reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Větší finanční úspory raději rozdělte do více bank

Naše ekonomika roste a řada lidí bohatne. S tím se samozřejmě zvyšuje i objem finančních úspor obyvatel. Proto je vhodné se také zamyslet nad tím, jak zajistit, aby tyto úspory byly v co největším bezpečí. V jakých případech vaše úspory chráněny a jaké má tato ochrana limity?

Kam s většími aktivy

Existuje celá řada investičních instrumentů, které dnes lidé mohou využít v případě, kdy nahromadí větší finanční obnos - nemovitosti, akcie, dluhopisy, komoditní trhy, forex neboli trh s cizími měnami, atd. Tam všude nese veškeré riziko investor. To znamená, že vložené prostředky zde může výrazně zhodnotit, nebo také výrazně prodělat, či v krajním případě o ně dokonce přijít.

U bankovních účtů, včetně stavebního spoření, či terminovaných vkladů, je však situace jiná. Je zde dáno pevné garantované zúročení, které je však relativně nízké. Na druhou stranu jsou peníze zde uložené v bezpečí, jelikož Garanční systém finančního trhu Vám garantuje, že v případě, že se bankovní dům dostane do problémů, tak vám všechny vaše prostředky vrátí. Tedy až do určitého limitu.

Kolik úspor v bance je pojištěno

Limity, do kterých jsou vaše úspory v bance chráněné, jsou dva. Ten nejdůležitější je ekvivalent 100 000 €, aktuálně 2,55 milionu korun. "Vklady v bankách jsou ve všech zemích EU pojištěny ze zákona a automaticky. V případě, že dojde ke krachu banky, získá její bývalý klient všechny své vložené finanční prostředky, které u daného bankovního domu měl na všech svých účtech v českých korunách i cizích měnách, a to až do výše ekvivalentu 100 000 €," vysvětluje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu. "Tatáž garance se týká i právnických osob - tedy obchodních společností, družstev, společenství vlastníků bytových jednotek, atd." Naposledy takto Garanční systém finančního trhu vyplácel náhrady vkladů klientům ERB bank, a.s., které Česká národní banka odejmula licenci v roce 2016.

V některých případech jsou chráněny i vyšší bankovní vklady

Výše limitu pojištění vkladu je dána konkrétní osobou, nikoliv konkrétním typem účtu u dané banky. Vyšší úspory než ekvivalent 100 000 € je proto vhodné rozdělit do více bank. Existují však případy, kdy limit pojištění vkladu je dvojnásobný. Na společné účty manželů je nahlíženo jako na účty dvou osob. Pokud tedy mají manželé u jedné banky dva společné účty a na nich dohromady třeba 5 milionů, bude jim vyplacena náhrada za všechny tyto prostředky, protože se vejdou do limitu 2× 100 000 €.

Od ledna 2016 navíc evropská legislativa zavedla také institut zvýšené náhrady pro tzv. dočasně vysoké zůstatky nad 100 000 €. "Zvýšené náhrady se týkají různých zřídka se vyskytujících životních situací, kdy jednorázově obdržíme na náš bankovní účet vysokou finanční částku," říká Renáta Kadlecová. "Namátkou jde např. o dědictví, výnos z prodeje nemovitosti určené k bydlení, nebo třeba vypořádání společného jmění manželů. V takovém případě je limit pojištění vkladu zvýšen na ekvivalent 200 000 €," dodává. Takováto zvýšená ochrana vkladů je však časově limitovaná, a to pouze na dobu 3 měsíců od připsání prostředků na příslušný bankovní účet.

Které instituce jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu

Ne všechny banky, družstevní záložny a stavební spořitelny, které v Česku operují, jsou pojištěny přímo u českého Garančního systému finančního trhu. V Česku totiž funguje i řada poboček bank z jiných států Evropské unie. Ty jsou pojištěny ve svých domovských zemích u obdobných institucí. Přehled o tom, u koho jsou pojištěny vaše bankovní vklady, můžete získat přímo na stránkách garancisystem.cz v sekci "Kde je pojištěno?" Zde najdete i podrobný výčet dočasně vysokých zůstatků, na které se vztahuje vyšší limit pojištění vkladů.

autor: komerční článek | 24. 9. 2018 11:21

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama