Úrok z prodlení podle občanského zákoníku, výpočet

14. 2. 2012 13:00
Občanský zákoník v § 517 stanoví, že je-li dlužník v prodlení s placením peněžitého závazku, má věřitel automaticky právo na úrok z prodlení v zákonné výši.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Hypoindex.cz

Občanský zákoník v § 517 stanoví, že je-li dlužník v prodlení s placením peněžitého závazku, má věřitel automaticky právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

Pro věřitele je příjemné, že takový úrok může požadovat přímo ze zákona i tehdy, jestliže jej zapomněl zmínit v původní smlouvě s dlužníkem. Je však limitován částkou určenou nařízením vlády, vyšší úrok si dokonce nemůže sjednat ani smluvně.

Oproti tomu řídí-li se peněžní závazek obchodním zákoníkem, mohou si smluvní strany dohodnout i vyšší částku úroku z prodlení. Nedohodnou-li se, platí úprava občanského zákoníku.

Tento zákonný úrok z prodlení se vypočte podle takzvané repo sazby České národní banky, zvýšené o sedm procentních bodů. Činí-li například repo sazba 0,75 procenta, činí úrok z prodlení 7,75 procenta.

Od března 2013 má navýšení nad hodnotu repo sazby stoupnout na osm procentních bodů (podrobněji o chystaných změnách čtěte zde).

Občanský zákoník použijeme vždy, když jedna ze smluvních stran není podnikatelem. Naopak obchodní zákoník se automaticky použije vždy, když jsou obě smluvní strany podnikatelskými subjekty.

Také fyzická osoba (běžný spotřebitel) se může s jinou fyzickou či právnickou osobou dohodnout, že jejich vztah se bude řídit obchodním zákoníkem. Jestliže by však tato dohoda zhoršila postavení spotřebitele, je neplatná, takže například místo vyšších úroků z prodlení by tak platila jen výše stanovená občanským zákoníkem.

Aby to však nebylo příliš jednoduché: Pokud se jedná o "smlouvu o úvěru", a nikoliv "půjčku", použije se na ni vždy obchodní zákoník. Nicméně proti nepřiměřené výši úroků z prodlení se pak spotřebitel může bránit u soudu.

K prodlení dlužníka nedojde, jestliže věřitel včas a řádně nabídnuté plnění od něho nepřijme nebo mu neposkytne součinnost potřebnou ke splnění dluhu.

 

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami

Českem se v noci na sobotu prohnal silný vítr, lámal stromy a odřízl tisíce domácností od elektřiny

Silný vítr v noci a během sobotního dopoledne v několika krajích zkomplikoval dopravu a zaměstnal hasiče, kteří odstraňovali hlavně stromy popadané na silnice, železniční tratě, chodníky, automobily či elektrické dráty. Nejsilnější poryvy zaznamenali meteorologové brzo ráno na Sněžce, kde vítr foukal v nárazech rychlostí až 166 kilometrů za hodinu. Kvůli poruchám na elektrickém vedení byly ráno tisíce domácností bez elektřiny, nejvíc - přes 20 tisíc odběrných míst - v Pardubickém kraji.

Aktuální výstraha meteorologů na silný vítr se od neděle rozšíří na většinu republiky s výjimkou většiny západních Čech, foukat má až do pondělního rána. Největší nebezpečí hrozí ve Frýdlantském výběžku na severu Čech.

Zdroj: ČTK
Další zprávy