Ekonomika

Program vlády - Evropské fondy

Program vlády - Evropské fondy

Pro nadcházející rozpočtové období bude vláda prosazovat radikální snížení počtu operačních programů a jejich podřízení vládě.
Program vlády - Export

Program vlády - Export

Vláda přijme novou exportní strategii, jež stanoví vizi, cíle a nástroje proexportní politiky pro období let 2011 – 2015.
Program vlády - Doprava

Program vlády - Doprava

Vláda bude pracovat na omezení legislativních limitů pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
Program vlády - Energetika

Program vlády - Energetika

Vláda bude pokračovat ve zvyšování energetické bezpečnosti České republiky především diverzifikací energetických zdrojů a přepravních tras.
Program vlády - Nezaměstnanost

Program vlády - Nezaměstnanost

Vláda navrhne úpravy zákoníku práce, které povedou k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů a k vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových…
Program vlády - Podnikání

Program vlády - Podnikání

Vláda přijme kroky, které uleví dodavatelům – plátcům DPH, jejichž dodávka zboží nebo služeb není dlouhodobě zaplacena.
Program vlády - Zemědělství a venkov

Program vlády - Zemědělství a venkov

Vláda bude usilovat o prosperitu českého venkova vytvářením jednoduchých a spravedlivých podmínek pro české zemědělce a rozvoj malých obcí.
Program vlády - Penze

Program vlády - Penze

Vláda do doby provedení důchodové reformy zajistí valorizaci důchodů podle podmínek stanovených v zákoně.
Program vlády - Privatizace

Program vlády - Privatizace

Program vlády na téma privatizace.
Miroslav Singer

Miroslav Singer

Miroslav Singer se stal historicky třetím guvernérem České národní banky. Do funkce ho jmenoval prezident Václav Klaus.

Volební programy 2010 - Automobily

Škodlivými důsledky stále rostoucího automobilového provozu se volební programy zabývají jen minimálně.