reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Výuka už nepatří mezi hlavní benefity

„Trochu mě mrzí, že firmy často využívají jazykové vzdělávání čistě jako prostředek náboru, nikoliv jako cestu ke zkvalitnění jazykové vybavenosti zaměstnanců. Naši ředitelé a obchodníci proto pracují na osvětě ve snaze ukázat pravou přidanou hodnotu vzdělaného zaměstnance,“ říká v rozhovoru Bronislava Chudobová, generální ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

Jaká cesta vás osobně přivedla k jazykovým službám?

Před pár lety mě oslovil přímo Pavel Skřivánek, majitel společnosti Skřivánek. Známe se mnoho let, pomáhala jsem mu již v začátcích podnikání a poté s respektem sledovala, co se mu podařilo ze Skřivánka vybudovat. Když se mi tedy svěřil, že by rád sledoval růst firmy spíše zpovzdáli, nepodílel se na denní operativě a čelil novým výzvám, a nabídl mi funkci ředitelky společnosti, velmi mě jeho nabídka potěšila. Také pro mě to znamenalo novou výzvu.

Jak tedy firma začínala?

Začátky Pavla Skřivánka jsou jako z pohádky o Popelce. Podnikání tehdy bylo v plenkách, většinu vědomostí čerpal z knih. Prodal byt a koupil si reklamu ve Zlatých stránkách. Byznys rozjížděl z kamarádova bytu. Zákazníci postupně přibývali, a tak v roce 1994 najal první dva zaměstnance a založil firmu Překladatelský servis Skřivánek. Tehdejší příjmy se pohybovaly v řádu několika desítek tisíc korun. Tak akorát, aby jej to uživilo, postupně však tržby začaly růst. Pavel Skřivánek se především nebál těžké práce. Pracoval od pěti ráno do deseti večer a nabízel expresní překlady, což tehdy byla novinka. Bral i zakázky, u kterých si nebyl jistý, jestli je bude moct splnit.

Co bylo tehdy pro vás osobně největší výzvou?

Žádné začátky nejsou jednoduché, zvlášť v případě, že berete svou práci vážně a naskočíte do rozjetého vlaku. Nicméně základem bylo pochopit nastavení firemních procesů a kultury, nebát se výrazných změn, rozpoznat potenciál šikovných lidí a dát jim příležitost. Bez skvělých loajálních zaměstnanců se žádná firma neobejde. Věřím, že jsem obklopena těmi nejlepšími.

Nakolik se lišila podoba firmy od vašich původních představ?

Firma začínala do jisté míry narážet na své limity; na první pohled se zdálo, že přicházím do stabilní a stabilizované firmy. Všechno mělo svá pravidla, všichni pracovali podle zavedených standardů. Většina lidí však neznala firemní cíle ani strategii, část lidí byla vyhořelá a bylo potřeba se podívat i na výdaje společnosti.

Jak se od té doby vyvinul trh jazykových služeb v jednotlivých segmentech? O jaké služby je aktuálně největší zájem?

V dnešní době je jazykové vzdělávání na ústupu, protože základy hlavních cizích jazyků lidé umí ze střední školy. Mají pocit, že se domluví, ale nejsou experty, takže na tlumočení a překlady vyžadují profesionály. Potřeba firem objednat si překladatele je rozhodně silnější než objednat pro zaměstnance jazykový kurz. Dříve jsme se profilovali jako jazyková škola, ale poslední dobou klademe důraz na překlady. Je to návrat k našim kořenům a překlady tvoří většinu našeho obratu.

Agentura Skřivánek působí téměř ve 20 zemích. Jak náročné je uchytit se na zahraničním trhu a nakolik se tam liší podmínky pro podnikání?

Velmi náročné, ale jak ukazují naše zkušenosti a výsledky, nikoliv nemožné. Někde je potřeba vynaložit větší úsilí a na úspěchy se čeká déle, jinde se podaří prosadit díky dobré referenci několika projektů a zákazníci si vás najdou sami. Jsou ovšem také lokality, kde se ani po pár pokusech nepodařilo na cizím trhu zaujmout podle očekávání a právě se rozhodujeme, zda v takových lokalitách setrvávat. V dnešním on‑line světě už ani není nutné být fyzicky všude, důležitější je být k dispozici. Podporuji rozvoj zahraničního obchodu řízeného z ČR a naše zahraniční pobočky současně dostávají větší volnost ve vlastních obchodních aktivitách napříč světem. Podnikání v oboru se liší nejen mezi zeměmi, ale i v rámci regionů Česka. I díky tomu jsme na špičce, náš individuální přístup ke klientovi totiž razíme všude - od Litvy přes Polsko po Německo. Každá zakázka je pro nás jedinečná a klienti vědí, že nám mohou věřit. Řídíme se všude jednotným managementem kvality, přizpůsobovat se samozřejmě musíme lokálním zákonům a podmínkám. Všude ale máme schopné a samostatné lokální zaměstnance, takže nenarazíme na problémy s legislativou ani jinými omezeními.

Nakolik ovlivňuje současný nedostatek zaměstnanců na trhu práce vaše služby? Mám na mysli především výuku jazyků jakožto benefit pro zaměstnance, tlumočnické služby, kdy třeba zaměstnavatelé nejsou schopni najít zaměstnance s potřebnými jazykovými znalostmi a třeba také v překladatelských službách, kdy se zaměstnavatelé snaží svým zaměstnancům ubrat povinnosti, aby se mohli soustředit na pro ně důležitější činnosti.

Jazyková výuka už dávno nepatří mezi hlavní nebo jediné benefity zaměstnavatelů, ale snaha firem přilákat nové zaměstnance ji udržuje v roli žádané služby. Trochu mě mrzí, že občas jde čistě o prostředek náboru, nikoliv zkvalitnění jazykové vybavenosti. Naši ředitelé a obchodníci proto pracují na osvětě ve snaze ukázat pravou přidanou hodnotu vzdělaného zaměstnance. Propagovat tlumočení jako pomůcku pro zaměstnavatele s chybějícími jazykově vybavenými zaměstnanci, to je fajn tip na další kampaň. Hned mě napadá její claim: Nemůžete nalézt vhodné pracovníky? Přetlumočíme to místo nich. (smích) S překlady je to složitější. Málokterý i dobře jazykově vybavený zaměstnanec si může troufnout na odborný překlad. Buď zná skvěle terminologii z oboru, ale není lingvista, takže po gramatické a stylistické stránce by jeho překlad nebyl použitelný, nebo naopak. Mladí lidé sice mají zkušenosti ze světa, hovorově ovládají angličtinu, ale nestačí na právní nebo technické texty. Zde je trh stabilní a ještě nějaký čas bude.

Promítají se nedostatky lidí na trhu práce i do vašeho oboru?

Ano, i na naše inzeráty reaguje méně uchazečů než dříve. Přesto však nezveme k pohovorům každého a ne každý u výběrového řízení uspěje. I v této době si lidi vybíráme. Potřebujeme získat ty nejlepší. Práce pro Skřivánka je cennou zkušeností, na většině pozic se zaměstnanci setkávají s různorodými aktivitami. Musí si poradit v obchodních aktivitách, s technickými a IT vymoženostmi i jazykovými výzvami. Takto schopných lidí byl vždy nedostatek. U nás se pak mohou profilovat podle toho, v čem vynikají.

V loňském roce se vám podařilo získat zajímavé zakázky pro EU. Nebylo jistě snadné splnit náročné požadavky. Jak se vám daří získat lidi s potřebnou kvalifikací?

O získání projektu jsme usilovali delší dobu, postupně jsme rozšiřovali dodavatelskou základnu, abychom si byli stoprocentně jistí schopností pokrýt veškeré požadavky. Připravit podklady pro některé tendry EU vyžaduje součinnost celého týmu odborníků, vendor manažerů, IT techniků, Cat specialistů… Tyto kvalifikované zaměstnance naštěstí v týmu máme. Dočasně však museli být uvolněni z jiných projektů, kde je na potřebnou dobu zastoupili jejich podřízení. I díky této zkušenosti se pak někteří z nich mohli posunout zase dál.

Nakolik se liší požadavky na tlumočníky, překladatele a lektory? Působí lidé napříč těmito segmenty, nebo se spíše specializují?

Těžko najdete univerzálního lingvistu, který by dopoledne tlumočil, odpoledne učil a po večerech překládal. Není to ani naším cílem. Upřednostňujeme specialisty, ideálně zaměřené na konkrétní obory. Tlumočníci a lektoři by měli mít bezchybný ústní projev, překladatel nemůže být dysgrafik. Ale vážně. Všechny tři profese sice mají jako hlavní pracovní nástroj jazyk, ale každý k němu potřebuje ovládat jiné doplňkové skills. Pravda však je, že někteří lektoři od svého extrovertního povolání rádi sklouzávají k překladům - spíše k beletrii, tlumočníci občas vezmou překlad smlouvy či běžné obchodní korespondence a někdy se i překladatel ozve, že by rád tlumočil.

Kde vidíte nejčastější nedostatky u lidí, kteří usilují o práci v segmentu poskytování jazykových služeb?

Právě v té nevyhraněnosti a neschopnosti posoudit objektivně své kvality. Může to být ale způsobeno i neznalostí požadavků na kvalifikaci - ty jsou u nás opravdu přísné. Pokud nám překladatel nabídne i své tlumočnické služby, musíme si ho ověřit a často se ukáže, že ač je skvělý v písemném projevu, mluvené slovo není jeho top dovedností. Nebo se u nás o pozici lektora uchází slečna, která pár let žila v zahraničí a nabyla tam dojmu, že své získané jazykové dovednosti může předávat dál. Pokud neztroskotá hned u lingvistického nebo pedagogického dotazníku, jež jsou součástí výběrového řízení, uvědomí si až u ukázkové hodiny, že učit nemůže každý.

Agentura Skřivánek propaguje výukovou metodu Effecto. Na jakém principu je založena, jaké přináší výhody a komu je určena?

Effecto je náš vlastní produkt. Jde o moderní a účinnou metodu výuky kladoucí důraz na schopnost dorozumět se a komunikovat, 70 % času u nás mluví student. Učíme na reálných příkladech z pracovního nebo běžného života. Používáme moderní technologie, domácí příprava je pro studenty zábavou nebo pomůckou pro pracovní situace. Metoda je vhodná pro všechny, kdo chtějí cizím jazykem mluvit, ne ho jen pasivně přijímat a nerozvíjet. Výhodou je poměrně rychlý pokrok v komunikačních dovednostech, ztráta ostychu a obav z chyb, které Čechům často svazují jazyk.

Pomáhá vám osobně práce v jazykové agentuře k dalšímu osobnímu rozvoji?

Určitě ano. Ačkoliv mám za sebou zkušenosti z vedení firem, Skřivánek pro mě představoval úplně novou výzvu. Každý den pracuji na svých manažerských dovednostech, umění diplomatického jednání jak dovnitř společnosti, tak navenek. Neustále se musím učit a zdokonalovat ve vedení společnosti, protože musím jít příkladem. Těžko se bude rozvíjet společnost, pokud její vedení bude stagnovat.

Jaké te další plány, ať už v rozvoji firmy, jejích služeb nebo i výukových metod?

Jak se obvykle říká: "Kdo chvíli stál, již stojí opodál." Je nesmírně důležité i nadále investovat do inovací a technologií, které zjednodušují procesy, což platí i v překladech a lokalizaci, ale samozřejmě je důležité nezapomínat na dobré lidi, protože to jsou ti, kteří tvoří kvalitní firmu.

autor: komerční článek | 26. 9. 2018 12:51

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama