reklama
 
 

Nemocnice Kutná Hora

23. 6. 2015 12:14
Lůžkové a ambulantní zdravotnické zařízení provozuje Oblastní nemocnice Kolín a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Spádovou oblastí nemocnice je město Kutná Hora a jeho okolí, které čítá přes 55 000 obyvatel. Areál je situován v blízkosti dopravního spojení, je dobře dostupný veřejnosti a zároveň disponuje klidovými zónami pro své pacienty. Nemocnice poskytuje služby v rámci dvou základních akutních lůžkových oborů. Řadí se mezi ně oddělení chirurgické a interní, které nabízí také služby komplementu (oddělení anesteziologicko-resuscitační, klinické biochemie a hematologie, radiodiagnostiky a rehabilitační oddělení). Nemocnice má také sociální lůžka a je v ní umístěno oddělení léčebny dlouhodobě nemocných.

V areálu nemocnice je dále situován heliport, specializované ambulance, záchranná a pohotovostní služba.

Základní informace

Adresa: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Nemocnice Kutná Hora, Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora
Telefon: +420 327 503 111
E-mail: [email protected]
Ředitel: MUDr. Zdeněk Heřmánek

Historie
Již v polovině 19. století byl ve městě založen Výbor pro zřízení nemocnice, ovšem samotná stavba nemocnice začala až na počátku 20. století. V období 1938-1944 byla uskutečněna dostavba hlavního pavilonu nemocnice, který je v nezměněné podobě užíván až do současnosti. Následně bylo ke staré nemocniční budově přistaveno nové nemocniční křídlo. V této době byl restaurován infekční pavilon a byl přestaven na dětské oddělení.

Poslední přístavba byla realizována v roce 2002. V ní se nachází jednotka intenzivní péče, operační sály, výpočetní tomografie, centrální sterilizace, počítačový tomograf, vyšetřovny s ultrazvukem a příjem interního oddělení. Od roku 2008 je v původně infekčním pavilonu situována léčebna dlouhodobě nemocných. Tyto všechny uvedené budovy tvoří komplex kutnohorské nemocnice. Modernizace léčebny dlouhodobě nemocných byla dokončena na jaře 2009 a o rok později byla otevřena zcela nová lékárna.

Oddělení nemocnice

Interní oddělení (interní, kardiologické, diabetologické a gastroenterologické ambulance)
Chirurgické oddělení (chirurgické, urologické a traumatologické ambulance)
Gynekologické oddělení
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Multioborová jednotka intenzivní péče
Léčebna dlouhodobě nemocných
Rehabilitační oddělení (ambulantní)
Oddělení zobrazovacích metod (ultrazvuku a CT)
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Centrální sterilizace
Lékárna

Současnost
Téměř všechny budovy nemocnice Kutná Hora jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, kterému byl areál nemocnice předán v roce 2009 zcela zdarma, s platností k 1. lednu 2010.

V nemocnici je umístěn centrální pohotovostní příjem, který je v provozu každý všední den od 15:30 až do 7:00, víkendy a svátky je v provozu nonstop. Lékařská služba první pomoci je v provozu ve všední den mezi 17:00 a 21:00 a o víkendu mezi 8:00 a 20:00. Nemocnice má zájem zvyšovat kvalitu péče v regionu, pečovat o děti a staré lidi, stejně jako o bezdomovce. Dále dbá na dostupnost lékařské péče a vyškolených specialistů v budově nemocnice, podporuje profesionální a rovný přístup k pacientům.

Úspěchy
Pro neslyšící pacienty zajišťuje nemocnice online tlumočnické služby ve znakovém jazyce. Tyto služby jsou poskytovány obecně prospěšnou společností Tichý svět. Prostřednictvím tabletu je možné komunikovat mezi neslyšícím pacientem a lékaři v rámci online spojení, díky němuž je k dispozici tlumočení 24 hodin denně po sedm dní v týdnu. Tablet pro neslyšící je k dispozici na příjmové ambulanci interny.

V roce 2014 byl zprovozněn server Medicalc Exchange 2 (MEX2), který je určen k přenosu výsledků a zpráv pacientů elektronickou cestou. Výsledky mohou být z nemocnice zasílány lékařům ze soukromé praxe.

Kauzy
K 1. lednu 2010 rozhodlo již bývalé vedení města o převodu nemocnice do vlastnictví Středočeského kraje. Zastupitelé byli varováni tehdejším jednatelem Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Martinem Suchánkem o případných komplikacích. Z nemocnice byla převedena veškerá aktiva pryč a dluhy, respektive závazky vůči věřitelům, byly nemocnici ponechány. V tomto důsledku se nemocnice ocitla v roce 2011 v insolvenčním řízení. Zdravotnické zařízení se dostalo do insolvence zejména díky bývalé jednatelce společnosti Nemocnice Kutná Hora Alici Opočenské, která měla dle nepravomocného rozsudku soudu zaplatit 105 milionů korun. Již na počátku vzniku sporu se debatovalo o mimosoudním vyrovnání, které bylo přiznáno až na začátku roku 2015.

23. 6. 2015 12:14

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama