reklama
 
 

Veselí nad Moravou

13. 4. 2015 13:58
Veselí nad Moravou je město v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.

Veselí nad Moravou leží jižně od Uherského Hradiště a je součástí národopisného regionu Slovácko. Městem protéká řeka Morava.

Historie:

Veselí nad Moravou leží v místech, kde se v raném středověku střetávala česká a uherská vojska.

Základní údaje

Rozloha: 35,45 km²

Počet obyvatel: 11 357

Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Starosta: Miloš Kozumplík (ODS)

PSČ: 698 01

Po ovládnutí kraje českými panovníky byla veselská pevnost stejně jako další hrady a města při řece Moravě (např. Hradiště, Strážnice aj.) záštitou proti nájezdům z východu. Pevnost veselského hradu je doložena zprávami o jeho obléhání a dobývání v roce 1315 vojsky Jana Lucemburského zpět pro český stát od uherského šlechtice Matúše Čáka Trenčanského. První zmínka, která mluví o Veselí jako o městě, pochází z roku 1396.

O rozvoj panství se zasloužil především Hynek Bilík z Kornic, za jehož vlády došlo v letech 1526 až 1551 k největšímu rozvoji tradičního rybníkářství, které je ve Veselí doložené už ve 14. století. Hrad byl v této době přestaven na zámek. Od konce 16. století se ve městě rozvíjí řemesla. Během třicetileté války (1618 až 1648) Veselí utrpělo značné škody, jelikož bylo několikrát obsazeno cizími vojsky. Roku 1713 Veselí přešlo do rukou rodu Chorinských z Ledské, kteří si podrželi panství až do roku 1945.

Hospodářský rozvoj Veselí je spojen s výstavbou úzkokolejné dráhy a železniční trati Brno-Trenčanská Teplá. Ve druhé polovině 19. století zde vznikalynové pracovní příležitosti, rozvíjela se spolková činnost i společenský a kulturní život. Tento trend pokračoval i po vzniku samostatného Československa. Zemská regulační správa, zřízená ve Veselí-Předměstí v roce 1911, začala se systematickou regulací řeky Moravy dokončovanou v letech 1926 až1936. V této době byl vybudován závlahový systém luk a zprovozněn tzv. Baťův plavební kanál.

Za druhé světové války bylo Veselí jedním z východisek pro útěk mnoha významných osobností, včetně vojenských, na Slovensko. Převodů se účastnili i veselští občané, z nichž mnozí svoji aktivitu zaplatili životem.

Po válce se město orientuje na průmyslovou výrobu. Od roku 1961 je budován největší průmyslový podnik s provozy na zpracování tažené oceli a později s provozy na výrobu trubek  - Železárny. Nová pracovní místa přivedla do města nové obyvatele, Veselí se začalo rozrůstat a byla vystavěna panelová sídliště.

Po roce 1989 dochází k revitalizaci města a rekonstrukci historických památek.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Ve Veselí nad Moravou se nachází řada kulturních, technických a přírodních památek. Historické jádro Veselí nad Moravou je městskou památkovou zónou. Dominantou města je renesanční zámek, který stojí na místě středověkého hradu, spolu se zámeckým parkem. Ve Veselí se nachází řada církevních staveb, synagoga a židovský hřbitov. Centrum města tvoří malebné Bartolomějské náměstí s kostelem sv. Bartoloměje.

Mezi kulturní akce konané ve Veselí nad Moravou patří například multukulturní festival Svátek bláznů nebo Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy.

Instituce ve Veselí nad Moravou:

Městský úřad Veselí nad Moravou tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Veselí nad Moravou patří do obvodu Okresního soudu v Hodoníně. Odvolacím soudem je Krajský soud v Brně.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Ve Veselí nad Moravou se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má ve Veselí nad Moravou kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

13. 4. 2015 13:58

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama