Franz Kafka

31. 5. 2014 19:18
Německý židovský spisovatel Franz Kafka působící v Praze je tvůrcem řady mnohovýznamnových existenciálních románů jako např. Proces.
Spisovatel Franz Kafka pomáhá v boji s byrokracií
Spisovatel Franz Kafka pomáhá v boji s byrokracií | Foto: Bleskově

Životopis

Franz Kafka se narodil v červenci 1883 v Praze. Jeho otec byl slušně vydělávající obchodník, ani Franz Kafka tak neměl problémy vystudovat a najít si zaměstnání. Chodil na Německé státní gymnázium na Staroměstském náměstí, z vysokoškolského studia nejprve zkusil chemii a germanistiku, ale nakonec navštěvoval práva na pražské německé univerzitě. V roce 1906 byl promován doktorem práv. Posléze byl zaměstnán jako úředník v oblasti pojišťovnictví. Krátkou dobu pracoval v Assicurazioni Generali, ale většinu pracovních let 1907 až 1922 strávil v Dělnické úrazové pojišťovně. Byla mu vlastní výkonnost a odbornost, a tak během let povýšil až na vrchního tajemníka.

Základní údaje

Narození: 3. července 1883, Praha

Úmrtí: 3. června 1924, Kierling v Rakousku

Zatímco práce byla jednou stránkou jeho osobnosti, bohatý vnitřní život proměnil do řady literárních projevů. Projevoval se zde komplikovaný vztah k vlastní identitě daný trojí příslušností, jež ho zároveň od všech izolovala. Jednak byl Žid, jednak patřil do německé komunity, ale žil v Čechách, byl tak rozpolcený v otázce rasové, sociální i národnostní. Ve svém psaní se tak odráží množství existenciálních otázek, děj je zahalen mysteriózní nejednoznačností a odhaluje se v něm kritika byrokratické společnosti s vykořeněným jedincem, s pocity vyřazenosti a izolovanosti.

Markétčina slova matku teprve zneklidnila, poodstoupila, uviděla na květované tapetě obrovskou hnědou skvrnu, a ještě než si vlastně stačila uvědomit, že to, co vidí, je Řehoř, zaječela chraptivě: 'Ach bože, ach bože!' a s roztaženýma rukama, jako by se vzdávala vší naděje, skácela se na pohovku a zůstala bez hnutí. 'Poslyš, Řehoři!' zvolala sestra s napřaženou pěstí a pronikavě se na něj podívala. Bylo to poprvé od proměny, co na něj přímo promluvila. Běžela vedle do pokoje pro nějakou esenci, aby matku vzkřísila z mdloby; Řehoř chtěl také pomoci - na záchranu obrazu byl ještě čas -; přilepil se však pevně ke sklu a jen násilím se odtrhl; běžel pak též do vedlejšího pokoje, jako by mohl sestře s něčím poradit jako za starých časů. z povídky Proměna

Franz Kafka

Celý život ho také provázely složité vztahy se ženami, ačkoli kolem Franze Kafky kolují zjednodušené legendy, které se týkají hlavně krátkého a převážně dopisního vztahu s Milenou Jesenskou. Přestože ve svém životě nedosáhl manželského sezdání, měl několik vážných známostí a v mladším věku podobně jako jeho přátelé navštěvoval noční podniky. V roce 1912 se seznámil s Felicií Bauerovou, s níž zahájil rozsáhlou korespondenci a s níž se v červnu 1914 zasnoubil. O měsíc později sice své rozhodnutí zrušil, ale oba k sobě našli cestu zpět, v červenci 1917 se zasnoubení opakuje, aby ho o pět měsíců později zrušil. V září 1917 mu byla diagnostikována plicní tuberkulóza. Nemoc ho neopouštěla, navštěvoval různá zdravotní zařízení. V roce 1918 se sblížil s Julií Wohryzkovou, s níž se o rok později zasnoubil a v roce 1920 zásnuby zrušil. V této době také probíhá jeho dopisování s Jesenckou.

V roce 1922 odchází do penze, v roce 1924 se jeho zdraví zhoršilo, přijali ho v sanatoriu v Kierlingu. V červnu přesto umírá a jeho pohřben na novém židovském hřbitově v Praze.

Dílo Franze Kafky

Za svého života vydal Franz Kafka jenom část své tvorby. Jeho přáním bylo, aby byly všechny jeho rukopisy po smrti zničeny, což ale jeho přítel Max Brody neuposlechl, a tak dnes známe třeba romány Proces a Zámek, které by jinak byly nenávratně ztraceny. V souvislosti s Kafkou se mluví o psaní jako o formě terapie, výtvory pro něj měly osobní hodnotu a vydával je spíš nerad.

Přehled nejdůležitějších děl

Próza a povídky: Proměna, Proces, Zámek, Nezvěstný, Umělec v hladovění

Nejproslulejší z těch, o jejichž vydání Kafka věděl, byla Proměna napsaná roku 1912. V ní vystupuje Řehoř Samsa, který se jednoho dne probudí, ale zjistí, že už není člověkem, ale proměnil se v hmyz. Do té doby zodpovědný pracovník čelí krizi, do níž uvrhá i svou rodinu. Příběh nemá jednoznačnou interpretaci. Obrací se jeho úloha z produktivního člena společnosti ve zbytečnou přítěž, ztrácí i podporu své rodiny, kterou přitom sám podporoval kvůli otcově nezaměstnanosti.

'Nesmíte odejít, jste přece zatčen.' 'Vypadá to tak,' řekl K. 'A pročpak?' zeptal se potom. 'My tu nejsme od toho, abychom vám to řekli. Jděte do svého pokoje a čekejte. Řízení je už zahájeno a dozvíte se všechno v pravý čas. Překračuji svůj příkaz, když vám tak přátelsky domlouvám.' " z knihy Proces

Franz Kafka

V Procesu vystupuje ještě tajemnější postava označovaná Josef K., která se v den svých 30. narozenin dozví, že mu hrozí soud. Nejdřív ho přijdou zatknout, ale nechají ho na svobodě, ale pak prochází soudním řízením. podstatou příběhu je úzkost z nevědomosti a malosti tváří tvář byrokracii. K. se nikdy nedozvídá, z čeho je vlastně obviněn, vše se děje v paranoidním a neurčitém prostředí. Jedna z interpretací tohoto románu se vztahuje ke Kafkově problematické snaze založit rodinu. Proviněním Josefa K. je, že ani ve svých třiceti letech nenaplnil ideál manželství a je za to potrestán.

V románu Zámek sledujeme postavu zeměměřiče pojmenovaného K., jak přijíždí do vesnice s tím, že na místním zámku má domluvenou nějakou práci, ale kniha oddaluje K. od jeho práce, nedaří s emu spojit s lidmi ze zámku, z počátku ani není zámek vidět. Nakonec se stává ve vesnici školníkem. Román je nedokončen, takže ponechává ještě výraznější prostor pro spekulace o významu, který je podobně jako u Procesu přiznáván marnému čelení úřednické moci.

 

Právě se děje

Další zprávy