reklama
 
 

Jičín

27. 12. 2014 23:52
Jičín je okresní město v Královéhradeckém kraji.

Jičín leží v Jičínské pahorkatině na řece Cidlině. Je známý především jako město pohádky a proslavily ho zejména příběhy loupežníka Rumcajse.

Historie:

První písemná zmínka o Jičíně pochází z roku 1293. Tehdy byl královským městem a rozvíjel se zde obchod a řemeslo.

Základní údaje

Rozloha: 24,93 km²

Počet obyvatel: 16 300

Kraj: Královéhradecký

Okres: Jičín

Starosta: Jan Malý

PSČ: 506 01

Roku 1337 prodal Jan Lucemburský město šlechtickému rodu Vartenberků, kteří v okolí Jičína zakládali nové vsi. Na konci 15. století začala za vlády Trčků z Lípy výstavba jičínského zámku. Smiřičtí ze Smiřic, další vlastníci Jičína, zámek dále přestavovali. Po bitvě na Bílé hoře byl jičínský majetek zkonfiskován a město si jako své sídlo vybral císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Ten do Jičína pozval italské architekty, kteří město zvelebili. Po smrti Albrechta z Valdštejna byl Jičín vypleněn švédskými i císařskými vojsky.

Po třicetileté válce (1618 až 1648) přišli do Jičína jezuité, kteří založili jezuitskou kolej, na které působil známý katolický kněz, spisovatel a historik Bohuslav Balbín. Později se Jičín stal významným centrem českého národního obrození, na místním gymnáziu učil František Ladislav Rieger, spoluzakladatel Národní (staročeské) strany. V roce 1813 pozval Ferdinand z Trauttmansdorffu na jičínský zámek hlavy protinapoleonské koalice rakouského císaře Františka I., ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III., aby připravili společný postup proti Napoleonovi. Roku 1866 bylo město zasaženo prusko-rakouskou válkou.

Na konci 19. století byl založen závod Agrostroj, který byl velmi úspěšný za první republiky i za socialismu a v omezené míře funguje dodnes. Na počátku 20. století uskutečnil profesor Tomáš Garrigue Masaryk v Jičíně několik cyklů přednášek v tzv. univerzitních kursech jičínských. Za první republiky došlo k dalšímu rozkvětu města. Vznikla například vilová čtvrť Čeřovka a působili zde významní architekti. Roku 1939 bylo město stejně jako zbytek okleštěných českých zemí obsazeno německými vojsky a stalo se centrem okresu „Jitschin“.

Po druhé světové válce došlo k znárodňování velkých závodů. V roce 1968 obsadili Jičín vojska zemí Varšavské smlouvy. Polští vojáci tehdy zastřelili dvě osoby a dodnes tuto událost připomíná pomník. V jičínské jezuitské koleji měla sovětská vojska velkou základnu až do roku 1991, čímž přispěla k její devastaci. Po roce 1989 došlo k privatizaci státních společností. Ve městě pak vznikla nová průmyslová zóna.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

V roce 1956 bylo historické jádro města prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Díky velkému množství historických památek, které sahají od gotiky až po první republiku, je Jičín turisticky velmi vyhledávaným místem a řadí se mezi nejkrásnější města České republiky. Díky své poloze v Českém ráji je bohatý také na přírodní zajímavosti. Centrum města tvoří Valdštejnovo náměstí s renesanční Valdickou bránou, zámkem a barokním chrámem sv. Jakuba Většího.

Jičín návštěvníkům nabízí také kulturní vyžití. Každoročně se zde koná festival Jičín - město pohádky nebo Hudební festival Jičín.

Instituce v Jičíně:

Městský úřad Jičín tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky, turistický portál a kontakty.

Okresní soud v Jičíně se nachází v Šafaříkově ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Jičíně se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Jičíně kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

27. 12. 2014 23:52

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama