reklama
 
 

Komunální volby v Praze 2014: Bezdomovci

25. 9. 2014 21:31
V roce 2010 bylo v metropoli okolo čtyř tisíc lidí bez domova, od té doby jich každý rok přibylo podle odhadů řádově několik stovek.

Nejkritičtější je situace každoročně v zimě, kdy bezdomovcům hrozí, že umrznou. Část z nich se proto tradičně může ubytovat například na obytné lodi Hermes, další se mohou uchýlit na ubytovny.

Zatímco část politických stran by tuto ožehavou otázku dlouhodobě řešila stavbou obecních a sociálních bytů, jiné - zejména z pravé části spektra - tuto cestu naopak považují za špatnou. Na čem se ovšem partaje veskrze shodují, je nutnost posílení prevence.

ANO

Hnutí ANO odpovědi nedodalo, přestože dotazy deníku Aktuálně.cz mělo k dispozici od 5. 9. 2014

ČSSD

Musíme zastavit alarmující nárůst počtu lidí bez domova, a to především posílením prevence. Vyčleníme tým zkušených lidí, který se bude problematice plně věnovat, rozšíříme poradenské služby, podpoříme speciální zdravotnická zařízení, zajistíme dostatečné kapacity nocleháren a pracovních příležitostí pro bezdomovce. Dále zahájíme výstavbu malometrážních bytů s nízkým nájemným. Naším vzorem je v tomto Vídeň, které se podařilo skokově snížit počty bezdomovců v ulicích.

Demokraté Jana Kasla

Bezdomovectví je fenomén moderní doby, který nemá „konečné řešení“, nelze jej ignorovat, nebo zkoušet potlačit formou represí. Podporujeme spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, které efektivněji než úřady dokážou lidem bez domova nabídnout přístřeší, jídlo a hygienu spojenou s lékařskou prohlídkou, což efektivně brání šíření infekcí do většinové populace. V místech koncentrace bezdomovců je ale nezbytné současně zintenzivnit a zefektivnit pořádkovou službu městské policie a zajistit častější úklid. Finančně a organizačně podpoříme tyto specializované neziskové organizace v jejich snaze nabídnout postiženým osobám možnost návratu k běžnému životu a sociálnímu začlenění. K poskytování těchto služeb město ve spolupráci s příslušnou MČ poskytne přijatelné zázemí v místech koncentrace - nikoli na okraji Prahy.

KSČM

Řešení bezdomovectví musí být komplexní, zahrnující právní, sociální a ekonomická opatření. Důležitá je prevence, nikoliv represe. Člověk musí mít příjem, proto se zaměříme na tvorbu pracovních míst, možnosti veřejně prospěšných prací, podporu sociálních služeb a azylových zařízení s resocializačními programy (bydlení + práce).

Ano, do sociálního bydlení chceme investovat, použít prostředky z výnosu nájemného a prodeje obecních bytů. Sociální bydlení pro potřebné chceme řešit i formou sociálního nájemného v obecních bytech.

Máte právo - trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a Starostové a nezávislí

Ve spolupráci s městskými částmi vytvoříme jednotnou koncepci bydlení. Zajistíme a rozšíříme možnosti bydlení cílené na vybrané skupiny obyvatel, které nedosáhnou na komerční nájemné, například mladé rodiny s dětmi, osamělé seniory, zdravotně postižené. Lidem bez domova zajistíme přístřeší v době mrazů. Posílíme terénní pracovníky pro práci na ulici. Podpoříme organizace, které pracují s lidmi bez domova. Postavíme až 500 obecních bytů ročně.

ODS

Výstavba sociálních bytů je ve skutečnosti velmi asociální. Za veřejné peníze tak vznikají sociálně vyloučené lokality s vysokou koncetrací kriminality, která snižuje kvalitu života i v širším okolí. Sociální politika města má být především adresná a konkrétní, nikoliv plošná. Jsme pro rozšíření azylových domů pro občany v nejtěžších životních situacích a pro poradenská centra pro bezdomovce, ovšem nejlepším správcem nemovitosti je soukromý vlastník nebo družstvo, ne stát nebo obec. Stavění nových sociálních bytů proto odmítáme.

Piráti

Situace s lidmi bez domova v Praze je opravdu tristní. Stávající střediska sociální pomoci jsou přetížená, a proto nadměrně zatěžují své okolí. Chceme, aby Praha poskytovala kvalitní veřejné služby, které upevňují soudržnost města. Navrhneme nová střediska sociální pomoci, aby byla dostupnější a rovnoměrně rozložená. Lidé bez domova se v nich budou moci osprchovat, odborníci pomohou závislým i jiným rizikovým skupinám a poradí také lidem ohroženým chudobou. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že pro některé lidi je život na ulici jejich volbou.

Pro Prahu

Uděláme pomocí preventivních programů a sociální bytové politiky vše pro to, aby počet bezdomovců nenarůstal. Pro ty stávající vytvoříme takové podmínky, aby se co největší část z nich mohla vrátit k obvyklému způsobu života. Město Praha i každá městská část si má určit, jakou část bytového fondu potřebuje pro sociální účely a zbylá část domovního fondu by měla být přednostně nabídnuta současným nájemcům k odkupu.

Svobodní

Usilujeme o to, aby Policie ČR plnila povinnosti vyplývající ze zákona, aby byli policisté na ulici a ne v kancelářích. To je krok směrem k tomu, aby platily právní předpisy.

V oblasti aktivní péče může obec spolupracovat s neziskovými organizacemi, které se chtějí této problematice věnovat. Sociální bydlení v žádném případě nemůže problém vyřešit. Pomohlo by změnit filosofii tvorby právních předpisů.

TOP 09

V řešení problematiky bezdomovectví spolupracujeme s neziskovými organizacemi. Finančně podpoříme příspěvkové a neziskové organizace a zdravotnická zařízení, která lidem bez domova poskytují zdravotní péči. Nadále chceme rozvíjet projekt, kdy sociální pracovníci přímo ve vozech MHD nabízeli bezdomovcům ošetření a přístřešek. Díky tomu jsme v zimě zajistili důstojné cestování v tramvajích a autobusech. Na zmírnění následků života na ulici budeme ročně dávat minimálně 60 milionů Kč.

Úsvit

Chceme řešit nízkonákladové bydlení pro mladé rodiny a seniory. A profesní byty například  pro strážníky a další profese nutné pro bezpečný chod města. V otázce bezdomovectví je problém, že velká část bezdomovců nemá zájem o jiný způsob života. Vedle programů  které pomáhají s návratem do normálního života, je to také zákon o bezdomovectví, kdy by sociální pomoc řešilo město nebo obec, kde má takový člověk trvalé bydliště.

Co strany chtějí změnit či zavést v dalších oblastech najdete zde.

autor: Domácí | 25. 9. 2014 21:31

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama