reklama
 
 

Komunální volby v Praze 2014: Pražské služby

26. 9. 2014 12:49
Společnost Pražské služby, v níž měla Praha většinový podíl, pro hlavní město zajišťovala svoz odpadu, za což inkasovala miliardy korun. Kvůli této zakázce se o firmu zajímala protikorupční policie.

Hlavní město proto tento rok vyjednávalo o převzetí i zbývajícího podílu, který by magistrátu umožňoval zadávat Pražským službám takzvané in-house zakázky. Za pětinu akcií měla Praha zaplatit miliardu korun, z akvizice ale nakonec sešlo.

Pražští radní rovněž na začátku září schválili, že svoz odpadu bude pro město zajišťovat Technická správa komunikací (TSK), Pražským službám zůstane pouze svoz komerčního odpadu. V praxi to tak bude znamenat, že Pražské služby TSK pronajmou svůj majetek.

ANO

Hnutí ANO odpovědi nedodalo, přestože dotazy deníku Aktuálně.cz mělo k dispozici od 5. 9. 2014.

ČSSD

V minulosti Pražské služby fungovaly neuspokojivě a byly předmětem nejrůznějších skandálů. To se musí jednoznačně změnit. Nyní hrozí, že nebude vybrána firma na svoz odpadů, což jen dokládá nekompetentnost současného vedení Prahy.

Demokraté Jana Kasla

Po koupi menšinového podílu společností AVE se musí město vzdát silové politiky a pokusit se vypsat úspěšnou soutěž na svoz. Stávající menší svozové společnosti působící v městských částech budou zapojeny do systému, nikoli likvidovány. Nepodporujeme nestandardní řešení s pachtem pro TSK na svoz.

Připravíme podmínky pro efektivní využívání odpadů z hlediska jejich materiálového a energetického využití. Připravíme modernizaci spalovny, týkající se posílení energetického využití odpadu výměnou technologie umožňující výrobu elektrické energie. Budeme jednat o spolupráci s Pražskou teplárenskou a PRE, najdeme model výhodný pro všechny tři subjekty.

KSČM

K fungování společnosti Pražské služby nemáme zásadnějších připomínek. Požadujeme však, aby tuto společnost vlastnilo hlavní město Praha tak, aby mohla pro Prahu realizovat svoz a likvidaci odpadu. Bohužel, jak tato společnost, tak i Pražské kanalizace a vodovody se staly po roce 1989, přes náš nesouhlas, předmětem privatizace a podivných smluv, které nyní znemožňují nebo činí nákladnými snahy o navrácení jejich kontroly pod město. Budeme požadovat, aby jednání v tomto směru pokračovala s větší intenzitou než dosud.

Máte právo - trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a Starostové a nezávislí

Hlavní problém se týká svozu odpadu ve městě. Město je třeba rozdělit do několika svozových oblastí a svoz a likvidaci odpadu řádně vysoutěžit. Rada města „zapomněla“ vypsat výběrové řízení a teď se pokouší obejít zákon, aby svoz a likvidaci odpadu zajistila bez výběrového řízení. Praze tak do Vánoc zcela reálně hrozí zavalení odpadky. Dokud budou Pražské služby vlastnit spalovnu, budou mít v likvidaci odpadu hlavní slovo a vyvádění činností do TSK městu nijak nepomůže.

ODS

Nesouhlasíme s TOP 09 prosazovaným monopolem na svoz odpadu a s předraženým odkupem minoritního podílu PS od anonymního vlastníka. Obecně nesouhlasíme s koncentrací ekonomické moci do rukou jednoho subjektu, byť většinově vlastněného městem. Společnosti na svoz odpadu si musí konkurovat.

Piráti

Společnost Pražské služby nedodržuje zákon o svobodném přístupu k informacím (nemá o sobě základní informace na webu, nezveřejňuje poskytnuté informace, rozpočet atd. podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.). Proto vyzýváme tuto městskou společnost, aby začala dodržovat zákon o svobodném přístupu k informacím a dále nad jeho požadavky dále zveřejňovala smlouvy a další informace potřebné k veřejné kontrole. Co se týče vlastnictví Pražských služeb, máme za to, že minoritní účast soukromého subjektu se zcela neosvědčila. Pražské služby by měly spíše koordinovat úklid a další služby na celopražské úrovni, zejména zadávání zakázek ve svobodné soutěži subdodavatelům.

Pro Prahu

Jediným řešením pro Pražany je nekompromisní odchod stávajících činitelů z funkcí a nastavení normálních poměrů na magistrátě. Věříme, že je potřeba zásadně přepracovat celý přístup k řízení městských firem. Ty by se měly chovat tržně a hledat úspory ve společném postupu a přístupu. Je také třeba prosadit nové pojetí výkonu akcionářských práv, resp. práv zřizovatele. Trváme na tom, aby v představenstvech a dozorčích radách seděli zástupci akademické obce, lidé z profesních sdružení pro daný obor, občanských iniciativ a dále delegáti znovu ustaveného Sněmu starostů městských částí apod.

Svobodní

Vytváření monopolního postavení jedné firmy považujeme za nebezpečné. Pražské služby by měly omezit svou působnost výhradně na povinné úkoly samosprávy. Postavení by se mělo upravit do podoby neziskové organizace – principiálně by Pražské služby neměly podnikat za účelem dosažení zisku. Praha by měla hledat možnost, jak zrušit poplatky za svoz odpadu například v domech, kde se odpad třídí.

TOP 09

Chceme svážet odpad za co nejnižší cenu. Praha může buď firmu na svoz odpadu prodat a soutěžit ve veřejné zakázce, nebo naopak celou dokoupit a platit svoz odpadu napřímo tzv. in-house. Rozhodli jsme se pro druhou variantu, protože součástí firmy jsou i strategická zařízení jako spalovna Malešice, která by město mělo mít pod přímou kontrolou.

Úsvit

Problém je špatné hospodaření a žádná zodpovědnost. Je to o systematičnosti, průhlednosti. Prosazujeme hmotnou a trestní zodpovědnost, pak si lidé více rozmyslí, jak budou hospodařit.

Co strany chtějí změnit či zavést v dalších oblastech najdete zde.

autor: Domácí | 26. 9. 2014 12:49

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama