reklama
 
 

Nemocnice Jičín

27. 2. 2015 16:46
V roce 2003 vznikla společnost Oblastní nemocnice Jičín a. s. Jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

Jičínská nemocnice sídlí v Bolzanově ulici a jejím předsedou představenstva je Tomáš Jedlička. Jde o akciovou společnost – Oblastní nemocnici Jičín a. s., která je rozdělena do dvou areálů, a to v Jičíně a Novém Bydžově. Zřizovatelem společnosti je Královéhradecký kraj.

Základní informace

Adresa: Bolzanova 512, 506 43 Jičín
Telefon: 493 582 111
E-mail: [email protected]
Předseda představenstva: MUDr. Tomáš Jedlička, MHA

V roce 1999 došlo ke zprovoznění pavilonu operačních oborů. V něm se nacházejí operační sály a také lůžkové oddělení ARO. V pavilonu jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a také nadstandardní jednolůžkové pokoje. O tři roky později se dokončila výstavba navazujícího pavilonu, který byl pak propojen spojovacím mostem s radiodiagnostickým pavilonem.

Společnost Oblastní nemocnice Jičín a. s. vznikla v roce 2003 a jejím jediným akcionářem byl Královéhradecký kraj. Roku 2004 došlo k podpisu smlouvy ohledně sloučení společnosti Oblastní nemocnice Jičín a. s. se zanikající Novobydžovskou nemocnicí a. s. O dva roky později se prvně zmíněná společnost stala dceřinou společností Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. Holding zajišťuje pro jičínskou nemocnici například zásobování spotřebním materiálem a pořizování nákladných přístrojů.
V roce 2006 se dvacetilůžkové jičínské oddělení LDN kvůli rekonstrukci budovy bývalé chirurgie přesouvalo do novobydžovského areálu. Budova bývalé chirurgie pak byla rekonstruována na pavilon pro interní obory.
Na podzim roku 2007 začala jičínská nemocnice zajišťovat lékařskou službu první pomocí pro dospělé místo Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Současnost nemocnice

Oblastní nemocnice Jičín a. s. nabízí v současnosti celkem 508 lůžek: 362 akutních a 146 následných.
Roku 2008 byl v Jičíně otevřen pavilon interních oborů. Obsahuje tři interní lůžkové stanice a také moderně vybavenou JIP pro neurologické a interní pacienty. Dále se zde nachází Neurologické lůžkové oddělení a také ambulance Neurologického oddělení a Interního oddělení. Tento pavilon je spojovacím mostem propojen s radiodiagnostickým pavilonem a také s pavilonem, v němž se nachází ředitelství, kuchyň a prádelna.
V roce 2013 ovlivnila hospodaření nemocnice restriktivní úhradová vyhláška – ta snížila tržby od zdravotních pojišťoven. Nemocnice tedy musela snižovat náklady, hlavně ve mzdové oblasti. To vedlo k meziročnímu snížení průměrných mezd, ale také k redukci počtu zaměstnanců a změnit se musela organizace práce. K významnému schodku hospodaření nedošlo. Mimořádnou dotací přispěl Královéhradecký kraj.

Oddělení nemocnice

Anesteziologicko-resuscitační
Centrální operační sály
Centrální sterilizace
Centrum klinických laboratoří (CKL)
Dětské oddělení
Dopravní zdravotní služba
Gynekologicko-porodnické
Hemodialyzační středisko
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Interní oddělení - kardio
Lékárna "U Brány"
Lékařská pohotovostní služba
Neurologické oddělení
Odd. léč. výživy a stravy
Oddělení klin. mikrobiologie
Oddělení klinické biochemie
Oddělení nukleární medicíny
Oddělení radiologické
Oddělení transfuzní a hematologické
Plicní oddělení
Psychiatrické oddělení
Radiační a klin. onkologie
Sociální pracovnice
Ušní-nosní-krční oddělení

Úspěchy

Jičínská nemocnice se několikrát umístila na první příčce v rámci kraje v anketě Nemocnice ČR očima pacientů. Oddělení klinické biochemie se roku 2010 podařilo získat Osvědčení o splnění podmínek Auditu I (podobné osvědčení později získalo více oddělení) a také Osvědčení o registraci NASKL (jde o Registr klinických laboratoří). Ve stejném roce získala společnost Certifikát integrovaného systému řízení pro poskytování zdravotních služeb v oblasti léčebně-preventivní, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Kauzy nemocnice

Roku 2013 nařídil Ústavní soud po stížnosti pacienta nové projednání sporu mezi ním a zřizovatelem jičínské nemocnice. Stalo se tak poté, co o rok dříve zamítl jeho dovolání Nejvyšší soud. Spor vznikl poté, co ochrnula pacientovi ruka po gastroplastice (tedy po operaci žaludku z důvodu obezity) provedené roku 1994. Stalo se tak pravděpodobně kvůli mimožilně zavedené infuzi. Muž pak podal žalobu proti zřizovateli nemocnice – Královéhradeckému kraji (přičemž účastníkem řízení je i pojišťovna) – a žádal o bolestné, o náhradu nákladů léčení či o náhradu za ztrátu výdělku. Stal se totiž částečným invalidou. Jičínský soud nakonec rozhodl, že nebyla prokázána příčinná souvislost mezi postupem lékařů a vzniklým následkem na zdraví. Nařízením Ústavního soudu z roku 2013 ale vznikla muži nová šance na odškodnění.

27. 2. 2015 16:46

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama