reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Podílové fondy nabízejí vyšší zhodnocení, ale nejsou ze zákona pojištěny

Úroky na spořících účtech jsou dnes na bodu mrazu. Lidé své finance proto stále častěji přesměrovávají do podílových fondů. Ty nabízejí možnost vyšších výnosů. Jenže nikoliv bez rizika. Důležité je si uvědomit, že se jedná o investici, nikoliv spoření, a ta sama o sobě nese míru rizika úměrnou investiční strategii konkrétního fondu. Zároveň je dobré vědět, že na investice do podílových fondů se nevztahuje pojištění vkladů u Garančního systému finančního trhu.

Spořící účty jsou ze zákona pojištěny

Úroky na spořících účtech v posledních letech razantně klesly. Dnes obvykle přesahují jen něco málo přes 1 % p. a., přičemž většina bank striktně limituje tuto úrokovou sazbu jen pro určitou maximální výši vkladu. Tento stav byl způsoben snížením úrokových sazeb ze strany ČNB. Řada lidí proto začala aktivně hledat jiné příležitosti zhodnocení svých financí.

Spořící účty však mají, oproti ostatním alternativám, z pohledu drobných střadatelů dvě zásadní výhody. Zaprvé, ke svým penězům se dostanete ihned, prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví. Mírně odlišné jsou v tomto aspektu tzv. termínované účty, které mívají o něco vyšší úroky než účty spořicí, za cenu toho, že se k penězům dostanete až za určitou dobu (2 týdny, měsíc, rok, atd.). Do rodiny spořících produktů je zahrnuto i stavební spoření, kde je samozřejmě dispozice s finančními prostředky limitována specializovaným účelem tohoto produktu.

Druhou výhodou je fakt, že všechny vklady v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách v České republice, ať už jsou na běžných, spořicích, či termínovaných účtech, jsou ze zákona pojištěny až do výše 100 000 € (aktuálně okolo 2,57 milionu korun) všech vkladů u jedné banky na jednoho občana, nebo právnickou osobu. Ano, i peníze firem na spořících účtech jsou v Česku a celé EU pojištěny, u nás konkrétně u Garančního systému finančního trhu.

Co by se tedy stalo, kdyby vaše banka či záložna zkrachovala? "V takovém případě by klienti získali peníze od Garančního systému podle lhůty dané zákonem, tedy nejpozději sedmý pracovní den od pádu banky. Naposledy se tak stalo u ERB bank v roce 2016," vysvětluje Renáta Kadlecová, která Garanční systém finančního trhu řídí. "Každý klient zkrachovalé banky při výplatě dostane 100 % všech svých vkladů, a to až do celkové výše 100 000 €," dodává.

Podílové fondy nabízejí pohodlí, vyšší výnosy i riziko

Velká část bank, respektive investičních společností, vyvinula značné úsilí pro to, aby investování s využitím podílových fondů bylo pro investory co nejjednodušší. Podílové fondy nabízené přímo bankami dnes můžete ovládat přímo ze svého internetového či mobilního bankovnictví stejně pohodlně jako klasické bankovní účty.

Podílové fondy oproti spořicím a termínovaným účtům slibují obvykle mnohem vyšší výnosy. Někdy i řádově, a navíc z celé investované částky bez omezení. Výše výnosu není většinou nijak garantovaná a minulé výnosy negarantují výnosy budoucí, záleží jen na tom, jak se podílovému fondu daří při obchodování na trzích s akciemi, dluhopisy či komoditami. To samozřejmě znamená, že v určitém časovém období můžete i prodělat.

I když podílové fondy nabízí přímo banka, tedy instituce v České republice vnímaná jako solidní a stabilní, je zde oproti spořícím účtům jeden zásadní rozdíl. Chybí jakákoliv zákonná garance na náhradu vložených prostředků.  "Podílové fondy jsou investiční produkt. Nevztahuje se na ně tedy zákonné pojištění bankovních vkladů. Hodnota investované částky může stoupat, ale také klesat, v závislosti a vývoji hodnoty aktiv, které fond vlastní. Při prodeji podílových listů tedy klient nemusí dostat zpět celou vloženou částku." dodává Renáta Kadlecová.

autor: komerční článek | 29. 8. 2018 14:01

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama