reklama
 
 

Nemocnice České Budějovice

7. 7. 2014 19:48
Nemocnice České Budějovice je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

Nemocnice České Budějovice se nachází v ulici B. Němcové. Generálním ředitelem nemocnice je Břetislav Shon. Už v letech 1975-1997 v nemocnici působil jako lékař urologického oddělení, později byl primářem tohoto oddělení.

Základní informace

Generální ředitel: Břetislav Shon

Adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Tel. ústředna: 387 871 111

E-mail: [email protected]

Nemocnice poskytuje základní, specializovanou a také vysoce specializovanou péči v podstatě ve všech oborech medicíny. Nabízí více než 1 450 lůžek, ročně hospitalizuje asi 53 tisíc pacientů, provedeno je v ní přes 30 tisíc operací a také skoro 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2013 se v Nemocnici České Budějovice narodilo více než 2 tisíce dětí. Nemocnice České Budějovice je jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji – má průměrně 2 500 zaměstnanců.
Českobudějovická nemocnice se podílí na výuce a výchově žáků a posluchačů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice a také Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


Historie nemocnice

Nemocnice České Budějovice vznikla z bývalé Vojenské nemocnice v Českých Budějovicích. Šlo o nemocnici pro posádku českobudějovických dělostřelců. Ta nejprve sídlila v ulici Dr. Stejskala, později na Lidické třídě (od 20. let 19. století). Roku 1912 byl pak v ulici Boženy Němcové, v areálu kasáren, uvolněn objekt určený pro nemocné vojáky. Později zde vznikla divizní nemocnice a během 2. světové války pak lazaret. Po válce byl areál nazván Okruhová vojenská nemocnice a byl rozšířen. V roce 1996 se z vojenské nemocnice stala civilní Okresní nemocnice, která spadala do správy okresního úřadu. Tato část nemocnice byla nazývána Dolním areálem.

Oddělení nemocnice

1. oddělení následné péče
2. oddělení následné péče a Spánková laboratoř
Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
Centrum pro poruchy spánku
Chirurgické oddělení
Dětské oddělení
Gastroenterologické oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Infekční oddělení
Interní oddělení
Kardiochirurgické oddělení
Kardiologické oddělení
Klinická hematologie
Kožní oddělení
Léčebna tuberkulózy a respiračních onemocnění
Lékárna
Neonatologické oddělení
Neurochirurgické oddělení
Neurologické oddělení
Oční oddělení
Oddělení nukleární medicíny
Oddělení plastické chirurgie
Oddělení plicní a TBC
Oddělení pracovního lékařství
Oddělení úrazové chirurgie
Oddělení ušní, nosní, krční (ORL)
Onkologické oddělení
Ortopedické oddělení
Patologické oddělení
Psychiatrické oddělení
Radiologické oddělení
Rehabilitační oddělení
Soudnělékařské oddělení
Stomatochirurgické oddělení
Transfúzní oddělení
Urologické oddělení

Nemocnice má také tak zvaný Horní areál, který byl slavnostně otevřen v roce 1914 a postupně v něm byly zřizovány různé primariáty. Koncem 90. let byla zrušena Okresní nemocnice působící právě v Horním areálu a ten byl připojen pod Nemocnici České Budějovice.


Později vznikla příspěvková organizace Nemocnice České Budějovice, roku 2004 se pak stala akciovou společností. Vznikla tedy Nemocnice České Budějovice, a. s. Jediným akcionářem společnosti je Jihočeský kraj. V témže roce byl dokončen vstupní terminál nemocnice, o rok později pak rekonstrukce centrálního pavilonu laboratorních oborů. Došlo ke slavnostnímu otevření Centrálních laboratoří. Od roku 2012 má nemocnice svůj babybox. České Budějovice byly posledním krajským městem, kde babybox nebyl. V roce 2014 zavedlo Ortopedické oddělení českobudějovické nemocnice novou vyšetřovací metodu, a to jako první v České republice. Jde o odsátí tekutiny z kloubu u endoprotézy a její následné vyšetření, které může odhalit infekci.


Úspěchy

Českobudějovická nemocnice je držitelkou Certifikátu kvality a bezpečí. Ten potvrzuje, že nemocnice poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči.
Dle dlouhodobých statistik mělo kardiocentrum Nemocnice České Budějovice v léčbě nejzávažnějších forem akutního infarktu myokardu o třetinu lepší výsledky ve srovnání s celorepublikovým průměrem.
V roce 2012 drželo kardiocentrum nemocnice prvenství v České republice v transplantacích srdečních chlopní lidského původu. Jejich výhodou oproti umělým náhradám je zvýšení následné kvality života pacientů.

Kardiocentrum této jihočeské nemocnice navíc patřilo mezi tři nejlépe hodnocená specializovaná lékařská pracoviště svého druhu v České republice, a to z hlediska přístrojové vybavenosti a také kvality medicínské péče.


Kauzy nemocnice

Roku 2011 se objevila informace, že českobudějovická nemocnice chybovala v tendru na výběr dodavatele myček nádobí. Dle antimonopolního úřadu nebyla jasně stanovena kvalifikační kritéria. Nemocnice ze soutěže neoprávněně vyloučila jednoho ze zájemců – společnost Hospimed. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale tuto firmu vrátil zpět do boje o zakázku.

Na interně nemocnice propukl v roce 2010 požár. V plamenech se ocitlo lůžko nepohyblivé osmdesátileté pacientky. Ta nebyla napojena na žádné elektrické přístroje, jejichž zkratem by požár mohl být způsoben. Požár byl rychle zlikvidován a pacienti z okolních pokojů evakuováni. Hejtman Jihočeského kraje pak přislíbil, že do všech pokojů jihočeských nemocnic budou namontovány požární hlásiče.

V roce 2008 upadlo sestře nemocnice na zem novorozeně. Utrpělo frakturu temenní kosti a dle dostupných informací bez vážných následků nehodu přežilo. Nejvyšší soud roku 2012 rozhodl, že matce dítěte náleží 100 tisíc korun jako náhrada nemajetkové újmy.

7. 7. 2014 19:48

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama