reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Je vaše dítě unikátní a chcete, aby takové zůstalo i po několika letech ve škole?

Nechodí vaše dítě do školy rádo? Bojíte se, že ztratí svou osobnost a stane se pasivním? Nedůvěřujete současnému školnímu systému a věříte, že spíše než vyjmenovaná slova a deklamování naučených vět od učitelů by pro něj bylo lepší samostatné a kritické myšlení, otevřená komunikace? Změňte to!

My všichni jsme do školy chodili mnoho let. Školu dobře známe, hlavně tu klasickou. Učitel stojí před třídou stejně starých žáků a vykládá jim látku, kterou někdo před mnoha lety stanovil jako povinnou, ač v této době už ani neplatí. Žáci sedí v lavicích a poslouchají. Látka je rozdělena do předmětů, ty tvoří rozvrh. Hodina trvá 45 minut. Děti se látku naučí a učitel testem nebo zkoušením ověří, zda umí zopakovat, co jim předtím vyložil. A dítě dostane známku. Informace ale z hlavy rychle mizí. Často si neumíme představit nic jiného…

Ale existují alternativy! ScioŠkoly jsou inovativní základní školy, které připravují děti na život ve stále se měnícím světě. Ve ScioŠkolách se snažíme o to, aby se děti naučily dovednosti, které jim pomohou vést spokojený a naplněný život. Rozvíjíme studijní autonomii, komunikační a další tzv. měkké dovednosti (emoční inteligenci, týmovou práci, kreativitu…). Přistupujeme k dětem individuálně, respektujeme jejich přirozené tempo i individuální přístup k učení. Místo učitelů máme průvodce. Místo známek poskytujeme zpětnou vazbu. Nabízíme přátelské a podnětné prostředí, kam se děti těší. V každé třídě je omezený počet dětí na průvodce. Všechny ScioŠkoly, až na NeScioŠkolu ve Frýdku-Místku, jsou zapsány ve školském rejstříku, díky rozhodnutí MŠMT.

Mezi naše hodnoty patří svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha a otevřenost.

V žádné škole neumí děti všechno, co se učily. A ani děti ze ScioŠkol to umět nebudou. Ale budou na tom mnohem lépe. Nikdy je totiž nenutíme, aby se učily bez zájmu. Když se učíte se zájmem, chcete věci pochopit, porozumět jim. A když něčemu rozumíte, pamatujete si to a umíte to použít, je-li potřeba. ScioŠkoly mají především připravit děti na život za deset, dvacet, padesát let. A nikdo neví, jaký bude a  co děti čeká. Jsme ale přesvědčeni, že svět bude plný změn. Proto je heslem ScioŠkol "Změna je pro nás trvalý stav". ScioŠkoly připravují děti na svět, kde se věci mění, což lze jen v prostředí, které se také mění a vyvíjí.

Koncept ScioŠkol funguje už přes tři roky. Celkem jsme otevřeli již 10 škol: v Brně, Frýdku-Místku, Jihlavě, Olomouci, na Praze 4 - Nusle, 6 - Dejvice, 9 - Hrdlořezy, 11 - Chodov a 13 - Stodůlky a i první Střední ScioŠkolu!

Chcete, aby vaše dítě do ScioŠkoly chodilo? Ještě máme nějaká volná místa a přijímáme děti i průběžně během roku do všech ročníků. Přijďte se podívat v rámci vypsaných Dnů otevřených dveří nebo si domluvte osobní schůzku. Spojte se s námi! Přestup z jiné školy je mnohem jednodušší, než si myslíte: vše mezi sebou vyřeší školy za vás.

Veškeré informace o hodnotách a principech ScioŠkol, ale i odkazy na jednotlivé školy, přihlášky a další informace najdete na www.Scioskoly.cz. Sledovat nás můžete také na FB: www.facebook.com/scioskola.

autor: komerční článek | 16. 11. 2018 12:04

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama