reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Klinické studie umožňují pacientkám získat umělé oplodnění zdarma

Nemocnice budoucnosti: IVF Cube | Video: |  02:47
Klinika asistované reprodukce IVF CUBE pravidelně provádí studie, kde se testují přínosy podpůrných hormonálních preparátů.

V současné době se v České republice s problémem neplodnosti potýká téměř každý pátý pár. Řada z nich vidí poslední naději v  asistované reprodukci. Pacientky v ČR mohou v tuto chvíli využít maximálně 4 cykly hrazené od zdravotní pojišťovny, musí ale splňovat věkový limit 39 let a další stanovené podmínky.  Přesto existuje další varianta, jak celou terapii absolvovat bez větších finančních nákladů. "Naše klinika je dlouhodobě zapojena do mezinárodní spolupráce s firmami a institucemi především v oblasti podpůrných hormonálních preparátů. Pravidelně oslovujeme páry, kterým byla diagnostikována neplodnost, s nabídkami na účast v různých klinických studiích. Jejich cílem většinou bývá hodnocení účinnosti nového hormonálního preparátu," upřesňuje vedoucí lékařka pražské kliniky IVF CUBE MUDr. Hana Višňová.

S klinickými studiemi mají v IVF CUBE už více než sedmileté zkušenosti. "Účast v klinické studii většinou vyžaduje častější návštěvy na klinice, za účelem vyhodnocení reakce na hormonální preparát. Kromě této podmínky ale jinak nejde o žádnou další zátěž pro organismus, která by nějakým způsobem měla negativní dopad na průběh oplodnění nebo těhotenství," ukazuje přínosy vedoucí lékařka IVF CUBE MUDr. Hana Višňová.

Přestože je většina klinických studií zaměřena na asistovanou reprodukci, aktuálně na klinice běží také například program sledující dopady léku americké farmaceutické společnosti, který může snížit jak menstruační bolesti, tak i trvalé bolesti v oblasti břicha související s endometriózou a zlepšit tak kvalitu každodenního života.

"Pro kliniku IVF CUBE má tato činnost dlouhodobý mezinárodní přesah, protože spolupráce s významnými světovými hráči v oblasti medicíny a farmacie je jedna z cest, jak zůstat na špičce oboru umělého oplodnění v Evropě," dodává vedoucí lékařka centra MUDr. Višňová.

autor: IVF CUBE | 18. 5. 2018 11:05

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama