reklama
 
 

Komunální volby v Praze 2014: Granty

26. 9. 2014 6:59
Díky evropským dotacím může hlavní město rozdělovat miliardy korun, v následujících sedmi letech by to mohlo být více než deset miliard.

Přesto se ani Praze nevyhnuly problémy spojené právě s granty. V roce 2012 totiž například Nejvyšší kontrolní úřad našel chyby v systému, pomocí kterého metropole evropské peníze čerpá. Jednou z nich byla i nedostatečná kontrola projektů.

Co by se tedy podle stran v následujících čtyřech letech mělo změnit?

ANO

Hnutí ANO odpovědi nedodalo, přestože dotazy deníku Aktuálně.cz mělo k dispozici od 5. 9. 2014.

ČSSD

Praha úspěšně využívá prostředky, které jsou v jejích vlastních operačních programech. Situace již je však horší v případě jiných dotačních titulů, což by se v novém finančním období EU mělo určitě zlepšit. Do budoucna by se také měl změnit stav, kdy se město snaží uspokojit velké množství žadatelů. Prostředky tak nejsou koncentrované na řešení klíčových problémů města nebo posílení konkurenceschopnosti Prahy v evropském kontextu. Často tak nemají takový dopad, jaký by mohly mít, kdyby se více soustředily do několik prioritních oblastí.

Demokraté Jana Kasla

Naším klíčovým tématem je posilování výběru kvalitních, společensky a inovačně přínosných projektů, abychom zabránili vytváření infrastrukturních závazků budoucí udržitelnosti, bez jejich ekonomického opodstatnění. V tomto ohledu se zaměříme na takovou tematickou definici dílčích výzev operačních programů, které by umožnily efektivně investovat evropské dotační zdroje do inovační a znalostní základny hlavního města.

Budeme usilovat o snížení finanční i administrativní zátěže příjemců dotací i magistrátu, a také o zefektivnění náročných kontrol. Dále se zaměříme na odbourání zbytečných administrativních požadavků na finanční a technické řízení projektů.

KSČM

Pokud se týká grantového systému, nemáme větších připomínek. Měl by být zaveden centrální registr přidělování grantů a současně zvýšena kontrola ze strany poskytovatele o správnosti a efektivitě využití prostředků z grantů pro daný účel.

Máte právo - trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a Starostové a nezávislí

Praha především nedělá dostatek pro čerpání dotací z jednotlivých ministerstev. Nové programovací období evropských fondů je však pro Prahu velkou příležitostí, protože v řadě oblastí otevírá možnost čerpat prostředky vůbec poprvé - například na protipovodňová opatření nebo systematickou podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě. Je ale nezbytné se poučit z dosavadních problémů, které čerpání dotací přímo ohrožují, a nastavit jasná a čitelná pravidla. Příkladem je třeba prodloužení metra do Motola provází hrubé nedostatky při zadávání zakázek a porušení podmínek udělení kladného hodnocení EIA.

ODS

Grantový systém je nastaven dle pravidel Evropské komise je tedy málo cest, jak jeho fungování změnit. Za naší vlády došlo k vyprecizování systému například v oblasti sportovních grantů což museli pocítit i rodiče malých sportovců, například hokejisté, kterým Praha začala přispívat na jejich sportovní aktivity.

Piráti

Hlavním problémem při čerpání grantů je možnost korupce. Financování je neprůhledné a zastupitelé nemohou uhlídat všechny výdaje. Chceme zcela průhledné hospodaření města, rovný přístup k veřejným zakázkám a vyrovnaný rozpočet. Každá koruna vynaložená městem bude dohledatelná online. Piráti mají transparentní bankovní účet a zveřejňují faktury, smlouvy, rozpočet a jeho plnění online. Trváme na tom, aby to dělala i Praha a všechny městské společnosti a příjemci dotací v rozsahu vyúčtování dotace. Pak nebudou žádné pochybnosti o efektivitě využití dotací.

Pro Prahu

V obecné rovině byl historicky problém s nastavení systému, což je ale věc zejména státní úrovně. Na úrovni jednotlivých operačních programů (Praha měla a bude mít zase svůj) je třeba mít zejména kvalifikované a odborné úředníky - tady se domníváme, že na rozdíl např. od jiných krajů, Praha velké problémy neměla. Na druhou stranu je třeba se bavit o smysluplném nastavení a vypisování výzev na účelné projekty.

Svobodní

Neplatí zcela automaticky, že je správné čerpat dotace. Mnohdy jsou podmínky doprovázející zejména evropské dotace nevýhodné, mnohdy nás dotace nutí investovat velice nehospodárným způsobem nebo do oblastí, které nepatří k prioritním úkolům města. Z nepochopitelných důvodů se uvažuje pouze o dotacích EU, ačkoliv jsou i jiné možnosti spolupráce. Praha by měla být velice rozvážná a umírněná při získávání dotací a neměla by se nechat ovlivnit dotacemi při sledování vlastních priorit.

TOP 09

Díky naší aktivitě získala Praha poprvé vlastní program na čerpání peněz z EU, je v něm 5 miliard Kč na příštích 7 let. Využijeme je pro školství, podpoříme vědu a výzkum. Dalších 6 miliard jsme nově získali z operačních programů na podporu vědy, výzkumu a zaměstnanosti. Ve zděděném projektu čističky odpadních vod jsme udělali změny, aby mohl být financován z evropských fondů. Ve stávajících programech čerpá město prostředky nejlépe z ČR.

Úsvit

Čerpání grantů je složité a nepřehledné. Z toho pramení množství chyb a promarněných příležitostí. Větší podpora je určitě potřeba.

Co strany chtějí změnit či zavést v dalších oblastech najdete zde.

autor: Domácí | 26. 9. 2014 6:59

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama