EU a legislativně přitom bude ošetřeno zamezení možnosti zneužívání. Vláda vyvine úsilí o změnu režimu DPH v rámci EU tak, aby DPH bylo odváděno až po zaplacení faktury.

Stát půjde příkladem, aby se v obchodních vztazích ustálilo pravidlo, že doba splatnosti faktur je maximálně 30 dnů. Prosadíme legislativní úpravu, aby doba splatnosti veřejného sektoru (státu, krajů a obcí) nepřesáhla 30 dnů, s výjimkou čerpání z evropských fondů, kde nelze dobu splatnosti na národní úrovni změnit.

Hospodářské oživení a růst jsou klíčovou podmínkou dalšího rozvoje české společnosti. Jsou také klíčovým prvkem Strategie EVROPA 2020, ke které se ČR, jako aktivní člen EU, v plném rozsahu hlásí. Zpracovatelský průmysl a související služby jsou přirozenými zdroji trvalého růstu, které mohou přinést prospěch a pracovní místa potřebná k obnovení zdraví a udržitelnosti hospodářství ČR a EU. Rámec pro průmyslovou politiku bude podporovat podnikání, pomáhat průmyslu vypořádat se s problémy a podporovat konkurenceschopnost průmyslových odvětví, výroby a služeb, aby mohly využít příležitostí nabízených globalizací a ekologickým hospodářstvím.

V zájmu zlepšování podnikatelského a investičního prostředí vláda v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) zavede test hodnocení dopadů na malé a střední podniky a v této souvislosti zavede dny právní účinnosti. Vzhledem k tomu, že hodnocení dopadů regulace je stěžejním nástrojem zkvalitňování právní regulace a snižování administrativní zátěže, zhodnotí a posílí jeho institucionální zabezpečení a efektivnost, včetně zapojování veřejnosti do přípravy právních předpisů.

Vláda bude dále zjednodušovat vstup do podnikání a jeho ukončení zejména tím, že údaje, které má již veřejná správa k dispozici nebudou znovu požadovány. Zaměří se na rozšíření služeb centrálních registračních míst, tak aby podání byla v co největší míře vyřizována elektronicky.

Úřady nebudou moci při ukončení živnosti požadovat od fyzické osoby další doklady či potvrzení. V případě ukončení živnosti nebude muset živnostník platit daň z příjmu z faktur, které jsou více než 4 roky po splatnosti.

Vláda přijme s cílem vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj vysokorychlostního internetu a služeb využívaných jeho prostředím Strategii Digitální Česko. Vytvoření a prosazení Strategie Digitální Česko bude mít cíl definovat pozitivní zájem státu na využívání a rozšířeni služeb elektronických komunikací a služeb informační společnosti s cílem zvýšit konkurenceschopnost ČR a snížit administrativní zátěž podnikatelů zejména při výstavbě sítí nové generace.

Vláda předloží nově definované podmínky pro přímé zahraniční investice, které musí přispívat k dlouhodobému, inteligentnímu a udržitelnému růstu konkurenceschopnosti ČR a které budou rovnocenné pro tuzemské a zahraniční podnikatele. Vláda se zasadí o lepší využívání nabídky průmyslových zón a zlepší marketing příležitostí pro investory do ČR z prioritních zemí. Součástí aktivnějšího přístupu k investicím bude také zlepšení služeb pro zahraniční investory v ČR při využívání kapacit vysokých škol, výzkumných a vědeckých
pracovišť.

Vláda bude nadále snižovat a omezovat nadbytečnou regulaci a byrokracii. Za účelem identifikace nejvíce zatěžující regulace vláda provede přeměření administrativní zátěže podnikatelů a bude postupovat tak, aby docházelo k jejímu každoročnímu snižování.

V přiměřeném rozsahu budou podporovány aktivity v oblasti ochrany spotřebitele s cílem zvýšit jejich důvěru v trh.

Vláda bude dále zlepšovat funkcionalitu živnostenského rejstříku a jeho propojení na základní registry.

Do konce roku 2012 je třeba završit proces úplné liberalizace českého poštovního trhu. Cílem je příprava právního prostředí, na jehož základě budou odstraněny zbývající bariéry vstupu konkurence na tento trh při zachování stávajícího rozsahu a kvality poštovních služeb.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy