reklama
 
 

Velikonoce, křesťanský svátek a oslava jara

21. 3. 2013 10:14
Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, "svátkem svátků". Oslavuje se během nich památka zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jejich hlavním smyslem, z pohledu křesťanství, je připomenout důležitost oběti ve prospěch druhých a existenci posmrtného života.

Datum Velikonoc bylo určeno na první neděli po prvním jarním úplňku. Boží hod velikonoční, tedy velikonoční neděle připadla letos na 21. dubna 2019. 

Boží hod připadl v předchozích letech na:

  • v roce 2018 1. dubna,
  • v roce 2017 17. dubna ,
  • v roce 2016 27. dubna, 
  • v roce 2015 na 5. dubna,
  • v roce 2014 na 20. dubna,
  • v roce 2013 na 31. března,
  • a například v roce 2012 na 8. dubna.

V roce 2020 vychází velikonoční neděle na 12. dubna a velikonoční pondělí tak na 13. 4. 2020.

Průběh Velikonoc

Popeleční středou (40 dní před Bílou sobotou, počítáno bez postních nedělí) začíná období půstů, koncentrace a pokání.

Velikonoce začínají na Zelený čtvrtek, dnem poslední večeře a Ježíšova zajetí.

Velký pátek je pak dnem jeho smrti, dnem postním, koná se bohoslužba, během které se čtou pašije, uctívá se kříž a dochází k přijímání. Výzdoba je chudá, zvony i varhany v tento den mlčí.

Na Bílou sobotu večer se koná velikonoční vigilie - světí se křestní voda a obnovuje křestní slib, mnohde se v rámci této příležitosti nově křtí dospělí.

V neděli, na Hod Boží velikonoční, slavnosti vrcholí. Je to den, kdy Ježíš vstal za svítání z mrtvých. Velikonoční oslavy tím však nekončí, ale pokračují dalších 50 dní až do neděle Seslání Ducha svatého.

Symboly Velikonoc

Velikonoční vajíčko - jako symbol bylo přítomno už v pohanských oslavách jara, pravděpodobně jako zdroj nového života, symbol plodnosti; "zamčený hrob ukrývající život" - paralela s Ježíšovým zmrtvýchvstáním.

Velikonoční beránek - v křesťanské tradici představuje Božího Beránka, Krista, v hebrejské tradici beránek představoval Izraelitu jako člena Božího stáda

Kříž - jeho symbolika časově přesahuje křesťanství, jedním z významů je propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa.

Velikonoční oheň - zapaluje se na začátku obřadu na Bílou sobotu a symbolizuje světlo, které mezi lidi vnáší příchod Ježíše Krista - podobně je to s velikonoční svící.

Velikonoční zajíček - má mnohoznačnou symboliku, podle Bible symbolizuje chudé, skromné a pokorné.

Velikonoční pomlázka - koná se na Velikonoční pondělí a je symbolem veselí a života, koledy a vyšlehání spletenými vrbovými pruty pak přináší "pomlazení". Odměnou jsou pak různé dárky, předvším vejce, která často bývají bohatě malovaná. Označují se často jako kraslice - podle často používané červené barvy.

21. 3. 2013 10:14

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama